Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương IV)
Download Đề thi Toán học 8 Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương IV) mien phi,tai lieu Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương IV) mien phi,bai giang Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương IV) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/12/2009 6:46:22 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 49
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn


Bài 1: Giải các bất phương trình: và 
Sau đó tìm các giá trị nguyên của x đồng thời thỏa mãn cả hai bất phương trình trên.


Bài 2:
Chứng minh rằng nếu  thì 
Các số a, b thỏa mãn điều kiện . Chứng minh nếu  thì .


Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 


Bài 4: Chứng minh rằng nếu tích của ba số dương bằng 1, còn tổng của ba số đó lớn hơn tổng các nghịch đảo của chúng thì trong ba số đó có đúng 1 số lớn hơn 1.


Bài 5: Cho . Chứng minh rằng: 


Bài 6: Giải bất phương trình  với m là hằng số:


Bài 7: Giải phương trình 


Bài 8: Cho tam giác có độ dài hai đường cao là 3cm và 7cm. Hãy tính độ dài đường cao thứ ba, biết rằng độ dài đường cao đó là 1 số nguyên.


DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Ds8HSGChuongIV.doc