Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Chuyên đề hàm số 10
Download Đề thi Toán học 10 Chuyên đề hàm số 10 mien phi,tai lieu Chuyên đề hàm số 10 mien phi,bai giang Chuyên đề hàm số 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/15/2013 4:03:58 PM
Filesize: 0.28 M
Download count: 435
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Phương pháp giải các dạng toán liên quan
§1. hàm số
Tìm tập xác định của hàm số
Phương pháp thực hiện
Ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau:
Tìm tập D của x để f(x) có nghĩa, tức là tìm:
D = {x ( f(x) (
Tìm tập E của x để f(x) không có nghĩa, khi đó tập xác định của hàm số là D = E.
 Chú ý: Thông thường f(x) cho bởi biểu thức đại số thì với:
f(x) = điều kiện là
f(x) = (k ( điều kiện là
Tìm tập xác định của các hàm số:
y = b. y = +
( Giải
Hàm số xác định khi:
x22x ( 3 ( 0 (
Vậy, tập xác định của hàm số là D = 3, 1}.
Hàm số xác định khi:
( ( (
Vậy, tập xác định của hàm số là D = 1; 1]([2; +().
 Chú ý: Trong câu a), nếu các em học sinh biến đổi hàm số về dạng y = rồi khẳng định hàm số xác định khi x + 3 ( 0 ( x ( (3 và do đó tập D = 3}. Đây là lời giải sai vì phép biến đổi hàm số không phải là phép biến đổi tương đương.
Tìm tập xác định của các hàm số:
y = b. y =
( Giải
Hàm số xác định khi:
( ( x < .
Vậy, tập xác định của hàm số là D =
Hàm số xác định khi:
( (
Vậy, ta được D =
 Nhận xét: Như vậy, trong thí dụ trên:
ở câu a), miêu tả điều kiện có nghĩa của biểu thức trong dấu căn ở dạng đơn và ở mẫu số.
ở câu b), chúng ta gặp dạng hàm số hợp.
Tìm m để hàm số sau xác định trên đoạn [1; 3]:
y =
( Giải
Hàm số nghĩa khi:
1 ( (2x2 + mx + m + 15( ( 0 ( (2x2 + mx + m + 15( ( 1. (1)
Bài toán được chuyển về việc tìm m để (1) nghiệm đúng với (x ( [1; 3].
Điều kiện cần: Bất phương trình nghiệm đúng với (x([1; 3]
( Nghiệm đúng với x = 1, x = 2
( ( m = (8.
Vậy, với m = (8 là điều kiện cần để (1) nghiệm đúng với (x ( [1; 3].
Điều kiện đủ: Với m = (8, ta có:
(1) ( (2x2 ( 8x + 7( ( 1 ( (1 ( 2x2 ( 8x + 7 ( 1
( 1 ( x ( 3.
Vậy, với m = (8 thoả mãn điều kiện đầu bài.
Xét sự biến thiên của hàm số
Phương pháp thực hiện
Ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau:
Sử dụng định nghĩa.
Thực hiện theo các bước:
Lấy x1, x2((a, b) với x1 ( x2 ta thiết lập tỉ số:
A =
Khi đó:
Nếu A > 0 với mọi x1, x2((a, b) và x1 ( x2 thì hàm số đồng biến trên (a, b).
Nếu A < 0 với mọi x1, x2((a, b) và x1 ( x2 thì hàm số nghịch biến trên (a, b).
Khảo sát sự biến thiên của các hàm số:
y = f(x) = x + 3. b. y = f(x) = x2 + x + 1.
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Chuyen_de_ham_so_10.rar