PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
MÔN TOÁN - LỚP 9 – NĂM HỌC 2020 - 2021

Cảnăm 140 tiết
Đạisố 70 tiết
Hìnhhọc 70 tiết

Họckỳ I: 18 tuần, 72 tiết
36 tiết
18 tuần( 2 tiết = 36 tiết
36 tiết
18 tuần( 2 tiết = 36 tiết

Học kỳ II: 17 tuần, 68 tiết
34 tiết
17 tuần( 2 tiết = 34 tiết
34 tiết
17 tuần( 2 tiết = 34 tiếtPHẦN ĐẠI SỐ
HỌC KÌ I

Tuần
Tiết
Nội dung

CHƯƠNG I : CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA. (18 tiết)

1
1
§1. Cănbậchai


2
§2. Cănthứcbậchaivàhằngđẳngthức 

2
3
Luyệntập §1 và §2


4
Luyệntập  §2

3
5
§3. Liênhệgiữaphépnhânvàphépkhaiphương


6
      Luyệntập §3

4
7
§4. Liênhệgiữaphép chia vàphépkhaiphương


8
      Luyệntập §4

5
9
§6. Biếnđổiđơngiảnbiểuthứcchứacănthứcbậchai  


10
§7. Biếnđổiđơngiảnbiểuthứcchứacănthứcbậchai(tiếp) 

6
11
Luyệntập §6 và §7


12
§8. Rútgọnbiểuthứcchứacănthứcbậchai

7
13
      Luyệntập §8


14
      Luyệntập§8 (tt)

8
15
§9. Cănbậcba. Thựchànhmáytínhbỏ túi.


16
      Ôntậpchương I

9
17
      Ôntậpchương I (tiếp)


18
      Kiểmtra 45 phútchương I

CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT (11tiết)

10
19
§1. Nhắclạivàbổ sung cáckháiniệmvềhàmsố


20
Luyệntập §1

11
21
§2. Hàmsốbậcnhất


22
§3. Đồthịcủahàmsố y = ax + b (a/0)

12
23
Luyệntập §2 và §3


24
§4. Đườngthẳng song songvàđườngthẳngcắtnhau

13
25
      Luyệntập §4


26
§5. Hệsốgóccủađườngthẳng y = ax + b (a/0)

14
27
      Luyệntập §5


28
      Ôntậpchương II 

15
29
Kiểmtra 45 phútchương II

CHƯƠNG III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (13tiết)


30
§1. Phươngtrìnhbậcnhấthaiẩn

16
31
§2. Hệhaiphươngtrìnhbậcnhấthaiẩn.


32
      Luyệntập §1 và §2

17
33
      Ôntậphọckì I


34
      Ôntậphọckì I

18
35
      Kiểmtrahọckỳ - 90 phút- gồmĐạisốvàHìnhhọc


36HỌC KÌ II

19
37
§3. Giảihệphươngtrìnhbằngphươngphápthế


38
      Luyệntập§3

20
39
§4. Giảihệphươngtrìnhbằngphươngphápcộngđạisố


40
      Luyệntập§4

21
41
§5. Giảibàitoánbằngcáchlậphệphươngtrình


42
Luyệntập

22
43
§6. Giảibàitoánbằngcáchlậphệphươngtrình.


44
      Luyệntập §6

23
45
      Ôntậpchương III


46
      Kiểmtra 45 phútchương III

CHƯƠNG IV: HÀM SỐ y = ax2 (a /0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN SỐ (20tiết)

24
47
§1. Hàmsố y = ax2 (a /0)


48
§2. Đồthịcủahàmsố y = ax2 (a /0)

25
49
Luyệntập §2


50
 §3.Phương trình bậc hai một ẩn số

26
51
Luyệntập §3


52
§4. Côngthứcnghiệmcủaphươngtrìnhbậchai – Bàitập

27
53
§4. Côngthứcnghiệmcủaphươngtrìnhbậchai – Bàitập


54
Luyệntập

28
55
§5. Côngthứcnghiệmthugọn


56
      Luyệntập

29
57
§6. Hệthức Vi-étvàứngdụng


58
Luyệntập §6

30
59
§7. Phươngtrìnhquyvềphươngtrìnhbậchai – Bàitập


60
§7. Phươngtrìnhquyvềphươngtrìnhbậchai – Bàitập

31
61
      Luyệntập §7


62
§8. Giảibàitoánbằngcáchlậpphươngtrình

32
63
      Luyệntập §8


64
   Ôntậpchương IV

33
65
Ôntậpchương IV


66
Kiểmtrachương IV

34
67
Ôntậpcuốinăm


68
      Ôntậpcuốinăm(tiếp)

35
69;70
Kiểmtracuốinăm (90’ gồmcảhìnhvàđạisố)


PHẦN HÌNH HỌC
 
HỌC KÌ I

CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG (15tiết)

Tuần
Tiết
Nội dung

1
1
§1. Mộtsốhệthứcvềcạnhvàđườngcaotrong tam giácvuông

2
2
§1. Mộtsốhệthứcvềcạnhvàđườngcaotrong tam giácvuông (tiếp)

3
3
      Luyệntập §1


4
      Luyệntập (tiếp)


5