Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số
Download Đề thi Đại số đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số mien phi,tai lieu đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số mien phi,bai giang đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 4/22/2011 8:30:32 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 54
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54
Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút
Lớp 8A… Đề 1
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1 : Cho hình 1 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:
a/  b/  c/ 
Câu 2 : Cho hình 1.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :
a/ 10,5 b/ 10 c/ 9,5

Hình 1

Câu 3: Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
A.  B. . C. .
Câu 4: Cho (A’B’C’ và (ABC có A’ = A . Để (A’B’C’(ABC cần thêm điều kiện:
A.  B. . C. .
Câu 5 : Cho hình vẽ 2 . Chọn câu đúng :
a/  b/  c /
Câu 6 : Cho hình vẽ 2 . Số đo độ dài x trong hình là :
a/ 2 b/ 2,1 c/ 2,2

Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .
a. Tính ? (1,0 điểm )
b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân. (1,5điểm)
c. Kẻ đường cao AH (). Chứng minh rằng: . Tính  (2,5 điểm)
d. Tính AH. (1,5 điểm)
Bài Làm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6


Đáp ánII. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)


a. AD là phân giác góc A của tam giác ABC nên:
 (0,50điểm)
 (0,50điểm)
b. Áp dụng định lí Pitago cho (ABC vuông tại A ta có:
BC2 = AB2 + AC2BC2 = 82 +62 = 100BC= 10cm (0,50 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,50 điểm)
Nên: DC = BC – DB = 10 – 5,71 = 4,29 cm (0,25 điểm)
c. Xét (AHB và (CHA có:
H1 = H2 = 900 (0,50điểm)

B=HAC (Cùng phụ góc HAB)
Vậy (AHB(CHA (g-g hoặc g.nhọn )
 (0,50điểm)
 (0,50điểm)
Vì (AHB(CHA nên ta có:
 (0,50 điểm)
d. Xét (AHB và (ABC có:
H2 = A = 900 (gt) (0,25điểm)
B chung
Vậy (AHB(CAB (g-g hoặc g.nhọn )
 (0,5điểm)
 (0,5điểm)
Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54
Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút
Lớp 8A… Đề 2
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1 : Cho hình vẽ 1 . Chọn câu đúng :
a/  b/  c /
Câu 2 : Cho hình vẽ 1 . Số đo độ dài x trong hình là :
a/ 2 b/ 2,1 c/ 2,2

Hình 1

Câu 3: Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
A.  B. . C. .
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download KT_1_TIET_TOAN_HINH_CHUONG_3.zip