Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ĐỀ ÔN TẬP KT 1T GT CI
Download Đề thi Đại số ĐỀ ÔN TẬP KT 1T GT CI mien phi,tai lieu ĐỀ ÔN TẬP KT 1T GT CI mien phi,bai giang ĐỀ ÔN TẬP KT 1T GT CI mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: docx
Date: 10/4/2012 12:45:45 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 223
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
ĐẾ 1
(KIỂM ÔN KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại điểm có tung độ bằng .
3) Dựa vào đồ thị . Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
Bài 2. Cho và . Tìm để cắt tại 2 điểm sao cho vuông tại , với là gốc tọa độ.
ĐẾ 2
(KIỂM ÔNKIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình .
3) Dựa vào đồ thị . Biện luận theo m số nghiệm của phương trình 
Bài 2. Cho . Tìm để có 2 điểm cực trị có hoành độ dương.
ĐẾ 3
(KIỂM ÔNKIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại giao điểm của với trục hoành.
3) Biện luận theosố nghiệm của phương trình để .
Bài 2. Cho . Tìm để cắt trục hoành tại 3 điểm có hoành độ lập thành cấp số nhân.
ĐẾ 4
(KIỂM ÔNKIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG I)
Bài 1. Cho hàm số có đồ thị .
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị .
2) Viết phương trình tiếp của tại giao điểm của với trục tung.
3) Biện luận theo số nghiệm của phương trình để .
Bài 2. Cho . Tìm để có 3 điểm cực trị là thành đỉnh của tam giác có diện tích bằng 32.
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download DE_ON_KTTT.zip