Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ĐỀ THI HỌC KÌ I CÁC LỚP 1,2,3,4,5 MÔN TOÁN, TIENG VIET
Download Đề thi Toán học ĐỀ THI HỌC KÌ I CÁC LỚP 1,2,3,4,5 MÔN TOÁN, TIENG VIET mien phi,tai lieu ĐỀ THI HỌC KÌ I CÁC LỚP 1,2,3,4,5 MÔN TOÁN, TIENG VIET mien phi,bai giang ĐỀ THI HỌC KÌ I CÁC LỚP 1,2,3,4,5 MÔN TOÁN, TIENG VIET mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/6/2014 10:40:22 AM
Filesize: 0.23 M
Download count: 91
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

PHÒNG GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỲ THI KIỂM TRA CUỐI HKI
MÔN: TIẾNG VIỆT
LỚP: 1
NGÀY THI: 19/12/2013
NĂM HỌC: 2013 - 2014

I/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1/ Đọc thành tiếng các vần:
yêu, an, inh , ương
2/ Đọc thành tiếng các từ ngữ:
Lưỡi rìu, sương mù, hươu sao, trang vở
3/ Đọc thành tiếng các câu:

Nhà dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên ở ngay trên tàu lá chuối.

4/ Nối các cặp từ ngữ cho hợp nghĩa:

Chiều hè cô giáo
Bé yêu quý gió thổi nhẹ
Chú bé giảng bài
Cô giáo mưu trí

5/ Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống

- ăng hay ăn: vầng tr…. ; con tr …
- iên hay iêm: v… phấn ; lúa ch … .

II/ KIỂM TRA VIẾT ( 10 điểm)
1/ Vần:
oi en ong iêng

2/ Từ ngữ:

Viên phấn, đu quay, trăng rằm, cánh diều.

3/ Câu (nghe viết)

Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ có yêu không nào?
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

I/KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

1/ Đọc thành tiếng các vần (2 điểm)
- Đọc đúng, to ,rõ ràng, đảm bảo thời gian qui định:0,5 điểm/ vần.
- Đọc sai hoặc không đọc được( dừng quá 5 giây / vần): không được điểm.
2/ Đọc thành tiếng các từ ngữ: (2 điểm)
- Đọc đúng, to rõ ràng, đảm bảo thời gian qui định 0,5điểm/ từ ngữ.
- Đọc sai hoặc không đọc được( dừng quá 5 giây/ từ ngữ): không được điểm.
3/ Đọc thành tiếng các câu văn xuôi (2 điểm ) .
- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian qui định 0,5 điểm/ câu.
- Đọc sai hoặc không đọc được ( dừng quá 5 giây/ từ ngữ): không được điểm .
4/ Nối ô từ ngữ: (2 điểm)
- Đọc hiểu và nối đúng: 0,5 điểm/ cặp từ ngữ ( Các cặp từ ngữ nối đúng: Chiều hè – gió thổi nhẹ, Bé yêu quý - cô giáo ; Chú bé - mưu trí; Cô giáo – giảng bài..)
-Nối sai hoặc không nối được : không được điểm.
5/ Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống: (2 điểm)
-Điền đúng 0,5 điểm/ vần (các vần điền đúng: viên phấn, đu quay, trăng rằm, cánh diều).
-Điền sai hoặc không điền được: không được điểm.
II/ KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1/ Vần: (2 điểm)
-Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 0,5điểm/ vần.
-Viết đúng không đều nét ,khôngđúng cỡ chữ, 0,2 5điểm / vần
-Viết sai hoặc không viết được: không được điểm .
2/ Từ ngữ: (4 điểm).
-Viết đúng, thẳng dòng, đúng cỡ chữ: 1điểm/ từ ngữ.
- Viết đúng không, đều nét không đúng cỡ chữ: 0,5 điểm/ từ ngữ.
-Viết sai, hoặc không viết được: không đoược điểm.
3/ Câu: (4 điểm)
-Viết đúng các từ ngữ trong câu, thẳng dòng, đúng cỡ chữ:1điểm/câu (dòng thơ) – 0,25 điểm/ chữ.
- Viết không đều nét, không đúng cỡ chữ: 0, 5 điểm/ câu, dòng thơ – 0,15 đểm / chữ.
-Viết sai hoặc không viết được: không được điểm.
PHÒNG GD&ĐT BẾN CẦU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỲ THI KIỂM TRA CUỐI HKI
MÔN: TOÁN – LỚP: 1
THỜI GIAN: 40 phút (Không kể thời gian chép đề)
NGÀY THI: 20/12/2013
NĂM HỌC: 2013 – 2014
Bài 1: Viết:
a/ Viết theo mẫu:hai …… ….. …… …..
b/ Cách đọc số:
4: bốn ; 6 :………; 5: …… ; 9 : ……..
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download DE_THI_HKI20132014.zip