Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1
Download Đề thi Lớp 3 đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 mien phi,tai lieu đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 mien phi,bai giang đề thi Tiếng anh lớp 3 - kì 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 8/4/2009 10:36:59 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 575
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
School:………………………………… THE TEST OF ENGLISH (TERM1)
Name:…………………………………… Time: 35’
Class: 3……
*******************************
1/ Hãy chọn các từ chỉ về”gia đình”, “ngôi nhà” trong khung dưới đây: (2đ)
Gia đình ngôi nhà
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
2/ Hãy chọn một đáp án đúng và khoanh tròn: (4đ)
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:
one, three, five, four, two.
…………,……………,……………,……………,……………
Hello. My name is Nga.
Nice to meet you.
Hi. I am Tuan.
Goodbye.
How are you?
I am fine, thanhk you.
She is fine, thank you.
He is fine, thank you.
What is your name?
Her name is Mary.
His name is Alan.
My name is Mai.
3/ Hãy hoàn thành đoạn văn dùng các từ gợi ý đã cho sẵn: (4đ)
Living room: 1
Bedrooms: 3
Bathrooms: 2
Kitchen: 1
Total (tổng cộng): 7
This is my house. It is large. There are 7 rooms in the house. There is(1)…………living room and (2)………………kitchen in the house . there are (3)……………bedrooms and(4)…………… bathrooms in the house.

Good luck!


DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download lop3.doc