Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Đề violympic toán 7 vòng 1 đến vòng 3
Download Đề thi Toán 7 Đề violympic toán 7 vòng 1 đến vòng 3 mien phi,tai lieu Đề violympic toán 7 vòng 1 đến vòng 3 mien phi,bai giang Đề violympic toán 7 vòng 1 đến vòng 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 1/22/2011 10:22:04 PM
Filesize: 0.27 M
Download count: 108
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Toán 7 Vòng 1: BÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dương Số 0 là số hữu tỉ dương
Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âm Số tự nhiên là số nguyên dương
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Góc xAy có số đo bằng . Góc đối đỉnh với góc xAy có số đo bằng:
  
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:
 
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O. Biết số đo góc xOy bằng 5 lần số đo góc x`Oy. Số đo góc x`Oy` là
  
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Kết quả của phép tính là:
  
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Giá trị của biểu thức là:
10 5 0 -5
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Cho ba đường thẳng a, b, c phân biệt cắt nhau tại một điểm O. Trên hình vẽ ta có:
Ba cặp góc đối đỉnh. Bốn cặp góc đối đỉnh.
Năm cặp góc đối đỉnh. Sáu cặp góc đối đỉnh.
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Cho góc xOy có số đo là . Góc x`Oy` là góc đối đỉnh với góc xOy. Tia Oz là tia phân giác của góc x`Oy`. Góc xOz có số đo là:
  
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
  
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Vẽ hai đường thẳng cắt nhau sao cho trong các góc tạo thành có góc . Số cặp góc cùng có số đo nhưng không đối đỉnh là
3 4 5 6

BÀI THI SỐ 2
Chọn đáp án đúng:
Câu 1:Chọn đáp án đúng: Tập hợp nào trong các tập hợp sau chỉ gồm các số hữu tỉ âm:

 
Câu 2:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng
phân số với số thập phân với 
phân số với 
Câu 3:Chọn đáp án đúng: Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 4:Chọn đáp án đúng: Trong tập Q các số hữu tỉ thì:
Các số hữu tỉ âm nhỏ hơn các số hữu tỉ dươngSố 0 là số hữu tỉ dương
Số nguyên âm không phải là số hữu tỉ âmSố tự nhiên là số nguyên dương
Câu 5:Chọn đáp án đúng: Kết quả của phép tính là:
  
Câu 6:Chọn đáp án đúng: Số hữu tỉ nhỏ nhất trong các số là:
  
Câu 7:Chọn đáp án đúng: Kết quả của phép tính: là:
  
Câu 8:Chọn đáp án đúng: Cho hai đường thẳng xx` và yy` cắt nhau tại điểm O sao cho . Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy`. Số đo góc x`Oz là
  
Câu 9:Chọn đáp án đúng: Giá trị của thỏa mãn là
  
Câu 10:Chọn đáp án đúng: Cho hai số hữu tỉ và . Nếu và thì
 chưa đủ dữ kiện để so sánh và 

BÀI THI SỐ 3
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho hai góc đối đỉnh xOy và x`Oy` có tia phân giác lần lượt là Oz và Oz`. Số đo của góc zOz` là .
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho số hữu tỉ thỏa mãn . Khi đó 
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Cho thỏa mãn: . Khi đó: = (Điền kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Giá trị của thỏa mãn là (Nhập kếtquả dưới dạng số thập phân)
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Tập các số nguyên x thỏa mãn là S = {} (
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download toan_7_vong_1.rar