Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Hàm số 10
Download Đề thi Đại số Hàm số 10 mien phi,tai lieu Hàm số 10 mien phi,bai giang Hàm số 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/20/2013 8:10:07 AM
Filesize: 0.10 M
Download count: 106
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU


HÀM SỐ.
1/ Tìm tập xác định của các hàm số sau:
a/ y = ; b/ y = ; c/ y = ; d/ y = .
2/ Xác định m để hàm số:
a/ y = xác định trên (-1;0).
b/ y = xác định trên (-1;0).
c/ y = xác định trên .
d/ y = + xác định trên .
e/ y = xác định trên R.
f/ y = , xác định trên nửa khoảng 
3/ Cho hàm số y = . Định m để TXĐ của hàm số là một đoạn có
độ dài bằng 1.
4/ Cho hàm số y = . Chứng minh rằng hàm số nghịch biến trên TXĐ.
5/ Xét sự biến thiên của hàm số trên các khoảng chỉ ra:
a/ y = trên .b/ y = trên . c/ y = trên .
6/ Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau:
a/ y = , b/ y = , c/ y = , d/ y =, e/ y =.
7/ Cho hàm số f(x)= (1) . Định m để hàm số (1) là hàm số lẻ.
8/ Cho f: RR là một hàm số lẻ và thỏa f(0)0.
Chứng minh số nghiệm của phương trình f(x) = 0 là một số chẵn.
9/ Cho hàm số f(x) xác định trên R không đồng nhất bằng 0 và thỏa điều kiện:
x , R : f(x+) + f(x - ) = 2f(x).f(). Chứng minh y = f(x) là hàm số chẵn.
10/ Cho hàm số y = (C). Tìm hàm số y = f(x) sao cho đồ thị hàm số này và
(C) đối xứng nhau qua trục oy.
11/ Cho hàm số y = f(x) xác định trên D thỏa ta có .
Chứng minh rằng f(x) có thể biểu diễn dưới dạng tổng của một hàm số chẵn và
một hàm số lẽ.
12/ Cho hàm số y = f(x) xác định trên D. Biết rằng f(x) vừa là hàm số chẵn và vừa
là hàm số lẽ xác định f(x).DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download c.zip