Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra KT 1 tiết hóa 8 số 2
Download Đề thi Hóa học 8 KT 1 tiết hóa 8 số 2 mien phi,tai lieu KT 1 tiết hóa 8 số 2 mien phi,bai giang KT 1 tiết hóa 8 số 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 11/4/2009 5:45:07 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 248
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Họ tên: ……………………………………………………………………………………….
Lớp:
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Hóa học 8

I. Phần trắc nghiệm
Dùng bút chì tô đậm vào ô tròn đứng trước đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1: Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng hoá học:
( A) Quả chuối xanh giấm thành quả chuối chín.
( B) Để cốc nước đá ngoài không khí thấy xuất hiện các giọt nước bên ngoài thành cốc.
( C) Vôi chín đem tôi thành vôi tôi.
( D) Gạo lên men thành rượu.
Câu 2: Dấu hiệu căn bản để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là:
( A) Có chất mới tạo thành.
( B) Có sự thay đổi màu sắc.

( C) Có sự thay đổi nhiệt độ.
( D) Có sự thay đổi trạng thái.

Câu 3: Trong phản ứng hoá học điều gì được bảo toàn:
( A) Phân tử.
( B) Chất.
( C) Khối lượng.
( D) Liên kết giữa các nguyên tử.

Câu 4: Trong phương trình hoá học: 2H+ O 2HO thì:
Số phân tử hiđro : Số phân tử oxi : Số phân tử nước bằng
( A) 2 : 1 : 2
( B) 2 : 2 : 2
( C) 4 : 2 : 2
( D) 4 : 2 : 5

Câu 5: Phân tử khối của hợp chất gồm Ca hóa trị II và nhóm nguyên tử HCO3 hóa trị I là:
( A) 149
( B) 141
( C) 101
( D) 162

Câu 6: Khẳng định nào sau đây không chính xác:
( A) Trong quá trình phản ứng hóa học xảy ra khối lượng chất phản ứng giảm dần, khối
lượng chất sản phẩm tăng dần.
( B) Trong phản ứng hóa học số nguyên tử của mỗi nguyên tố được bảo toàn.
( C) Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.
( D) Nước là hợp chất do nguyên tử H2O tạo thành.
II. Phần tự luận
Bài 1: Lập phương trình hoá học của các phản ứng sau:
a) Nhôm cháy trong không khí thì tác dụng với oxi tạo ra nhôm oxit (Al2O3)


b) Kẽm tác dụng với axit clohiđric (HCl) thì thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí Hiđrô.


c) Cr(OH)3  Cr2O3 + H2O

..............................................................................................................................................................................................................................................
d) H2S + O2  SO2 + H2O

..............................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Muối kaliclorat bị phân huỷ theo sơ đồ: KClO3  KCl + O2
a. Lập phương trình hoá học và viết công thức về khối lượng của các chất phản ứng và sản phẩm của phản ứng.
b. Nếu đem phân huỷ 12,25g KClO3 thì sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại (KCl) sau phản ứng là 7,45g. Xác định khối lượng khí oxi tạo thành.
c. Nếu phân huỷ a gam KClO3 thì sau phản ứng khối lượng giảm đi 0,96g. Mặt khác nếu phân huỷ 2a gam KClO3 thì sau phản ứng khối lượng chất rắn là 2,98g. Tính a.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Hoa845so2.doc