Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ
Download Đề thi Đại số ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ mien phi,tai lieu ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ mien phi,bai giang ÔN THI TN,ĐH CHUYÊN ĐỀ HÀM SỐ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 5/6/2009 7:05:12 AM
Filesize: 0.19 M
Download count: 190
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
ÔN LUYỆN ĐẠI HỌC THEO CHỦ ĐỀ
(GV: Nguyễn Đức Bá-THPT TIỂU LA THĂNG BÌNH-QN

(CHỦ ĐỀ I: HÀM SỐ

(BÀI 1: Cho hàm số : 
1/Khảo sát hàm số khi m = 2.
2/Tìm m để hàm số có cực trị.
3/Tìm m để tích các giá trị CĐ& CT đạt GTNN.

(BÀI 2:Cho hàm số : .
1/Xác định m để hàm số : a/ Có cực trị
b/ Có 2 cực trị trong khoảng 
2/Khảo sát hàm số khi m= 1.

(BÀI 3: Cho hàm số : . (1)
1/Cho m=3.
a/Kshs (C)
b/Viết phương trình tiếp tuyến đi qua , tiếp xúc với (C).
2/Xác định m để hàm số (1) có cực tiểu mà không có cực đại .

(BÀI 4: Cho hàm số : 
1/Xác định m sao cho hàm số có 2 cực trị trong miền x > 0.
2/Khhs khi m=1 .
3/Viết phương trình tiếp tuyến với ,biết tiếp tuyến song song với y =- x.

(BÀI 5: Cho hàm số:  
a/Khảo sát hàm số khi m = 0.
b/Tìm m để (1) có CĐ & CT.Với giá trị nào của m thì khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của (1) bằng 10.
(BÀI 6: Cho hàm số : .
1/Tìm m để hàm số giảm trong khoảng (1;2)..
2/Khhs khi m=3
(BÀI 7: Cho hàm số : 
1/Khhs (C).
2/Tìm m để đường thẳng y= m –x cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt.Chứng tỏ khi đó 2 điểm  nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).
3/Gọi (D) là đường thẳng qua A(1;2) và có hệ số góc là k.Tính k để (D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).
4/Tìm các điểm trên (C ) cách đều 2 trục toạ độ.


(BÀI 8: Cho hàm số: .(1)
1/Kshs khi m =1
2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

(BÀI 9: Cho hàm số ; .(1)
1/Kshs khi m = 1.
2/Tìm m để đồ thị (1) cắt trục hoành tại 3 điểm cách đều nhau.

(BÀI 10: Cho hàm số  ,(D) là đường thẳng qua A(-2;4) và có hệ số góc là m.Tìm m để :
1/(D) tiếp xúc với (C ).
2/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt .
3/(D) cắt (C ) tại 2 điểm nằm trên 2 nhánh khác nhau của (C ).
4/(D) cắt (C ) tại 2 điểm phân biệt nằm trên cùng 1 nhánh của (C ).

(BÀI 11: Cho hàm số : .(1)
1/Kshs khi m = 1.
2/Với giá trị nào của m,đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn -2.
2/Với giá trị nào của m đồ thị (1) tiếp xúc với trục hoành .

(BÀI 12: Cho hàm số : 
1/Kshs (C ).
2/Định m để (d): mx-y-m=0 cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A,B.
3/Xác định m để AB ngắn nhất.

(BÀI 13: Cho hàm số : 
1/Kshs (C ).
2/Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm  sao cho d cắt đồ thị hàm số (C) tại 2 điểm phân biệt A,B và M là trung điểm của AB.

(BÀI 14: Cho hàm số : 
1/Kshs (1 ).
2/CMR: Khi m thay đổi ,đường thẳng (d) : luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 1 điểm A cố định.
3/Hãy xác định các giá trị m để đường thẳng cắt đồ thị (1) tại 3 điểm A,B,C khác nhau sao cho tiếp tuyến với đồ thị tại B và C vuông góc với nhau.

(BÀI 15: Cho hàm số
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download ONLUYENDAIHOCCHUDEIHAMSO.doc