Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra ÔN TN 2010(Toán -Số 10)
Download Đề thi Toán học 12 ÔN TN 2010(Toán -Số 10) mien phi,tai lieu ÔN TN 2010(Toán -Số 10) mien phi,bai giang ÔN TN 2010(Toán -Số 10) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 4/18/2010 5:32:54 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 18
Giá: Download miễn phí, free 100%
Tác giả: Trí Lê Thanh
Nguồn: Violet
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
ÔN THI TN 2010(TOÁN -SỐ 10)
Thời gian làm bài :150 phút (Không kể giao đề).
I/PHẦN CHUNG (7 điểm)
CÂU I ( 3 điểm):
1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số y = x-x.
2/Dùng ( C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình:
x-3x=m-3m
CÂU II (3 điểm):
1/Tính I=.
2/Giải bất phương trình:.
3/Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=.
CÂU III (1 điểm):
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ cóAA’=a, AB=b, AD=c.
1/Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp.
2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến của mp(ABCD) với mặt cầu trên.

II/PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm):
Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần sau để làm bài .
Nếu chọn cả 2 sẽ không được chấm bài phần tự chọn
A/ Phần 1 :Chương trình chuẩn
CÂU IVa/ (2 đi ểm)
Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(4;-1;1), B(4;3;1), C (4;3;2),và D( 4;-1;2).
1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng.
2/Viết phương trình tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên các mặt phẳng tọa độ.

Câu Va/(1 điểm)
Biết zvà z là các nghiệm của phương trình x+x+2=0.
Tính z+z và+.
B/ Phần 2 :Chương trình nâng cao:
CÂU IVb( 2 điểm):
Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2).
1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng.
2/Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng Oxy,viết phương trình.. tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng A’B trên c ác mặt phẳng tọa độ
C ÂU Vb/(1 điểm):
Giải phương trình sau trên tập số phức:
3x+(3+2i)x - = i x
*****Hết*****

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download ON_THI_TN_2010_Toan_So_10.zip