Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Phương pháp giải bài tập Vật Lí 10(hot)
Download Đề thi Lớp 10 Phương pháp giải bài tập Vật Lí 10(hot) mien phi,tai lieu Phương pháp giải bài tập Vật Lí 10(hot) mien phi,bai giang Phương pháp giải bài tập Vật Lí 10(hot) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 7/27/2009 10:20:46 AM
Filesize: 1.02 M
Download count: 900
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Tuyển tập và phân loại bài tập cơ bản vật lí 10
Phần I – Cơ học
Chương I - Động học chất điểm
Loại 1 : Tính tốc độ trung bình, quãng đường đi trong chuyển động thẳng.
Phương pháp: Dựa vào dữ kiện biễu diễn các đại lượng vận tốc v, vị trí của chất điểm chuyển động thẳng đều tương ứng trên quỹ đạo.
- Kết hợp hình vẽ và tính chất chuyển động tìm mối liên hệ giữa đại lượng chưa biết và đại lượng đã cho.
- Tốc độ trung bình:
vtb = 
- áp dụng công thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng đều:
s = v. = v( t –t0)
*Chú ý: v > 0 ; là thời gian chuyển động thẳng đều kể từ lúc bắt đầu CĐ t0. Nếu t0= 0 thì = t công thức là:
s = v.t
- Nếu vật chuyển động cùng trên một quỹ đạo có nhiều giai đoạn chuyển động với các vận tốc khác nhau thì cũng chọn mốc thời gian tương ứng cho từng giai đoạn đó.
Ví dụ 1: Một xe đạp đi nửa đoạn đường đầu tiên với tốc độ trung bình v1 = 12 km/h và nửa đoạn đường sau với tốc độ trung bình v2 = 20 km/h. Tính tốc độ trung bình trên cả đoạn đường.

Loại 2 : Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường đi trong chuyển động thẳng.
Phương pháp:
Từ dữ kiện xác định các đại lượng đã cho tìm mối liên hệ áp dông các công thưc tính : a, v, s.
Nếu cho v0, v, s a, t ngược lại cho a, s,v(v0) v, t.
Ví dụ 1 : Một đoàn tàu bắt đầu rời ga chuyển động nhanh dần đều, sau 20s đạt đến vận tốc 36 km/h. Hỏi sau bao lâu tàu đạt đến vận tốc 54 Km/h ?
Ví dụ 2:  một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi được đoạn đường s1 = 24m và s2 = 64m trong hai khoảng thời gian liên tiếp bằng nhau là 4s. Xác định vận tốc ban đầu và gia tốc của vật.
Ví dụ 3: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu v0 = 18 km/h. Trong giây thứ tư kể từ lúc bắt đầu chuyển động nhanh dần, vật đi được 12m. Hãy tính:
Gia tốc của vật.
Quãng đường đi được sau 10s

Loại 3: Viết công thức quãng đường đi, phương trình chuyển động, xác định vị trí và thời điểm hai vật gặp nhau.
Phương pháp:
*Bài toán thuận: Viết PTCĐ
Chọn :
Gốc toạ độ O cách vị trí xuất phát x01, x02.
Trục toạ độ Ox chiều dương tuỳ theo quy ước.
Gốc thời gian t01 của vật 1 và t02 của vật 2.
Vật 1 : a1, v01 ,x01  
Vật 2 : a2, v02 , x02  
*Hai vật gặp nhau: x1 = x2  t =
*Khoảng cách hai vật ở thời điểm t :
* Bài toán ngược : Cho PTCĐ xác định loại CĐBĐ và v0, a, x0.
* Chú ý : Dấu và chiều của các đại lượng x0, v0, a.
Ndđ : a.v > 0 ; cdđ : a.v < 0.
Ví dụ : Hai người đi xe đạp khởi hành cùng 1 lúc và đi ngược chiều nhau. Người thứ nhất có vận tốc đầu là 18km/h
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download PhngphpvccbitpcbnVtL10hay.doc