Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Phương trình logarit
Download Đề thi Bài tập, Chuyên đề và các Đề tập duyệt thi thử đại học khối 12 Phương trình logarit mien phi,tai lieu Phương trình logarit mien phi,bai giang Phương trình logarit mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/15/2010 9:52:40 AM
Filesize: 0.29 M
Download count: 8
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
phương trình, bất phương trình Lôgarit
1.
2.
3.
4. (ĐHĐN-97)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. (ĐH-A2002)
a) Giải phương trình khi m=2
b) m=? để phương trình có ít nhất 1 no
12. (CĐSPHP-2004)
a)
b)
13. (CĐCNHN-2004) Tìm TXĐ

14. (CĐKTKTI-2005) Tìm TXĐ

15. (CĐBTre-2005)
16. (ĐHQGHN-B2000)
17. (ĐHBKHN-2000)

18. (ĐHH-A2000)
19. (ĐHH-D2000)
20. (ĐHYHN-2000)
21. (ĐHCT-D2000)
22. (ĐHAG-D2000)
23. (ĐHNT-A2000)
24. (ĐHTN-G2000)
25. (ĐHCT-B2000)

a) Giải phương trình với m=-1
b) m=? phương trình có 2 nghiệm
26. (HVQHQT-A2000)
27. (DHSPVinh-D2000)
28. (HVCNBCVT-2000)
29. (DHCD-2000)
30. (ĐHKT-2000)
31. (HVQY-2000) m=? phương trình có nghiệm
32. (ĐHCSND-G2000)

33. (CĐCNHN-2000)
34. (ĐHQGHN-A2001)
35. (ĐHSPHN2-A2001)
36. (ĐHSPVinh-AB2001)
37. (ĐHNNI-B2001)
38. (ĐHKTQD-2001)

39. (ĐHTM-2001)

40. (ĐHCĐ-2001)
41. (ĐHAN-A2001)

42. (ĐHTS-2001)
43. (ĐHCT-D2001)
a)
b) m=? pt có nghiệm
44. (ĐHDLPĐ-D2001)
45. (HVKTQS-2001) m=? phương trình có nghiệm
46. (ĐHDLPĐ-A2001)
47. (ĐHDLĐĐô-AV2001)
48. (ĐHSPTPHCM-A2001)
49. (DHYDTPHCM-2001)

m=? để phương trình có 2 nghiệm
50. (ĐHCSND-2001)

51. (ĐHQGHN-B96)

52. (HVKTQS-97)

53. (ĐHYTB-98)

54. (ĐHYHN-98)
55. (ĐHTM-97)
56. (ĐHYHN-97)
57. (ĐHBKHN-98)

58. (ĐHH-98)
59. (ĐHNT II-98)
60. (ĐHNNIHN-98)

61. (ĐHTLợi-97)
62. (ĐHXD-96)
63. (ĐHBKHN-97)
64. (ĐHKTrúc-97)
65. (ĐHVH-D2001)
66. (ĐHĐL-AB2001) m=? để phương trình có nghiệm
67. (ĐHDLTL-A2001)
68. (ĐYHN-2001)
69. (CĐXD1-2001)
70. (VĐHMởHN-2001)

71. (ĐHAG-D1)
72. (HVQHQT-D2001)
73. (ĐHDHN-2001)
74. (ĐHNNI-A2001)

75. (DHDLHV-B2000)
76. (CĐ-A2000)
77. (ĐHTS-2000)

78. (DHYTB-2000)
79. (ĐHLHN-2000)
80. (ĐHSPTPHCM-A2000)

81. (ĐHSPHN-A2000)

82. (ĐH-B2002)
82. (ĐH-D2002)
83. (ĐHTL-2000)
84. (ĐHTCKT-2000)
85. (ĐHĐN-A2001)
86. (ĐHH-AB2001) Với a=? hệ phương trình có nghiệm?
87. (ĐHCT-A2001)

Với m=? hệ phương trình có 2 nghiệm phân biệt
88. (ĐH-A2004)
89. (ĐH-
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download phuong_trinh_Logarit.zip