Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra tn hàm số 10
Download Đề thi Đại số tn hàm số 10 mien phi,tai lieu tn hàm số 10 mien phi,bai giang tn hàm số 10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/26/2016 2:43:30 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 206
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ (-(; 1/2 ] c/ [1/2; + () { 2 } d/ (-(; 1/2 ] { -2 }
Hàm số f(x) = có tập xác định là: a/ R {-2; 2} b/ R c/ (-2; 2 ) d/ R (-2; 2)
Hàm số chẵn trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số lẻ trong các hàm số sau đây là : a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây đồng biến trên khoảng (0;1) là: a/ y = -2x + 3 b/ y = 1/(x + 2) c/ y = 3x - 1 d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây có phương trình trục đối xứng x = -1 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho hàm số . Khi đó: a/ hàm số đồng biến trên ( 5/2; + () b/ hàm số đồng biến trên ( 0; 5) c/ hàm số nghịch biến trên ( 5/2; + () d/ hàm số nghịch biến trên ( - (; 5)
Đồ thị hàm số dưới đây có toạ độ đỉnh (-2; 1) là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số có toạ độ đỉnh là: a/ (-1/3; 2/3 ) b/ (-1/3; -2/3 ) c/ (1/3; -2/3 ) d/ (1/3; 2/3 )
Hàm số dưới đây có giá trị nhỏ nhất khi x = 3/4 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Hàm số dưới đây có giá trị lớn nhất bằng 9/16 là hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Đồ thị hàm số dưới đây đi qua A (1; -2) với mọi m là hàm số: a/ y = mx -m - 2 b/ y = mx +m - 2 c/ y = mx +m + 2 d/ y = mx -m + 2
Cho các hàm số y = - 2x + 3, , y = (x - 1)/ ( x + 1). Số đồ thị đi qua M(1; 0) là: a/ 0 b/ 1 c/ 2 d/ 3
Hàm số có đồ thị bên dưới. Khi đó các hệ số a, b , c thoả mãn: a/ a > 0, b < 0, c > 0 b/ a < 0, b < 0, c > 0 c/ a > 0, b > 0, c > 0 d/ a < 0, b < 0, c < 0

Cho (P): . Tịnh tiến (P) sang phải 2 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị ta được đồ thị hàm số: a/ b/ c/ d/ 
Cho (P): và (P`): . (P) biến đổi sang (P`) bằng cách: a/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến lên 3 đơn vị b/ Tịnh tiến (P) sang trái 1 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 3 đơn vị c/ Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến lên 1 đơn vị d/Tịnh tiến (P) sang phải 3 đơn vị rồi tịnh tiến xuống 1 đơn vị
Đáp án: 1d, 2b, 3a ,4b, 5c, 6d, 7c, 8c, 9d, 10d, 11b, 15b, 16a, 12a, 13c, 14b
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download tnhamso.rar