Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra tn ham so 12 phần 1
Download Đề thi Đại số tn ham so 12 phần 1 mien phi,tai lieu tn ham so 12 phần 1 mien phi,bai giang tn ham so 12 phần 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/26/2016 4:47:35 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 83
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 4 bằng: A. -2/3 B. -1/3 C. -1/9 D. -1/6
Đạo hàm của hàm số y = tại x = - 2 bằng: A. 1/4 B. -1/4 C. -1/2 D. 1/2
Đạo hàm của hàm số y = tại x =1 bằng: A. - 2 B. - 3 C. - 4 D. 0
Đạo hàm của hàm số y = tại x = 2 bằng: A. -3 B. - 2 C. 2/9 D. 2
Cho hàm số y =. Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có: A. hàm số không có đạo hàm tại x = -1 B. f `(-1) = -1 C. f `(-1) = 1 D. f `(-1) = 2
Cho hàm số y = . Khi xét đạo hàm tại x = -1 ta có: A. f `(-1) = -2 B. f `(-1) = -1 C. f `(-1) = 0 D. hàm số không có đạo hàm tại x = -1
Cho hàm số f(x) = x.cosx . Đặt L = ta có L bằng : A. -2 B. 1 C. -1 D. 2
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. C. D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. C. D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. C. D. 
Đạo hàm của hàm số y = bằng: A. B. tgx C. D. 
Cho hàm số y = . Khi đó phương trình y` = 0 có: A. đúng 1 nghiệm B. 3 nghiệm phân biệt C. vô nghiệm D. 3 nghiệm phân biệt
Tập hợp các giá trị của m để hàm số y = nghịch biến trên các khoảng xác định là: A. [-3; 1] B. ( - 3; 1) C. ( - (; -3] ( [1; + () D.( - (; -3) ( (1; + ()
Hàm số y = nghịch biến trên khoảng: A. ( -2; 0) B. ( - (; -2) C. ( 0; 2) D. (2; + ()
Hàm số y = đồng biến trên khoảng: A. ( 0; 1) B. ( - (; -1) C. ( -1; 0) D. (1; + ()
Hàm số y = A. đồng biến trên các khoảng xác định B. nghịch biến trên (- (; -1) C. đồng biến trên (-1; 1) D. nghịch biến trên (1; + ()
Hàm số y = có cực đại x bằng: A. 3 B. -1 C. 1 D. -3
Số các điểm cực trị của hàm số y = là: A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Hàm số y = có cực đại x bằng: A. -12/5 B. 0 C. 12/5 D. 6/5
Cho hàm số y = . Giá trị của m để hàm số có cực đại x = 3 là: A. -4 B. 4 C. 2 D. - 2
Hàm số y = trên đoạn [0; 2] có giá trị lớn nhất bằng: A. -8/3 B. 8/3 C. 1 D. 2
Hàm số y = có giá trị nhỏ nhất bằng: A. 2 B. -3 C. 5 D. 0
Hàm số y = trên đoạn [-1; 3] có : A. giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download tn_hamso2016.rar