Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra tn hàm số 12 phần 2
Download Đề thi Đại số tn hàm số 12 phần 2 mien phi,tai lieu tn hàm số 12 phần 2 mien phi,bai giang tn hàm số 12 phần 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/26/2016 9:05:20 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 145
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Đáp án A
Đồ thị hàm số y = có: A. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1 B. tiệm cận đứng x = -1/2 và tiệm cận ngang y = 2 C. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận xiên y = 2x + 1 D. tiệm cận đứng x = 1/2 và tiệm cận ngang y = 2
Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1 B. 0 C. 3 D. 2
Số tiệm cận của đồ thị hàm số y = là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
Đồ thị hàm số y = A. có tiệm cận xiên y = 2x + 3 B. có tiệm cận xiên y = x + 4 C. có tiệm cận xiên y = 2x + 4 D. không có tiệm cận xiên
Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tiệm cận xiên đi qua M( 2; 2) là: A. -2 B. 2 C. 0 D. 1/2
Giá trị của m để đồ thị hàm số y = có 2 đường tiệm cận là: A. 1/8 B. 8 C. 0 D. -1
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( -1; 3) B. [ - 1; 3] C. ( -3; -1) D. [-3; -1]
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( -6; 6) B. ( 0; 36) C. ( -6; 0) D. ( - (; 0) ( (36; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm duy nhất x và -1 < x < 1 là: A. ( -6; 4) B. (- 6; 2) C. ( -6; -4) D. (-1; 1)
Giá trị của m để đồ thị hàm số : y = tiếp xúc đường thẳng (d): y = 2x - 2 tại điểm có hoành độ x = 1 là: A. -1 B. 0 C. D. 1
Tập các giá trị của m để đồ thị hàm số : y = có điểm uốn ở trên đường thẳng (d): y = -5/4 là: A. {-1/2} B. {-2, 2} C. {-1/2, 1/2} D. (
Tập hợp các giá trị của m để đồ thị hàm số y = có tâm đối xứng ở góc phần tư thứ 2 của mặt phẳng toạ độ Oxy là: A. ( - (; -1) B. (-1; 1) C. ( - (; 0) ( (1; + () D.( - (; -1) ( (1; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm x sao cho - 2 < x < 2 là: A. [ -2; 2] B. (- 2; 2) C. ( -1; 1) D. [-1; 1]
Tập các giá trị của m để bất phương trình : nghiệm đúng với mọi x sao cho 0 ( x ( 2 là: A. ( - (; -1) B. ( - (; -1] C. ( - (; 1) D. ( - (; 1]
Đồ thị hàm số y = A. lồi trên khoảng (- (; 2) B. lồi trên khoảng (2; + () C. lõm trên khoảng (- (; 2) D. lõm trên khoảng (-2; + ()
Tập các giá trị của m để phương trình : có nghiệm là: A. [ 2; ] B. [ 2; + () C. ( -(; 2] D. [1; 5]
Tập các giá trị của m để phương trình : có 3 nghiệm phân biệt là: A. ( - (; -27/4) B. ( - (; 27/4) C. (-27/4
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download tntcanlqhsgoc2016.rar