Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Trắc nghiệm hệ phương trình DS10
Download Đề thi Đại số Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 mien phi,tai lieu Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 mien phi,bai giang Trắc nghiệm hệ phương trình DS10 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 10/20/2016 7:58:13 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 348
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Câu 1. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 2. Hệ phương trình nào sau đây là hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 3. Hệ phương trình nào sau đây là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn:
A. B. 
C. D. 
Câu 4. Hệ phương trình nào sau đây có duy nhất một nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 5. Hệ phương trình nào sau đây vô nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 6. Hệ phương trình nào sau đây có vô số nghiệm ?
A. B. 
C. D. 
Câu 7. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là (1;1) ?
A. B. 
C. D. 
Câu 8. Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm là ?
A. B. 
C. D. 
Câu 9. Hệ phương trình có nghiệm là :
A. B. 
C. D. 
Câu 10. Hệ phương trình có nghiệm là :
A. B. 
C. D. 
Câu 11. Tìm độ dài hai cạnh của một tam giác vuông, biết rằng : Khi ta tăng mỗi cạnh 2cm thì diện tích tăng 17 cm2; khi ta giảm chiều dài cạnh này 3cm và cạnh kia 1cm thì diện tích giảm 11cm2. Đáp án đúng là:
A. 5cm và 10cm B. 4cm và 7cm
C. 2cm và 3cm D. 5cm và 6cm

Câu 12. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tìm chiều dài và chiều rộng của thử ruộng biết rằng khi ta giảm chiều dài 3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Đáp án đúng là:
A. 32 m và 25 m B. 75 m và 50 m
C. 50 m và 45 m D. 60 m và 40 m

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download TN_DS10_HE_PHUONG_TRINH_.doc