Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra TRẮC NGHIỆM MŨ-LOGARIT
Download Đề thi Toán 12 TRẮC NGHIỆM MŨ-LOGARIT mien phi,tai lieu TRẮC NGHIỆM MŨ-LOGARIT mien phi,bai giang TRẮC NGHIỆM MŨ-LOGARIT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: docx
Date: 10/22/2016 7:20:54 PM
Filesize: 0.00 M
Download count: 118
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
CHUYÊN ĐỀ MŨ-LÔGARIT

Câu 1 :
Số nghiệm của phương trình (𝑙𝑜𝑔
2
4𝑥
2−3
𝑙𝑜𝑔
2 𝑥−7=0 là:

A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 2 :
Nghiệm của phương trìnhlà:

A.
x = 1 hoặc x=-1
B.
Đáp án khác

C.
x = 2 hoặc x = -3
D.
x = 0 hoặc x = -1

Câu 3 :
Số nghiệm của phương trình ln3x – 3ln2x – 4lnx+ 12 = 0 là

A.
0
B.
1
C.
3
D.
2

Câu 4 :
Số nghiệm của phương trìnhlà

A.
0
B.
1
C.
Đápsố khác
D.
2

Câu 5 :
Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt:

1
2
log
2
𝑥+3
1
4
log
4(𝑥−1
8=3
log
8(4𝑥


A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 6 :
Phương trình: có nghiệm là

A.
X=8
B.
X=16
C.
X=4
D.
X=2

Câu 7 :
Số nghiệm của phương trình là

A.
3
B.
1
C.
2
D.
0

Câu 8 :
Rút gọn biểu thức 𝑃
log
𝑎
𝑎𝑏
log
𝑎
𝑎
𝑏
log
3
𝑏
𝑏
𝑏.

A.
0
B.

log
𝑏
𝑎

C.

log
𝑎
𝑏

D.

7
2


Câu 9 :
Phương trình có tổng các nghiệm bằng:

A.
1
B.
0
C.
-2
D.
-1

Câu 10 :
Phương trình  có tích các nghiệm là:

A.
-1
B.
2
C.
0
D.
1

Câu 11 :
Số nghiệm của phương trình: 2
𝑙𝑜𝑔
8
2𝑥
𝑙𝑜𝑔
8
𝑥
2−2𝑥+1
4
3

là:

A.
0
B.
3
C.
1
D.
2

Câu 12 :
Giải bất phương trình:
log
3
𝑥
2−5𝑥+6
log
1
3
𝑥−2
1
2
log
1
3(𝑥+3


A.
3<𝑥<5
B.
𝑥>5
C.
𝑥
10

D.
𝑥>3

Câu 13 :


A.
x > 0
B.

C.

D.


Câu 14 :
Số nghiệm của phương trình  là:

A.
0
B.
1
C.
2
D.
3

Câu 15 :
Số nghiệm của phương trình

A.
1
B.
Vô nghiệm
C.
2
D.
3

Câu 16 :
Biết rằng 𝑎
log
3
2, 𝑏
log
3
5,𝑐
log
5
7 . Tính theo 𝑎, 𝑏, 𝑐 giá trị của
log
140
63


A.

14
9

B.

𝑎𝑐+2
2𝑏+𝑐+𝑎𝑏


C.

𝑎𝑏+2
2𝑐+𝑎+𝑎𝑏

D.

𝑏𝑐+2
2𝑎+𝑏+𝑏𝑐


Câu 17 :
Số nghiệm của phương trình log5(5x) - log25 (5x) - 3 = 0 là :


A.
1
B.
4
C.
3
D.
2

Câu 18 :
Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

A.

B.


C.

D.


Câu 19 :
Phương trình có tích các nghiệm bằng:

A.
1
B.
0
C.
-1
D.
2

Câu 20 :
Phương trình có hai nghiệm. Giá trị A= là

A.
1
B.

C.

D.
Đápsố khác
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download LUY_THUA_MU_LOGARIT.rar