Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra Trac nghiem phuong trinh luong giac
Download Đề thi Toán 11 Trac nghiem phuong trinh luong giac mien phi,tai lieu Trac nghiem phuong trinh luong giac mien phi,bai giang Trac nghiem phuong trinh luong giac mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 9/10/2016 11:10:12 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 1493
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
TRĂC NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
1. Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
2.Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 

3. Phương trình có các họ nghiệm là:
a. b. c. d. 
4. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
5. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
6. Phương trình có các nghiệm là;
a. b. c. d. 
7. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
a. b. c. d. 
8. Phương trình: có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
9. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm.
10. Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình: là:
a. b. c. d. 
11. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
12. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. Vô nghiệm
13. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
14. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
15. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
16. Để phương trình: có nghiệm, tham số a phải thỏa điều kiện:
a. b. c. d. 
17. Cho phương trình . Các nghiệm thuộc khoảng của phương trình là:
a. b. c. d. 
18. Để phương trình có nghiệm, tham số a phải thỏa mãn điều kiện:
a. b. c. d. 
19. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
20. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
21. Để phương trình: có nghiệm, các giá trị thích hợp của tham số m là:
a. b. c. d. 
22. Phương trình: có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
23. Để phương trình có nghiệm, tham số m phải thỏa mãn điều kiện:
a. b. c. d. 
24. Cho phương trình: . Các nghiệm của phương trình thuộc khoảng là:
a. b. c. d. 
25. Để phương trình: có nghiệm, thì các giá trị cần tìm của tham số m là:
a. b. c. d. 
26. Phương trình có các nghiệm là:
a. b. c. d. 
27. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
28. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
29. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
30. Phương trình có nghiệm là:
a. b. c. d. 
31. Cho phương trình: . Để phương trình có nghiệm thì giá trị thích hợp của tham số là:
a. b. c. d. 
32. Phương trình: có nghiệm là:
a. b. c. d. 
33. Phương trình có nghiệm là:
a. 
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Bai_tap_trac_nghiem_phuong_trinh_luong_giac_lop_11_nang_cao.doc