Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7
Download Đề thi Lớp 1 VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 mien phi,tai lieu VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 mien phi,bai giang VIOLYMPIC LOP 1 VONG 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 8/6/2012 1:52:44 PM
Filesize: 0.71 M
Download count: 6
Giá: Download miễn phí, free 100%
Tác giả: Nhân Phùng Trọng
Nguồn: Violet
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
BÀI 1: BẰNG NHAU
BÀI 2: TĂNG DẦN

BÀI 3: Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 1 - 4 =
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 2 - 3 =
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 2 - 2
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 5 - 3
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 4 - 2 - 1 =
Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé !
Câu 6:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 0 + 1 + 3 5 - 0
Câu 7:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 1 - 2 5 - 3 - 2
Câu 8:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 2 5 - 3
Câu 9:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 4 - 2 - 1 5 - 4
Câu 10:Hãy điền dấu >; < ; = vào chỗ ... cho thích hợp nhé ! 2 + 1 5 - 1

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download VONG_7.zip