Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra violympic lớp 1 vòng 7
Download Đề thi Toán học violympic lớp 1 vòng 7 mien phi,tai lieu violympic lớp 1 vòng 7 mien phi,bai giang violympic lớp 1 vòng 7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/25/2012 1:28:05 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 73
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Bạn hãy tìm 2 ô liên tiếp có giá trị bằng nhau .
Thời gian: 20 phút.
Số cặp: 5. Số điểm: 100đ. Mỗi cặp bằng nhau đúng bạn đạt 20đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn hoàn thành bài thi, khi bạn sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

Nội dung bài 1

Ô số 1

6 - 5
Ô số 2

7 - 2
Ô số 3

4 - 3 + 1
Ô số 4

7 - 6
Ô số 5

6 + 1


Ô số 6

2 + 5
Ô số 7

6 - 1
Ô số 8

5 - 2 - 3
Ô số 9

6 - 4
Ô số 10

7 - 5


Các cặp ô bằng nhau hoặc đồng nhất là:
…… và ……., …….. và ……., ……..và ……. , ………và ……., …….và …….


Kết quả bài thi 1: …….đ/100đ

Bài 2: Sắp xếp
Bạn hãy sắp xếp các ô theo thứ tự giá trị tăng dần.
Thời gian: 20 phút.
Số ô: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi ô đúng bạn đạt 10đ.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi sai 4 lần hoặc khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

Nội dung bài 29


3 + 1


3 + 4


10


6 - 45 + 1


2 + 3


8


6 - 3


6 - 6Các ô có giá trị tăng dần lần lượt là: ….., ……, ……, ….., ……, ……,
….., ……, ……, …….


Kết quả bài thi 2: …….đ/100đ


Bài 3: Khỉ con thông thái
Bạn hãy chọn tấm bảng ở bên dưới sao cho số hoặc giá trị biểu thức trong bảng bằng số hoặc giá trị biểu thức ở bảng phía trên để treo lên. Chọn sai không được tính điểm, bạn phải làm câu hỏi khác.
Thời gian: 20 phút.
Số câu: 10. Số điểm: 100đ. Mỗi câu đúng đạt 10đ. Mỗi câu sai bạn mất 10đ trong tổng điểm của bài.
Bài thi sẽ kết thúc khi bạn đã hoàn thành, khi hết thời gian làm bài. Số điểm của bạn ở bài thi này là số điểm bạn có khi kết thúc bài thi.

Nội dung bài 3
0

Số 10

1

Số 9

4

3

2

5

7

8


10

9

5 - 2

3 + 2

6 - 4

5 + 3

7 - 3

6 - 6

3 + 4

7 - 6


Các cặp bằng nhau hoặc đồng nhất là: 1 và ……, 2 và ….., 3 và …..,
4 và ….., 5 và ….., 6 và ……, 7 và……, 8 và…., 9 và ….., 10 và …..


Kết quả bài thi 3:……./100đ

Kết quả vòng 7:……./300đ **Điểm số sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 75% số điểm của vòng thi bạn mới qua. Vòng 7 điểm tối đa là 300đ, vậy số điểm sau 3 bài của bạn phải >hoặc= 225đ bạn mới qua vòng 7.

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Vong_7.zip