Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra violympic vong 1-7
Download Đề thi Toán 8 violympic vong 1-7 mien phi,tai lieu violympic vong 1-7 mien phi,bai giang violympic vong 1-7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 12/13/2010 8:08:57 AM
Filesize: 0.98 M
Download count: 48
Giá: Download miễn phí, free 100%
Tác giả: Trang Phạm Thùy
Nguồn: Violet
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU


Giá trị lớn nhất của biểu thức  là
Câu 2: Giá trị của biểu thức  tại x = 3 là:
Câu 3: Giá trị rút gọn của biểu thức  là
Câu 4: Giá trị rút gọn của biểu thức  là
Câu 5: Giá trị của biểu thức  tại  và  là
Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là
Câu 7: Biết  và . Khi đó:
Câu 8: Giá trị lớn nhất của biểu thức  là
Câu 9: Biểu thức  có kết quả rút gọn là
Câu 10: Ở hình dưới, tứ giác ABCD là hình thang, M và N theo thứ tự là trung điểm của AD và BC. Khi đó x bằng:  
Câu 1: Tập giá trị  thỏa mãn  là (Nếu tập hợp có nhiều phần tử, nhập các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách bởi dấu ";")
Câu 2: Hệ số của  trong khai triển của  là 
Câu 3: Hệ số của  trong khai triển của  là 
Câu 4: Nếu  thì a = 
Câu 5: Với , giá trị của biểu thức  bằng 
Câu 6: Biểu thức  đạt giá trị nhỏ nhất khi  (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân)
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 
Câu 8: Rút gọn biểu thức , với b = - 3, ta được kết quả là 
Câu 9: Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất khi  
Câu 10: Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH, phân giác BD, HE // BD. Biết AH = BD thế thì góc A bằng 
Thương của phép chia đa thức  cho  là:
Câu 2: Giá trị của biểu thức  tại x = 47 là:Một kết quả khác
Câu 3: Nếu a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác ABC mà  thì tam giác ABC là:
tam giác vuông
Tam giác cân
tam giác đều
Kết quả khác
Câu 4: Nếu  thì:
a = b
a, b là hai số đối nhau
a = 2b
Kết quả khác
Câu 5: Kết quả rút gọn biểu thức: P= là:Một kết quả khác
Câu 6: Nếu  thì giá trị của biểu thức  là
1
0
1
2
Câu 7: Giá trị lớn nhất của biểu thức  đạt được khi x bằng:
1
1
5
0
Câu 8: Giá trị của biểu thức  tại  và  là:
125
125
343
343
Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là:
7
6
1
8
Câu 10: Kết quả phân tích đa thức  là:
Câu 1: Kết quả của biểu thức  khi  và  là 
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 9 đạt được tại  
Câu 3: Giá trị của biểu thức  là 
Câu 4: Rút gọn biểu thức  ta được 
Câu 5: Giá trị của  thỏa mãn đẳng thức  là 
Câu 6: Giá trị của hiệu  là 
Câu 7: Nghiệm  của đa thức  là Nhập các kết quả theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu “;” )
Câu 8: Số 9991 được viết dưới dạng tích của hai số tự nhiên khác 1 là (Nhập hai thừa số theo thứ tự tăng dần, đặt dấu "." cho phép nhân)
Câu 9: Cho hai số x, y khác nhau và . Khi đó giá trị của biểu thức  là 
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 10: Giá trị của biểu thức  là 
Câu 1: Kết quả rút gọn của , với  là 
Câu 2: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là 9 đạt được tại  
Câu 3: Kết quả của biểu thức  khi  và  là 
Câu 4: Giá trị của biểu thức  tại x = -10 là 
Câu 5: Giá trị của biểu thức  với  và  là 
Câu 6: Với mọi x, giá trị của biểu thức  bằng 
Câu
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download olympic8_vong_1_den_vong_7.zip