Bài 10. Thầy bói xem voi (Trang Trần)

Đăng ngày 10/10/2015 3:38:07 PM | Thể loại: Ngữ văn 6 | Chia sẽ bởi: Trang Trần | Lần tải: 334 | Lần xem: 0 | Page: 17 | Kích thước: 5.99 M | Loại file: ppt
  • Bài 10. Thầy bói xem voi - 1
  • Bài 10. Thầy bói xem voi - 2
  • Bài 10. Thầy bói xem voi - 3
  • Bài 10. Thầy bói xem voi - 4
  • Bài 10. Thầy bói xem voi - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 10. Thầy bói xem voi, Ngữ văn 6. . nslide trân trọng giới thiệu đến mọi người thư viện Bài 10. Thầy bói xem voi .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 10. Thầy bói xem voi thuộc danh mục Ngữ văn 6 được giới thiệu bởi bạn Trang Trần đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào mục Ngữ văn 6 , có 17 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Ngữ văn Ngữ văn 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Chào mừng những giáo viên, giáo viên Về dự giờ Ngữ Văn - 6A2 GV: VŨ THỊ TRANG KIỂM TRA BÀI CŨ Dựa vào những bức tranh sau em hãy kể lại truyện ‘Ếch ngồi đáy giếng”, Nêu bài học rút ra từ truyện? Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” Ti?t 40 Van b?n : TH�Y BểI XEM VOI ( Truy?n ng? ngụn) I, bên cạnh đó Tìm hiểu văn bản 1,còn cho biết thêm Thể loại: ? Cho biết thể loại của văn bản ? 2, cho biết thêm Đọc- kể-chú thích ? Hãy kể tóm tắt truyện ? ? Em hiểu thầy bói là các https://nslide.com/bai-giang/bai-10-thay-boi-xem-voi.gytd0q.html

Nội dung

Chào mừng các thầy giáo, cô giáo
Về dự giờ Ngữ Văn - 6A2
GV: VŨ THỊ TRANG
KIỂM TRA BÀI CŨ


Dựa vào các bức tranh sau em hãy kể lại truyện ‘Ếch ngồi đáy giếng”, Nêu bài học rút ra từ truyện?
Truyện
“Ếch ngồi đáy giếng”Ti?t 40 Van b?n : TH�Y BểI XEM VOI
( Truy?n ng? ngụn)

I. Tìm hiểu văn bản
1.Thể loại:
? Cho biết thể loại của văn bản ?
2. Đọc- kể-chú thích
? Hãy kể tóm tắt truyện ?
? Em hiểu thầy bói là những người như thế nào ?
Thầy bói: Thường là những người mù, chuyên đoán những việc lành dữ cho người ta.
Truyện ngụ ngôn
Em hãy nêu các sự việc chính trong truyện ?
Tương ứng với các sự việc đó là những đoạn văn nào?
5 ông thầy bói xem voi
Nhận định của các thầy về voi
Hậu quả của việc xem voi
Đ1: “Từ đầu... sờ đuôi” ->
Đ2: Tiếp đến “cái chổi sể cùn” ->
Đ3: Phần còn lại ->


Ti?t 40 Van b?n : TH�Y BểI XEM VOI
( Truy?n ng? ngụn)

3. Bố cục:
Bức tranh này tương ứng với sự việc nào ?
1. Năm ông thầy bói xem voi
*Cách xem:
- Sờ bằng tay
- Mỗi thầy sờ một bộ phận của con voi
TAI
NGÀ
VÒI
CHÂN
ĐUÔI
*Hoàn cảnh:
->Đặc biệt, bất ngờ, gây chú ý

Tiết 40 Văn bản : THÂY BÓI XEM VOI
( Truyện ngụ ngôn)

-Vui chuyện tán gẫu, không nghiêm túc.

II. Tìm hiểu văn bản

Đoạn 2
Đoạn năm thầy ngồi bàn tán với nhau:
Thầy sờ vòi bảo:
-Tưởng con voi nó như thế nào, hoá ra nó sun sun như con đỉa.
Thầy sờ ngà bảo:
- Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn.
Thầy sờ tai bảo:
- Đâu có! Nó bè bè như cái quạt thóc.
Thầy sờ chân cãi:
- Ai bảo! Nó sừng sững như cái cột đình.
Thầy sờ đuôi lại nói:
- Các thầy nói không đúng cả chính nó tun tủn như cái chổi sể cùn.

2. Các thầy phán về voi
? Sau khi xem voi , các thầy phán về voi như thế nào ?
Tưởng con voi như thế nào, hóa ra nó sun sun như con đỉa.
Ai bảo ! Nó sừng sững như cái cột đình.
Các thầy nói không đúng cả. Chính nó tun tủn như cái chổi sể cùn.
Đâu có ! Nó bè bè như cái quạt thóc.
Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn.

Ti?t 40 Van b?n : TH�Y BểI XEM VOI
( Truy?n ng? ngụn)

-.Sun sun như con đỉa
- Chần chẫn như cái đòn càn
- Bè bè như cái quạt thóc
- Sừng sững như cái cột đình
- Tun tủn như cái chổi sể cùn
Hãy giải nghĩa các từ ( sun sun, chần chẫn, bè bè, sừng sững, tun tủn)?.
? Em có nhận xét gì về các từ ngữ và biện pháp nghệ thuật trong đoạn văn trên?.
2. Các thầy phán về voi
Từ láy gợi hình, phép so sánh ví von để, tô đậm sai lầm trong cách phán về voi.

Tiết 40 Văn bản : THÂY BÓI XEM VOI
( Truyện ngụ ngôn)

Thảo luận Có ý kiến cho rằng: cách miêu tả voi của 5 thầy vừa đúng lại vừa sai? Em có đồng ý không ? Vì sao?
Sai: sờ một bộ phận của con voi- khẳng định toàn bộ con voi.
Đúng: Mỗi thầy đều miêu tả đúng một bộ phận của con voi.
-> Sờ một bộ phận của con voi mà khẳng định toàn bộ con voi.
=> Xem xét đánh giá sự vật một cách phiến diện.

Em hãy miêu tả voi giúp năm ông thầy bói để các ông biết rõ về voi.
II. Tìm hiểu văn bản

Ti?t 40 Van b?n : TH�Y BểI XEM VOI
( Truy?n ng? ngụn)

2. Các thầy phán về voi
1. Năm ông thầy bói xem voi
Quan sát đoạn 2 và cho biết các từ ngữ bày tỏ thái độ của các thầy khi phán về voi ?
-Tưởng...hoá ra
-Không phải
-Đâu có
-Ai bảo
-Không đúng
-
Kiểu câu phủ định phản bác ý kiến người khác, khẳng định mình đúng.
-> Thái độ chủ quan
Kiểu câu phủ định giúp em biết được điều gì về thái độ của các thầy


Ti?t 40 Van b?n : TH�Y BểI XEM VOI
( Truy?n ng? ngụn)

3. Hậu quả:
Từ nhận thức sai lầm dẫn đến hậu quả gì?
-Xô xát đánh nhau toác đầu chảy máu
- Không ai hình dung đúng về con voi
-> Phê phán, chế giễu sự chủ quan, phiến diện trong nhận thức về sự việc, sự vật
4. Bài học
- Muốn hiểu biết sự vật sự việc phải xem xét chúng một cách toàn diện.
- Phải biết lắng nghe ý kiến của người khác.
Qua câu chuyện này , em rút ra bài học gì cho bản thân?.


III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
Từ láy gợi hình, phép so sánh ví von, nghệ thuật khoa trương sinh động
2.Nội dung :
Chế giễu nhận thức phiến diện. Muốn hiểu biết sự vật, sự việc phải xem xét một cách toàn diện.
3. Ghi nhớ : sgk trang 103.
IV.Luyện tập
Bài 1: Xem tình huống nào ứng với câu thành ngữ “thầy bói
xem voi” ?
A. Cô ấy có mái tóc đẹp, bạn kết luận cô ấy đẹp
B. Một lần em không vâng lời mẹ, mẹ trách em và buồn.
C. Bạn An chỉ vi phạm 1 lần không soạn bài, lớp trưởng cho rằng bạn ấy học yếu.
D. Bạn em hát không hay, cô giáo nói rằng bạn ấy không có năng khiếu về ca hát.
C
A

Bài 2: Thảo luận.
So sánh truyện “Ếch ngồi đấy giếng” và “Thầy bói xem voi”có điểm gì giống nhau và khác nhau”?
- Giống: Đều là truyện ngụ ngôn.
Khác:
+Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” mượn chuyện loài vật để khuyên răn con người.
+Truyện “Thầy bói xem voi” lại lấy chính truyện con người để rút ra bài học cho con người.
V. Hướng dẫn về nhà

Kể lại câu chuyện “Thầy bói xem voi” bằng lời văn của em.

2. Học thuộc bài và soạn bài: Chân tay tai mắt miệng.
Tiết học kết thúc

Xin cảm ơn các thầy, cô giáo và các em học sinh