Bài 11. Sản xuất giống cây trồng (Việt Nguyễn Quốc)

Đăng ngày 6/18/2012 8:28:10 AM | Thể loại: Công nghệ 7 | Chia sẽ bởi: Việt Nguyễn Quốc | Lần tải: 773 | Lần xem: 0 | Page: 24 | Kích thước: 20.18 M | Loại file: ppt
  • Bài 11. Sản xuất giống cây trồng - 1
  • Bài 11. Sản xuất giống cây trồng - 2
  • Bài 11. Sản xuất giống cây trồng - 3
  • Bài 11. Sản xuất giống cây trồng - 4
  • Bài 11. Sản xuất giống cây trồng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 11. Sản xuất giống cây trồng, Công nghệ 7. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài 11. Sản xuất giống cây trồng .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện Bài 11. Sản xuất giống cây trồng trong chuyên mục Công nghệ 7 được giới thiệu bởi bạn Việt Nguyễn Quốc đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Công nghệ 7 , có tổng cộng 24 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Công nghệ Công nghệ 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Giáo viên : Nguyễn Quốc Việt Năm Học 2011 BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ 7 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH NGÃI Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ? Đáp án 1: Giống cây trồng tốt có tác dụng: +Làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản + Tăng vụ gieo trồng trong năm +Thay đổi cơ cấu cây trồng, tiếp theo là Câu 1 : Câu 2 : Câu 3 : TỔNG KẾT DẶN DÒ NỘI DUNG BÀI 11 Có mấy phương pháp chọn https://nslide.com/bai-giang/bai-11-san-xuat-giong-cay-trong.4wt9xq.html

Nội dung

Giáo viên : Nguyễn Quốc Việt
Năm Học 2011
BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ 7
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY BẮC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THẠNH NGÃI
Giống cây trồng có vai trò như thế nào trong trồng trọt ?
Đáp án 1:
Giống cây trồng tốt có tác dụng:
+Làm tăng năng suất, tăng chất lượng nông sản
+ Tăng vụ gieo trồng trong năm
+Thay đổi cơ cấu cây trồng.
Câu 1 :
Câu 2 :
Câu 3 :
TỔNG KẾT DẶN DÒ
NỘI DUNG BÀI 11
Có mấy phương pháp chọn tạo giống cây trồng ?Kể tên các phương pháp đó?
Đáp án 2:
Có 3 phương pháp:
Phương phápchọn lọc.
Phương pháp lai.
Phương pháp gây đột biến.
Câu 1 :
Câu 2 :
Câu 3 :
NỘI DUNG BÀI 11
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Thế nào là chọn tạo giống bằng phương pháp chọn lọc ?
Đáp án 3:
Từ nguồn giống khởi đầu chọn các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt.
Gieo hạt của các cây được chọn và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà.
Câu 1 :
Câu 2 :
Câu 3 :
NỘI DUNG BÀI 11
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
Ở bài học trước chúng ta đã biết giống cây trồng là yếu tố quan trọng quyết định năng suất và chất lượng nông sản.
Muốn có nhiều hạt giống, cây giống tốt phục vụ sản xuất đại trà chúng ta phải biết quy trình sản xuất giống và làm tốt công tác bảo quản giống cây trồng.
TỔNG KẾT DẶN DÒ
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG

KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
Quan sát sơ đồ 3:”Sản xuất giống cây trồng bằng hạt” và cho biết Quy trình sản xuất giống bằng hạt được tiến hành trong mấy năm, nội dung của công việc trong từng năm?
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG

Áp dụng cho: các cây ngũ cốc, cây họ đậu và một số cây lấy hạt khác( vd : cải, bông….)
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
-Năm 1: gieo hạt giống đã phục tráng và chọn cây có đặc tính tốt.
-Năm 2 :
+ Hạt của mỗi cây tốt gieo thành từng dòng.
-Năm 3 : Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng.
-Năm 4 : Từ giống nguyên chủng nhân thành giống sản xuất đại trà.
+Lấy hạt của các dòng tốt hợp lại thành giống siêu nguyên chủng.
Phương pháp này thường được áp dụng cho những loại cây trồng nào?
I. SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
HỌC VÀ GIẢI THÍCH SƠ ĐỒ
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Hạt giống đã phục tráng và duy trì
Dòng
1
Dòng
2
Dòng
3
Dòng
4
Dòng
5
Hạt giống siêu nguyên chủng
Hạt giống nguyên chủng
Hạt giống sản xuất đại trà
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
I. SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Giâm cành
Em hãy kể tên các phương pháp nhân giống khác mà chúng ta thường thực hiện ở gia đình?
Chiết cành
Ghép mắt
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Giâm cành
Từ 1 đoạn cành cắt rời khỏi cây mẹ đem cắm vào cát ẩm. Sau một thời gian từ cành giâm ra rễ và phát triển thành cây con
_ Mô tả phương pháp giâm cành?
_ Tại sao khi giâm cành người ta thường cắt bớt lá cây?
Vì rễ cây chưa phát triển, cắt bớt là làm giảm thoát hơi nước (cây không bị héo)
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
Ví dụ minh hoạ Giâm cành Lan
Mắt cây tươi
Sau 4 tuần
Sau 8 tuần
Sau 10 tuần
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
_ Mô tả phương pháp chiết cành?
Bóc 1 khoanh vỏ trên cành, dùng đất, hoặc rễ lục bình ẩm bó lại. Sau một thời gian vị trí bó ra rễ cắt khỏi cây mẹ trồng xuống đất
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Ghép mắt (Hoặc ghép cành)
_ Mô tả phương pháp ghép mắt?
Lấy mắt ghép (hoặc cành ghép) ghép vào cây khác (gốc ghép)
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
Ghép mắt
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Ngoài các phương pháp nhân giống trên, em còn biết được phương pháp nhân giống vô tính nào khác?
-Nuôi cấy mô
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
-Hom rễ
-Tách chồi
_ Giâm cành
_ Chiết Cành
_ Ghép mắt, ghép cành
Các phương pháp nhân giống trênthường được áp dụng cho cây trồng nào?
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
_ Giâm cành
_ Chiết Cành
_ Ghép mắt, ghép cành
_Nuôi cấy mô, tách chồi, hom rễ…
Áp dụng cho cây ăn quả, hoa kiểng
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
II. BẢO QUẢN HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
Đọc thông tin SGK và cho biết những điều kiện cần thiết để có thể bảo quản tốt hạt giống
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
II. BẢO QUẢN HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
1.Điều kiện bảo quản hạt giống
-Hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị sâu, bệnh…
SẢN XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG
1. Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
2. Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
2.Nơi bảo quản
Có thể bảo quản hạt giống trong chum, vại, bao, túi kín hoặc trong các kho lạnh có các thiết bị điều khiển tự động.
Bài 11 :
SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG
-Nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín
-Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời.

Hạt giống đem bảo quản phải đạt được những điều kiện chuẩn nào?
Nơi cất giữ phải đảm bảo điều kiện gì?
Tại sao trong quá trình bảo quản phải kiểm tra thường xuyên?
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
BÀI TẬP CỦNG CỐ
1.Vẽ sơ đồ sản xuất giống cây trồng bằng hạt
KIỂM TRA BÀI CŨ
TỔNG KẾT DẶN DÒ
BÀI TẬP CỦNG CỐ
2.Chọn câu đúng :

Loại cây nào thường sử dụng phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
a. Cây hoa b.Cây kiểng
c. Các cây ngũ cốc d. Cây ăn quả

Biện pháp nào dưới đây không phải sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính:
a. Giâm cành b. Ghép mắt
c. Chiết cành d. Gieo trồng hạt
VỀ NHÀ:
- Học bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.

- Đọc trước bài 12 và tìm một số mẫu vật cây trồng bị sâu bệnh phá hại
KIỂM TRA BÀI CŨ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
TỔNG KẾT DẶN DÒ
Cảm Ơn Quý Vị Đã Theo Dõi