Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 1
Trang 1
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 2
Trang 2
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 3
Trang 3
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 4
Trang 4
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 5
Trang 5
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 6
Trang 6
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 7
Trang 7
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 8
Trang 8
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 9
Trang 9
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 10
Trang 10
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 11
Trang 11
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 12
Trang 12
Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 13
Trang 13
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Đăng ngày 8/31/2015 2:33:24 PM | Thể loại: Địa lí 9 | Lần tải: 81 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 2.15 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế, Địa lí 9. . nslide.com chia sẽ tới các bạn bài giảng Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế trong danh mục Địa lí 9 được giới thiệu bởi user Hạnh Phạm Thị tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Địa lí 9 , có 13 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Bài 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM, nói thêm là Tiết 11 Bài 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM, cho biết thêm

https://nslide.com/bai-giang/bai-16-thuc-hanh-ve-bieu-do-ve-su-thay-doi-co-cau-kinh-te.b66b0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Địa lí 9


Bài 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH
BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH
GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM.
Tiết 11 Bài 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH
BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH
GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM.

Bài 1: Cho bảng số liệu: diện tích gieo trồng phân theo nhóm cây ( nghìn ha)
Các nhóm cây
Để làm được bài 1, trước hết chúng ta cần phải làm gì?
Xử lí số liệu sang % (lần lượt lấy diện tích các nhóm cây nhân với 100 rồi chia cho tổng số)

Các nhóm cây
Bước 1: Xử lí số liệu từ nghìn ha sang %, sau đó đổi ra độ
để đo vẽ cho chuẩn xác.
100,0
71,6
64,8
13,3
18,2
15,1
17,0
100,0
Bước 2: Tiến hành vẽ biểu đồ cơ cấu theo quy tắc là bắt đầu vẽ từ tia 12 giờ, thuận theo chiều quay kim đồng hồ từng nhóm cây. Vẽ xong dùng 3 kí hiệu phân biệt và chú giải, ghi tên biểu đồ ở phía dưới.
Bước 3: Nêu nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích các nhóm cây.
71,6%
15,1%
13,3%
Năm 1990
Năm 2002
Cây lương thực
Cây công nghiệp
Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác
Biểu đồ thể hiện cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 1990 và năm 2002
Nhận xét: Quy mô diện tích và tỉ trọng diện tích gieo trồng các nhóm cây năm 2002 so với năm 1990 có sự thay đổi là:
- Cây lương thực: diện tích gieo trồng tăng 1845,7 nghìn ha nhưng tỉ trọng giảm là 6,8%.
- Cây CN diện tích gieo trồng tăng 1138 nghìn ha và tỉ trọng tăng 4,9%.
- Các cây khác diện tích gieo trồng tăng 807,7 nghìn ha và tỉ trọng tăng
Tiết 11 Bài 10: THỰC HÀNH: VẼ VÀ PHÂN TÍCH
BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU DIỆN TÍCH
GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY,
SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC, GIA CẦM.
CÂY LƯƠNG THỰC
LÚA NƯỚC
NGÔ
KHOAI LANG
MÍA
BÔNG VẢI
LẠC
CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM
ĐẬU TƯƠNG
CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM
CHÈ
HỒ TIÊU
CÀ PHÊ
CAO SU
CÁC CÂY KHÁC
Bài 2: Chỉ số tăng trưởng gia súc, gia cầm (%)
Vẽ biểu đồ đường thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc gia cầm của nước ta thời kì 1990-2002? Nêu nhận xét và giải thích nguyên nhân?
%
Năm
1990
1995
2000
2002
90
100
110
120
130
150
140
160
170
180
190
200
210
220
103,8
101,5
98,6
116,7
132,4
130,4
133
164,7
189
132,3
182,6
217,2
Trâu ,
Bò ,
Lợn ,
Gia cầm
Biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm thời kì 1990-2002

HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
Về nhà vẽ hoàn thành bài tập 2 vào vở.
Chuẩn bị bài 11 để tiết sau học, xem kĩ hình 11.1 và các câu hỏi trong bài.Đem theo Atlat Địa lí Việt Nam để làm bài.
BÀI HỌC KẾT THÚC,
TẠM BIỆT CÁC EM

Sponsor Documents