Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 1
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 2
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 3
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 4
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 5
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 6
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 7
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 8
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 9
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 10
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 11
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 12
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 13
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 14
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 15
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 16
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 17
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 18
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 19
 • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 20
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Đăng ngày 4/7/2015 5:04:34 PM | Thể loại: Địa lí 9 | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.73 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế, Địa lí 9. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả tài liệu Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , bài giảng Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế trong chủ đề Địa lí 9 được giới thiệu bởi thành viên Hạnh Nguyễn Thị Hồng đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Địa lí 9 , có tổng cộng 20 page, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Tiết 16 : Thực hành VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ Cơ cấu GDP của nước ta thời gian 1991 - 2002 (%) Cho bảng số liệu: a-Hãy vẽ biểu đồ miền biểu hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991-1992 Cơ cấu GDP của nước ta thời gian 1991 - 2002 (%) Đề bài b- Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời những

https://nslide.com/bai-giang/bai-16-thuc-hanh-ve-bieu-do-ve-su-thay-doi-co-cau-kinh-te.nke8zq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Địa lí 9


Tiết 16 : Thực hành
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ
SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Cho bảng số liệu:
a-Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991-1992
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Đề bài
b- Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi :
Sự giảm mạnh của nông ,lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống
còn23,5% nói lên điều gì?
Tỷ trọng khu vực nào tăng nhanh ? Thực tế này phản
ánh điều gì ?
HDV
ĐH
Bước 1: Vẽ khung biểu đồ
%
Năm
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
A-Vẽ biểu đồ
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
%
NÔNG-LÂM- NGƯ
DỊCH VỤ
CÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
+
10
0
Bước2 vẽ gianh giới miền
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Năm

1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
%
Năm
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
Nông-lâm-ngư nghiệp
dịch vụ
Công nghiệp- xây dựng
0
Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Ghi chú
Công nghiệp
-Xây dựng
Nông-lâm-
-Ngư nghiệp
Dịch vụ
Ch.Y
Cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1991 - 2002 (%)
Giả sử đầu bài không yêu cầu vẽ biểu đồ miền thì em sẽ chọn
dạng biểu đồ nào để vẽ ?


Trong 3 dạng biểu đồ, biểu đồ nào là thích hợp nhất vói đề? Tại sao ?
a)Sự giảm mạnh tỷ
trọng của nông, lâm
,ngư nghiệp từ 40,5%
xuống còn23,0 %
nói lên điều gì ?
b) Tỷ trọng khu vực
kinh tế nào tăng
nhanh ? Thực tế
này phản ánh điều
gì ?
-Tỷ trọng Nông ,lâm, ngư nghiệp giảm từ 40,5% xuống còn
23,0% điều đó nói lên ngành nông ,lâm ,ngư nghiệp tăng
chậm hơn so với các ngành kinh tế khác
-Tỷ trọng khu vực kinh tế công nghiệp- xây dựng tăng
nhanh nhất ( tăng 14,7%) thực tế này phản ánh nước
ta đang tiến hành công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước
B- Nhận xét biểu đồ
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Năm
10
20
30
40
10
20
50
30
40
10
20
Nông-lâm-ngư
dịch vụ
Công nghiệp- xây dựng
0
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Bài tập

1- D?a v�o b?ng s? li?u sau:
Giá tr? s?n xu?t nông nghi?p theo ng�nh ho?t d?ng (don v? %)
Với đề trên theo em vẽ biểu đồ nào là thích hợp ? Vì sao ?
NĂM
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nhiệp
Phân theo ngành hoạt động ở nước ta từ 1990-2004
Vẽ biểu đồ thÓ thể hiện quy mô, cơ cấu GDP phân
theo khu vực kinh tế nước ta năm 1990 vµ năm 2005.

DV
2- Cho bảng số liệu
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chia theo khu vực
kinh tế (đơn vị tỷ đồng)
Với bài này em sẽ vẽ biểu đồ nào ? Tại sao ?
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Biểu đồ cơ cấu GDP thời kỳ 1991-2002
Vẽ biểu đồ miền được tiến hành qua các bước nào ?
-- Biểu đồ miền có dạng hình chữ nhật
- Chú ý khoảng cách các năm
- Vẽ biểu đồ phía dưới trước rồi đến trên cùng
- Ký hiệu, ghi chú , tên biểu đồ đầy đủ
Lưu ý
Vẽ biểu đồ miền cần thực hiện qua 3 bước chính :
1- Dựng khung biểu đồ
2- Phân chia gianh giới các miền
3- Hoàn thiện biểu đồ
Hướng dẫn vẽ
Cho bảng số liệu sau :
Cơ cấu GDP của tỉnh B thời kỳ 1990-2003( %)
Ví dụ
Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của tỉnh B thời
kỳ 1990-2003

Sponsor Documents