Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế

Đăng ngày 10/7/2016 10:12:39 AM | Thể loại: Địa lí 9 | Chia sẽ bởi: Toàn Nguyễn Mạnh | Lần tải: 265 | Lần xem: 4 | Page: 24 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 1
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 2
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 3
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 4
  • Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế, Địa lí 9. 9 ĐỊA LÍ Tiết 16: Bài 16- thực hành Giáo viên: Nguyễn Mạnh Toàn Trường : THCS Tam Thuấn Huyện: Phúc Thọ Kiểm tra bài cũ. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất nước ta. Vì đây là hai thành phố có dân cư đông, nền kinh tế phát triển và đầu mối giao thông . Đồng... Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế trong thể loại Địa lí 9 được giới thiệu bởi bạn Toàn Nguyễn Mạnh tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Địa lí 9 , có 24 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu 9 ĐỊA LÍ Tiết 16: Bài 16- thực hiện Giáo viên: Nguyễn Mạnh Toàn Trường https://nslide.com/bai-giang/bai-16-thuc-hanh-ve-bieu-do-ve-su-thay-doi-co-cau-kinh-te.ws7n0q.html

Nội dung

9
ĐỊA LÍ
Tiết 16:
Bài 16- thực hành
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Toàn
Trường : THCS Tam Thuấn
Huyện: Phúc Thọ
Kiểm tra bài cũ.
Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất nước ta.
Vì đây là hai thành phố có dân cư đông, nền kinh tế phát triển và đầu mối giao thông . Đồng thời là trung tâm chính trị, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế...lớn của cả nước.
Chỉ bản đồ và giải thích vì sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm thương mại, dịch vụ lớn nhất nước ta ?
* Quan sát H6.2
+ Nước ta chia làm mấy vùng KT?
Xác định các vùng kinh tế?
- Phát huy các thế mạnh của từng vùng, tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động.
Tác dụng của việc phân chia
thành các vùng kinh tế.
Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ
Vùng Đồng bằng sông Hồng
Vùng Bắc trung bộ
Vùng Duyên hải nam trung bộ
Vùng Tây nguyên
Vùng Đông nam bộ
Vùng Đồng bằng
sông Cửu Long
+ Những vùng kinh tế giáp biển,
vùng kinh tế không giáp biển?
Bài 16: THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
Các dạng biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế đã gặp
Hình tròn:
Chỉ vận dụng khi số liệu ít năm (1-2 năm)
Đường biểu diễn: H6.1 / T20
Vận dụng khi số liệu nhiều năm.
Các dạng biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế đã gặp
Bài tập 2 (Trang33- SGK)
Biểu đồ cột chồng.
Các dạng biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế đã gặp
MỘT SỐ BIỂU ĐỒ MIỀN TIÊU BIỂU
Bài 16: THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
Bước 1: Đọc yêu cầu, nhận biết các số liệu trong bài, chọn biểu đồ thích hợp.
1.Vẽ biểu đồ:
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002

H
Năm
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Năm
Bước 1: Chọn biểu đồ thích hợp
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Năm
Nơng, l�m-ngu
D?ch v?
Cơng nghi?p, XD
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP THỜI KÌ 1991-2002
Chú giải
Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002
Bài 16: THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
Bước 1: Đọc yêu cầu, nhận biết các số liệu trong bài, chọn biểu đồ thích hợp.
1.Vẽ biểu đồ:
1.Vẽ biểu đồ.
- Trong trường hợp chuỗi số liệu là nhiều năm thì thường vẽ biểu đồ miền.
- Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu không phải là theo các năm, vì trục hoành trong biểu đồ miền biểu diễn năm.
Lưu ý:
0
20
40
60
80
100
1991
1993
1995
1997
2002
2001
1999
Bước 2: Hướng dẫn vẽ biểu đồ miền.
Bước 2: Hướng dẫn vẽ biểu đồ miền.
0
20
40
60
80
100
%
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2002
Nơng, l�m, ngu
Nam
D?ch v?
Cơng nghi?p, XD
Chú giải:
Biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP thời kỳ 1991- 2002
Bước 1
Bước2
Bước 3


Lưu ý:
- Chọn tỉ lệ sao cho phù hợp.
- Vẽ từng miền, bắt đầu từ miền I, III, II.
- Vẽ xong miền nào thì làm kí hiệu vào chú giải ngay miền đó.
- Ghi tên biểu đồ.

Bước 3: Học sinh tự vẽ biểu đồ miền.
Bài 16: THỰC HÀNH
VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
1. Vẽ biểu đồ:
2. Nhận xét biểu đồ:
a. Phương pháp nhận xét chung biểu đồ.
Trả lời các câu hỏi đặt ra?
*Như thế nào? ( hiện trạng, xu hướng biến đổi, diễn biến...)
*Tại sao? ( nguyên nhân... )
* Ý nghĩa của sự biến đổi?
Hoạt động nhóm:
+ Nhóm 1,3,5: Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?
+ Nhóm 2,4,6: Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?
b. Nhận xét:
+ Nông, Lâm, ngư nghiệp có tỉ trọng giảm
chứng tỏ nước ta đang chuyển dần từ……, sang ……
- Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên điều gì?
- Sự giảm tỉ trọng của nông, lâm, ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn 23% nói lên : nền kinh tế nước ta đang từng bước chuyển dần từ nước nông nghiệp sang nước công nghiệp.
+ Công nghiệp - Xây dựng có tỉ trọng tăng
chứng tỏ quá trình…….,………đang được tiến hành.
b. Nhận xét:
Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng lên nhanh nhất? Thực tế này phản ánh điều gì?
- Tỉ trọng của khu vực kinh tế công nghiệp và dịch vụ tăng lên nhanh nhất. Thực tế này phản ánh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đang tiến triển tốt.
Củng cố:
Tỉ trọng của .....................không ngừng giảm thấp hơn ....................................( từ năm 1993 ), rồi thấp hơn ..............................................., từ năm 1995 và đến đầu năm 2002 chỉ còn hơn...........%. Chứng tỏ nền kinh tế nước ta đang chuyển dần từ nước .......................sang nước ...............................

dịch vụ
Công nghiệp và xây dựng
23
nông nghiệp
nông nghiệp
công nghiệp
Hãy điền vào chỗ trống những kiến thức đúng để nói lên sự thay đổi cơ cấu kinh tế thể hiện trong cơ cấu GDP của nước ta thời kỳ từ 1991- 2002:
V.Dăn dò:
ễn l?i n?i dung cỏc b�i dó h?c chu?n b? ti?t sau.