Bài 18: Biến dạng của thân

Đăng ngày 2/19/2008 11:11:29 PM | Thể loại: Bai 18 Bien dang cua than | Chia sẽ bởi: Quân Trần Công | Lần tải: 407 | Lần xem: 2246 | Page: 25 | Kích thước: 1.85 M | Loại file: ppt
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân, Bai 18 Bien dang cua than. . nslide chia sẽ đến đọc giả bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 18: Biến dạng của thân trong danh mục Bai 18 Bien dang cua than được giới thiệu bởi thành viên Quân Trần Công tới các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục Bai 18 Bien dang cua than , có 25 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Su hào Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ dền Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ riềng Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ gừng Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Thanh long Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet họ Thuốc bỏng Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Mía Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Thân biến dạng * Chức năng: - Thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ, bên cạnh đó - Thân mọng nước dự trữ nước Su hào Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ gừng Su https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.2wbkwq.html

Nội dung

Su hào
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ dền
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ riềng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ gừng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Thanh long
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
họ Thuốc bỏng
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Mía
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Thân biến dạng
* Chức năng: - Thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ.
- Thân mọng nước dự trữ nước
Su hào
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ gừng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Thanh long
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
họ Thuốc bỏng
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Củ dền
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau: