Bài 18: Biến dạng của thân

Đăng ngày 2/19/2008 11:11:29 PM | Thể loại: Bài 18: Biến dạng của thân | Chia sẽ bởi: Quỳnh Hoàng Thị Như | Lần tải: 407 | Lần xem: 4 | Page: 25 | Kích thước: 1.85 M | Loại file: ppt
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 1
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 2
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 3
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 4
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân, Bài 18: Biến dạng của thân. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện Bài 18: Biến dạng của thân .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Bài 18: Biến dạng của thân trong chuyên mục Bài 18: Biến dạng của thân được giới thiệu bởi bạn Quỳnh Hoàng Thị Như tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Bài 18: Biến dạng của thân , có 25 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Su hào Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ dền Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ riềng Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ gừng Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Thanh long Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet họ Thuốc bỏng Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Mía Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Thân biến dạng * Chức năng: - Thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ, nói thêm - Thân mọng nước dự trữ nước Su hào Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ gừng Su hào Dền Riềng Gừng https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.4tvswq.html

Nội dung

Su hào
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ dền
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ riềng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ gừng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Thanh long
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
họ Thuốc bỏng
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Mía
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Thân biến dạng
* Chức năng: - Thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ.
- Thân mọng nước dự trữ nước
Su hào
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ gừng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Thanh long
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
họ Thuốc bỏng
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Củ dền
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau: