Bài 18: Biến dạng của thân (Hiền Nguyễn Thị)

Đăng ngày 10/25/2013 8:09:10 AM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Hiền Nguyễn Thị | Lần tải: 172 | Lần xem: 0 | Page: 32 | Kích thước: 4.95 M | Loại file: ppt
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 1
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 2
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 3
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 4
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân, Sinh học 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Bài 18: Biến dạng của thân .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài 18: Biến dạng của thân trong chuyên mục Sinh học 6 được chia sẽ bởi bạn Hiền Nguyễn Thị đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Sinh học 6 , có 32 page, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu SINH H?C 6 Câu hỏi:Nước và muối khoáng được di chuyển trong thân như thế nào? Hãy biểu lộ lại thể nghiệm chứng minh? KIỂM TRA MIỆNG Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN, thêm nữa 1/Quan sát và ghi lại các thông báo về 1 số loại thân biến dạng: CỦ SU HÀO CỦ DONG TA CỦ GỪNG CỦ KHOAI TÂY QS những loại củ tìm các đặc điểm chứng tỏ chúng là thân ? CỦ KHOAI TÂY CỦ SU HÀO Tìm các đặc điểm giống và khác nhau giữa củ su hào và củ khoai tây ? * Củ su hào, củ khoai tây: https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.7pwgzq.html

Nội dung

SINH H?C 6
Câu hỏi:Nước và muối khoáng được vận chuyển trong thân như thế nào? Hãy mô tả lại thí nghiệm chứng minh?
KIỂM TRA MIỆNG
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
1/Quan sát và ghi lại những thông tin về 1 số loại thân biến dạng:
CỦ SU HÀO
CỦ DONG TA
CỦ GỪNG
CỦ KHOAI TÂY
QS các loại củ tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân ?
CỦ KHOAI TÂY
CỦ SU HÀO
Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa củ su hào và củ khoai tây ?


* Củ su hào, củ khoai tây:
.Hình dạng :to tròn
-Điểm giống nhau:
.Đều phình to chứa chất dự trữ
.Có chồi ngọn, chồi nách và lá
? thân củ
-Điểm khác nhau:vị trí so với mặt đất:
.Củ su hào nằm trên mặt đất.
.Củ khoai tây nằm dưới mặt đất
-Đặc điểm thân củ: nằm trên mặt đất , hoặc dưới mặt đất.
-Chức năng : phình to chức chất dự trữ.


+ Củ khoai taõy: hình dạng to, tròn, do nhửừng caứnh ụỷ ga�n goỏc bũ vuứi xuoỏng ủaỏt thaứnh cuỷ (phỡnh to chửựa chaỏt dửù trửừ)ỷ..Neỏu cuỷ khoai taõy bũ loọ treõn maởt ủaỏt, chuựng seừ coự maứu xanh do coự chaỏt dieọp luùc nhử caứnh vaứ thaõn caõy.
+ Vị trí: naốm dưới mặt đất -> thân củ.
Tại sao khoai tây là thân củ?
Cây khoai t�y (mang c�c ch�i)


Thân củ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân củ đối với cây ?
Thân phình to, nằm trên hoặc dưới mặt đất.
Chức năng: Chứa chất dự trữ


Kể tên 1 số loại cây thân củ và công dụng của chúng?
KHOAI TÂY
CỦ DỀN
CỦ SU HÀO
CỦ NĂN
CỦ CHUỐI
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
1/Quan sát và ghi lại những thông tin về 1 số loại thân biến dạng:
- THÂN CỦ : Dạng củ ?chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : c? su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : c? khoai tây , củ năng, củ dền .
CỦ GỪNG
CỦ DONG TA
Tìm điểm giống và khác nhau giữa củ gừng và củ dong ta ?
Củ dong ta Củ gừng
+ Củ dong ta và củ gừng: hình dạng giống rễ.
Treõn thaõn reó mang nhửừng laự bieỏn thaứnh vaỷy che chụỷ cho caực cho�i cuỷa thaõn reó
+ Vị trí: naốm dưới mặt đất -> thân rễ
+Gaởp ủaỏt aồm: cuỷ gửứng, cuỷ dong ta theỏ naứo?
*Gaởp ủaỏt aồm :cuỷ gửứng , cuỷ dong ta seừ moùc cho�i


Thân rễ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân củ đối với cây ?
Thân phình to, nằm trong, hình dạng giống rễ.
Coù choài ngoïn, choài naùch vaø laù,
laù bieán thaønh vaûy che chôû cho choài cuûa thaân reãù.
Chức năng: Chứa chất dự trữ


Kể tên 1 số loại cây thân rễ và công dụng của chúng?
NGHỆ
GỪNG
GIỀNG
DONG TA
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
1/Quan sát và ghi lại những thông tin về 1 số loại thân biến dạng:
- THÂN CỦ : Dạng củ ?chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : c? su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : c? khoai tây , củ năng, củ dền .
- THÂN RỄ: Dạng rễ ?chứa chất dự trữ .
Vd : Củ gừng , nghệ , giềng , dong ta , ..
?Cỏ tranh và cỏ gấu rất khó tiêu diệt , theo em làm cách nào để tiêu diệt tận gốc các loại cỏ đó?
?Kể một loại cây có thân rễ mà hiện nay đang trồng phổ biến ở Minh Quang đạt năng suất cao?
Các loại thân củ và thân rễ rất dễ nẩy mầm khi gặp điều kiện ẩm.
? Vậy sau khi thu hoạch em phải bảo quản thân củ và thân rễ bằng cách nào?
? Củ khoai tây đã mọc mầm có nên ăn không? tại sao?
*Không nên ăn củ khoai tây đã mọc mầm vì lúc ấy củ khoai tây tập trung nhiều chất độc có hại cho cơ thể.
*Em phải bảo quản các loại thân củ và thân rễ nơi khô ráo trong nhà
*Muốn tiêu diệt tận gốc cỏ tranh và cỏ gấu phải lấy hết phần thân rễ nằm dưới mặt đất lên
*Trồng dong riềng trên đất dốc,tận dụng được diện tích đất và cho năng suất cao.
-Lấy que nhọn chọc vào thân xương rồng, nhận xét:
*Nhựa trắng chảy ra?thân mọng nước
?Thân cây xương rồng mọng nước có tác dụng gì?
*Thích nghi sống nơi khô hạn.
?Kể tên một số cây có �thân mọng nước mà em biết?
Bài 18- Tiết 18
THỰC HÀNH: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN
*Một số cây có thân mọng nước: xương rồng, cành giao, cây trường sinh lá tròn...
NHA ĐAM
CÀNG CUA
CÂY SỐNG ĐỜI
CÀNH GIAO
Một số dạng thân xương rồng
Đặc điểm của thân và gai?
-Thân màu xanh có chất diệp lục tham gia quang hợp
-Lá biến thành gai chống lại sự thoát hơi nước
Một số dạng thân xương rồng
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
1/Quan sát và ghi lại thông tin về 1 số loại thân
biến dạng:
- THÂN CỦ : Dạng củ ?chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : c? su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : c? khoai tây , củ năng, củ dền .
- THÂN RỄ: Dạng rễ ?chứa chất dự trữ .
Vd : Củ gừng , nghệ , giềng , dong ta , củ chuối ..
- THÂN MỌNG NƯỚC : mọng nước, có màu xanh lục?dự trữ nước , quang hợp .
Vd : Cây xương rồng , cây sống đời ( cây thuốc bỏng) , cây cành giao , nha dam, càng cua ,...
2/Đặc điểm ,chức năng của 1 số loại thân biến dạng:
Stt
Tên cây
Đặc điểm của thân
biến dạng
Chức năng đối
với cây
Tên thân
biến dạng
1
2
3
4
5
Củ su
hào
Củ khoai
tây
Củ gừng
Củ dong
ta
Xương
rồng
2/Đặc điểm ,chức năng của 1 số loại thân biến dạng:
?II-Đặc điểm, chức năng của một số thân biến dạng:
Thân củ nằm trên mặt đất
Dự trữ chất dinh dưỡng
Thân củ
Thân củ nằm dưới mặt đất
Dự trữ chất dinh dưỡng
Thân củ
Dự trữ chất dinh dưỡng
Thân rễ nằm trong đất
Thân rễ
Thân rễ nằm trong đất
Dự trữ chất dinh dưỡng
Thân rễ
Thân mọng nước, mọc trên mặt đất
Dự trữ nước, quang hợp
Thân mọng nước

*Cây chuối có thân củ nằm dưới mặt đất, phần thân cây chuối nằm trên mặt đất là thân giả gồm các bẹ lá mọng nước. Thân chuối là thân củ chứa chất dự trữ.
? Hành, tỏi, kiệu có phải là thân biến dạng không?
*Hành, tỏi, kiệu: thân của chúng hình đĩa, hơi phồ�ng lên , phía trên là bẹ lá phình to chứa chất dự trữ, kẽ bẹ lá có chồi nách, phía dưới có hệ rễ chùm.
? Cây chuối có phải là thân biến dạng không?
Có những loại thân biến dang nào? Chức năng của từng lọai thân biến dạng?
?Có một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác nhau của cây như:
-Thân củ và thân rễ chứa chất dự trữ.
-Thân mọng nước dự trữ nước, quang hợp thường thấy ở những cây sống nơi khô hạn.
KẾT LUẬN
CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Ch?n câu trả lời đúng:
Câu 1 - Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào toàn là cây có thân rễ?
a) Cây su hào, cây tỏi , cây cà rốt
b) Cây dong giềng, cây cải, cây gừng.
c) Cây khoai tây, cây cà chua ,cây củ cải.
d) cây cỏ tranh , cây nghệ ,cây gừng , củ dong ta.


CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ:
Ch?n câu trả lời đúng:
Câu 2: Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào toàn là những thân cây mọng nước:
a) cây mít, cây nhãn, cây sống đời.
b) Cây xương rồng , cây cành giao, cây thuốc bỏng.
c) Cây giá, cây trường sinh lá tròn , cây táo
d)cây nhãn , cây đậu, cây su hào.
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
1- học bài :
-Học bài , trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk.
-Làm bài tập 3 trang 60.
-Đọc phần " em có biết".
2- CB bài :
-Ôn tập các chương :mở đầu, chương I,II,III.
-Trả lời tất cả các câu hỏi sau mỗi bài.
-Làm các bài tập trong vở bài tập.
.