Bài 18: Biến dạng của thân

Đăng ngày 2/19/2008 11:11:29 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Viên Quản Trị | Lần tải: 407 | Lần xem: 2 | Page: 25 | Kích thước: 1.85 M | Loại file: ppt
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 1
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 2
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 3
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 4
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân, Sinh học 6. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 18: Biến dạng của thân trong chủ đề Sinh học 6 được chia sẽ bởi bạn Viên Quản Trị tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Sinh học 6 , có 25 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Su hào Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ dền Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ riềng Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ gừng Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Thanh long Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet họ Thuốc bỏng Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Mía Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet Thân biến dạng * Chức năng: - Thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ, ngoài ra - Thân mọng nước dự trữ nước Su hào Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Củ gừng Su hào Dền Riềng Gừng Xrong1 Thanh long Xrong2 Tlong Bỏng Mia TKet họ Thuốc bỏng Xrong2 Tlong https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.dhu7xq.html

Nội dung

Su hào
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ dền
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ riềng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ gừng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Thanh long
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
họ Thuốc bỏng
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Mía
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Thân biến dạng
* Chức năng: - Thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ.
- Thân mọng nước dự trữ nước
Su hào
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Củ gừng
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Thanh long
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
họ Thuốc bỏng
Xrong2
Tlong
Bỏng
Mia
TKet
Củ dền
Su hào
Dền
Riềng
Gừng
Xrong1
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau:
Điền vào bảng sau: