Bài 18. Biến dạng của thân

Đăng ngày 2/5/2009 3:03:27 PM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: Lộc Nguyễn Xuân | Lần tải: 67 | Lần xem: 1 | Page: 23 | Kích thước: 4.52 M | Loại file: ppt
  • Bài 18. Biến dạng của thân - 1
  • Bài 18. Biến dạng của thân - 2
  • Bài 18. Biến dạng của thân - 3
  • Bài 18. Biến dạng của thân - 4
  • Bài 18. Biến dạng của thân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 18. Biến dạng của thân, Sinh học 6. . nslide giới thiệu đến các bạn bài giảng Bài 18. Biến dạng của thân .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , bài giảng Bài 18. Biến dạng của thân trong thể loại Sinh học 6 được chia sẽ bởi thành viên Lộc Nguyễn Xuân tới các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Sinh học 6 , có tổng cộng 23 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Bài 18: Biến dạng của thân GV: Nguyễn Thị Thu Hường Bài 18: Bi?n d?ng c?a thân Ki?m tra bài cu Di?n c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng: M?ch g?m nh?ng t? bào s?ng, màng m?ng có ch?c nang M?ch g?m nh?ng t? bào hóa g? dày, không có ch?t t? bào, có ch?c nang …, cho biết thêm …… …, cho biết thêm …, bên cạnh đó (1) (2) (3) (4) rây Vận chuyển những chất hữu cơ gỗ Vận chuyển nước và muối khoáng Bài m?i: bài 18 Bi?n d?ng c?a thân, thêm nữa I, ngoài ra Quan sát và ghi l?i thông https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.hv1wwq.html

Nội dung

Bài 18: Biến dạng của thân
GV: Nguyễn Thị Thu Hường
Bài 18: Bi?n d?ng c?a thân
Ki?m tra bài cu
Di?n c?m t? thích h?p vào ch? tr?ng:
M?ch g?m nh?ng t? bào s?ng, màng m?ng có ch?c nang

M?ch g?m nh?ng t? bào hóa g? dày, không có ch?t t? bào, có ch?c nang

…..
……
….
…..
(1)
(2)
(3)
(4)
rây
Vận chuyển các chất hữu cơ
gỗ
Vận chuyển nước và muối khoáng
Bài m?i: bài 18
Bi?n d?ng c?a thân.
I. Quan sát và ghi l?i thông tin v? m?t s? lo?i thân bi?n d?ng:
a) Quan sát các lo?i c?: dong ta, su hào, g?ng, khoai tây. Chúng có nh?ng dđ?c dđi?m nào c?a thân?
Chồi ngọn
Chồi nách

Lá vảy
Thân củ dưới mặt đất
Thân củ trên mặt đất
Thân trên mặt đất
Chồi ngọn
Lá vảy
Chồi nách
Thân rễ ở dưới mặt đất
Quan sát c? dong ta, c? g?ng. Tìm nh?ng dđ?c dđi?m gi?ng nhau gi?a chúng ?
Thân trên mặt đất
Chồi ngọn
Lá vảy
Chồi nách
Thân rễ ở dưới mặt đất
Quan sát kỹ củ su hào, củ khoai tây. Ghi lại những điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng ?
Chồi ngọn
Chồi nách

Lá vảy
Thân củ dưới mặt đất
Thân củ trên mặt đất
-Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng của thân củ đối với cây?
Thân rễ có đặc điểm gì? Chức năng của thân rễ đối với cây?
- Hãy xác định tên các loại thân sau?
Thân củ
Thân rễ
b)Tìm hiểu thân mọng nước: thân cây xương rồng.
Thân xương rồng chứa nhiều nước có tác dụng gì?
Trong điều kiện nào lá xương rồng biến thành gai?
Cây xương rồng thường sống ở đâu?
Kể tên một số cây mọng nước mà em biết?
Thân mọng nước
II/ Đặc điểm, chức năng của môt số loại thân biến dạng:
Điền vào bảng sau:
Củng cố:
Hãy sắp xếp các loại củ sau theo đúng loại thân hay rễ biến dạng?
Thâ�n bi?n d?ng
R? bi?n d?ng
Dặn dò:
Đọc mục : "Em có biết"
Trả lời câu hỏi và bài tập cuối bài ở SGK .
Chuẩn bị ôn tập kiểm tra 1 tiết.