Bài 18 : Biến dạng của thân

Đăng ngày 12/21/2007 1:35:23 PM | Thể loại: Bài 18: Biến dạng của thân | Chia sẽ bởi: Dung Nguyễn Thị | Lần tải: 1743 | Lần xem: 4 | Page: 24 | Kích thước: 1.87 M | Loại file: ppt
  • Bài 18 : Biến dạng của thân - 1
  • Bài 18 : Biến dạng của thân - 2
  • Bài 18 : Biến dạng của thân - 3
  • Bài 18 : Biến dạng của thân - 4
  • Bài 18 : Biến dạng của thân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 18 : Biến dạng của thân, Bài 18: Biến dạng của thân. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện Bài 18 : Biến dạng của thân .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 18 : Biến dạng của thân trong chuyên mục Bài 18: Biến dạng của thân được chia sẽ bởi user Dung Nguyễn Thị đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào danh mục Bài 18: Biến dạng của thân , có tổng cộng 24 page, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu BàI 18: biến dạng của thân Kiểm Tra bàI cũ Câu hỏi: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống thay cho những số 1, 2, 3?, tiếp theo là Mạch (1) gồm các tế bào sống, màng mỏng, có chức năng (2), nói thêm Mạch (3) gồm các tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng (4), kế tiếp là Trả lời: Mạch rây gồm các tế bào sống, màng mỏng, có chức năng di chuyển những chất hữu cơ, ngoài ra Mạch gỗ gồm các tế bào hóa https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.lm5owq.html

Nội dung

BàI 18: biến dạng của thân<br>Kiểm Tra bàI cũ<br> Câu hỏi: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3?. Mạch (1) gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng (2). Mạch (3) gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng (4).<br> <br> Trả lời: <br> Mạch rây gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ. Mạch gỗ gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.<br> I. Quan sát và ghi lại thông tin về một số loại thân biến dạng.<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây?. <br>Củ su hào<br> Cây nghệ Cây gừng<br>Củ khoai tây (mang các chồi)<br>Củ dong ta<br>Thân xương rồng<br> <br>Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây?.và tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân?<br>Trả lời: Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây? và tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng?<br> Trả lời: + Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá -> là thân.<br> + Phình to chứa chất dự trữ<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây? và tìm những đặc điểm khác nhau giữa chúng?<br> <br>Củ dong ta Củ gừng<br> Trả lời: <br>+ Củ dong ta và củ gừng: hình dạng giống rễ.<br>+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân rễ<br><br> <br> Trả lời: <br>+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.<br>+ Vị trí: trên mặt đất -> thân củ<br><br> <br> Trả lời: <br>+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.<br>+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân củ<br><br> Nhận xét 1: Một số loại thân biến dạng làm chức năng khác của cây như: thân củ (su hào, khoai tây?) thân rễ (dong, gừng?) -> chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa tạo quả<br> <br> <br> Quan sát thân, gai, chồi ngọn xương rồng và cho biết:<br>+ Thân chứa nhiều nước có tác dụng gì?<br>+ Sống trong điều kiện nào lá biến thành gai?<br>+ Cây xương rồng thường sống ở đâu?<br><br> Nhận xét 2: Một số cây như xương rồng, cành giao thường sống ở những nơi khô hạn -> thân của chúng dự trữ nước -> thân mọng nước<br>II. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng<br> H·y liÖt kª nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i th©n biÕn d¹ng mµ em biÕt vµo b¶ng d­íi ®©y:<br>Củng cố<br>Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ? A. Cây dong, cây su hào, cây chuối B. Cây nghệ, cây gừng, cây cỏ tranh C. Cây khoai tây, cây khoai lang, cây hành D. Cây cải củ, cây dong ta, cây cà rốt<br>Đáp án: Câu 1: b<br>Câu 2: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân mọng nước? A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng B. Cây sống đời, cây húng chanh, cây táo C. Cây su hào, cây cải, cây ớt D. Cây rau muống, cây hoa hồng, cây hoa cúc<br>Đáp án: Câu 2: a<br>