Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 1
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 2
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 3
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 4
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 5
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 6
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 7
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 8
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 9
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 10
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 11
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 12
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 13
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 14
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 15
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 16
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 17
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 18
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 19
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 20
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 21
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 22
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 23
 • Bài 18 : Biến dạng của thân - 24
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 18 : Biến dạng của thân

Đăng ngày 12/21/2007 1:35:23 PM | Thể loại: Bài 18: Biến dạng của thân | Lần tải: 1743 | Lần xem: 1422 | Page: 24 | FileSize: 1.87 M | File type: ppt
1422 lần xem

bài giảng Bài 18 : Biến dạng của thân, Bài 18: Biến dạng của thân. . nslide chia sẽ tới cộng đồng tài liệu Bài 18 : Biến dạng của thân .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Bài 18 : Biến dạng của thân thuộc thể loại Bài 18: Biến dạng của thân được giới thiệu bởi user Dung Nguyễn Thị tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào thể loại Bài 18: Biến dạng của thân , có tổng cộng 24 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Bài giảng Sinh học Sinh học 6 Bài 18: Biến dạng của thân ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu BàI 18: biến dạng của thân Kiểm Tra bàI cũ Câu hỏi: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống thay cho những số 1, 2, 3?, ngoài ra Mạch (1) gồm các tế bào sống, màng mỏng, có chức năng (2), bên cạnh đó Mạch (3) gồm các tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng (4), kế tiếp là Trả lời: Mạch rây gồm các tế bào sống, màng mỏng, có chức năng di chuyển những chất hữu cơ, kế tiếp là

https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.lm5owq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân


BàI 18: biến dạng của thân<br>Kiểm Tra bàI cũ<br> Câu hỏi: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3?. Mạch (1) gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng (2). Mạch (3) gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng (4).<br> <br> Trả lời: <br> Mạch rây gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ. Mạch gỗ gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.<br> I. Quan sát và ghi lại thông tin về một số loại thân biến dạng.<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây?. <br>Củ su hào<br> Cây nghệ Cây gừng<br>Củ khoai tây (mang các chồi)<br>Củ dong ta<br>Thân xương rồng<br> <br>Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây?.và tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân?<br>Trả lời: Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây? và tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng?<br> Trả lời: + Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá -> là thân.<br> + Phình to chứa chất dự trữ<br> Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây? và tìm những đặc điểm khác nhau giữa chúng?<br> <br>Củ dong ta Củ gừng<br> Trả lời: <br>+ Củ dong ta và củ gừng: hình dạng giống rễ.<br>+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân rễ<br><br> <br> Trả lời: <br>+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.<br>+ Vị trí: trên mặt đất -> thân củ<br><br> <br> Trả lời: <br>+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.<br>+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân củ<br><br> Nhận xét 1: Một số loại thân biến dạng làm chức năng khác của cây như: thân củ (su hào, khoai tây?) thân rễ (dong, gừng?) -> chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa tạo quả<br> <br> <br> Quan sát thân, gai, chồi ngọn xương rồng và cho biết:<br>+ Thân chứa nhiều nước có tác dụng gì?<br>+ Sống trong điều kiện nào lá biến thành gai?<br>+ Cây xương rồng thường sống ở đâu?<br><br> Nhận xét 2: Một số cây như xương rồng, cành giao thường sống ở những nơi khô hạn -> thân của chúng dự trữ nước -> thân mọng nước<br>II. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng<br> H·y liÖt kª nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i th©n biÕn d¹ng mµ em biÕt vµo b¶ng d­íi ®©y:<br>Củng cố<br>Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ? A. Cây dong, cây su hào, cây chuối B. Cây nghệ, cây gừng, cây cỏ tranh C. Cây khoai tây, cây khoai lang, cây hành D. Cây cải củ, cây dong ta, cây cà rốt<br>Đáp án: Câu 1: b<br>Câu 2: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân mọng nước? A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng B. Cây sống đời, cây húng chanh, cây táo C. Cây su hào, cây cải, cây ớt D. Cây rau muống, cây hoa hồng, cây hoa cúc<br>Đáp án: Câu 2: a<br>

Sponsor Documents