Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 1
Trang 1
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 2
Trang 2
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 3
Trang 3
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 4
Trang 4
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 5
Trang 5
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 6
Trang 6
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 7
Trang 7
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 8
Trang 8
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 9
Trang 9
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 10
Trang 10
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 11
Trang 11
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 12
Trang 12
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 13
Trang 13
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 14
Trang 14
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 15
Trang 15
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 16
Trang 16
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 17
Trang 17
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 18
Trang 18
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 19
Trang 19
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 20
Trang 20
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 21
Trang 21
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 22
Trang 22
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 23
Trang 23
Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN - 24
Trang 24
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN

Đăng ngày 10/1/2011 9:45:46 AM | Thể loại: Sinh học 6 | Lần tải: 267 | Lần xem: 0 | Page: 24 | FileSize: 2.00 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN, Sinh học 6. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài giảng Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 18: BIẾN DẠNG CỦA THÂN trong chuyên mục Sinh học 6 được giới thiệu bởi bạn Toàn Phạm Đức tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào chủ đề Sinh học 6 , có tổng cộng 24 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Bài giảng Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập BàI 18 biến dạng của thân Kiểm Tra bàI cũ Câu hỏi: Điền cụm từ phù hợp vào chỗ trống thay cho những số 1, 2, 3, tiếp theo là Mạch (1) gồm các tế bào sống, màng mỏng, có chức năng (2), cho biết thêm Mạch (3) gồm các tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng (4), nói thêm là Trả lời: Mạch rây gồm các tế bào sống, màng mỏng, có chức năng di chuyển những chất hữu cơ, nói thêm Mạch gỗ gồm các tế

https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.py7exq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Sinh học 6


BàI 18
biến dạng của thân
Kiểm Tra bàI cũ
Câu hỏi: Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3..
Mạch (1) gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng (2).
Mạch (3) gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng (4).

Trả lời:
Mạch rây gồm những tế bào sống, màng mỏng, có chức năng vận chuyển các chất hữu cơ.
Mạch gỗ gồm những tế bào hóa gỗ dày, không có chất nguyên sinh, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.
I. Quan sát và ghi lại thông tin về một số loại thân biến dạng.
Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây..
Củ su hào

Cây nghệ Cây gừng
Củ khoai tây (mang các chồi)
Củ dong ta
Thân xương rồng

Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây..và tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân?
Trả lời: Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá
Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây. và tìm những đặc điểm giống nhau giữa chúng?
Trả lời: + Chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, lá -> là thân.
+ Phình to chứa chất dự trữ
Câu hỏi: Quan sát các loại củ dong ta, su hào, gừng, khoai tây. và tìm những đặc điểm khác nhau giữa chúng?

Củ dong ta Củ gừng
Trả lời:
+ Củ dong ta và củ gừng: hình dạng giống rễ.
+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân rễ

Trả lời:
+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.
+ Vị trí: trên mặt đất -> thân củ

Trả lời:
+ Củ su hào: hình dạng to, tròn.
+ Vị trí: dưới mặt đất -> thân củ
Nhận xét 1: Một số loại thân biến dạng làm chức năng khác của cây như:
thân củ (su hào, khoai tây.)
thân rễ (dong, gừng.)
-> chứa chất dự trữ dùng khi cây ra hoa tạo quả


Quan sát thân, gai, chồi ngọn xương rồng và cho biết:
+ Thân chứa nhiều nước có tác dụng gì?
+ Sống trong điều kiện nào lá biến thành gai?
+ Cây xương rồng thường sống ở đâu?
Nhận xét 2: Một số cây như xương rồng, cành giao thường sống ở những nơi khô hạn -> thân của chúng dự trữ nước -> thân mọng nước
II. Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng
H·y liÖt kª nh÷ng ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i th©n biÕn d¹ng mµ em biÕt vµo b¶ng d­íi ®©y:
Củng cố
Câu 1: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ?
A. Cây dong, cây su hào, cây chuối
B. Cây nghệ, cây gừng, cây cỏ tranh
C. Cây khoai tây, cây khoai lang, cây hành
D. Cây cải củ, cây dong ta, cây cà rốt
Đáp án: Câu 1: b
Câu 2: Trong những nhóm cây sau đây, nhóm nào gồm toàn cây có thân mọng nước?
A. Cây xương rồng, cây cành giao, cây thuốc bỏng
B. Cây sống đời, cây húng chanh, cây táo
C. Cây su hào, cây cải, cây ớt
D. Cây rau muống, cây hoa hồng, cây hoa cúc
Đáp án: Câu 2: a

Sponsor Documents