bài 18: biến dạng của thân

Đăng ngày 8/7/2009 10:23:45 AM | Thể loại: LOP A | Chia sẽ bởi: Dung Hồ Thị | Lần tải: 3 | Lần xem: 17 | Page: 26 | Kích thước: 4.22 M | Loại file: ppt
  • bài 18: biến dạng của thân - 1
  • bài 18: biến dạng của thân - 2
  • bài 18: biến dạng của thân - 3
  • bài 18: biến dạng của thân - 4
  • bài 18: biến dạng của thân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng bài 18: biến dạng của thân, LOP A. . nslide.com giới thiệu tới cộng đồng thư viện bài 18: biến dạng của thân .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu bài 18: biến dạng của thân thuộc chuyên mục LOP A được chia sẽ bởi thành viên Dung Hồ Thị tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào chủ đề LOP A , có tổng cộng 26 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.tevouq.html

Nội dung