bai 18 bien dang cua than

Đăng ngày 11/27/2010 2:28:25 PM | Thể loại: Bai 18 Bien dang cua than | Chia sẽ bởi: Quân Trần Công | Lần tải: 56 | Lần xem: 1 | Page: 19 | Kích thước: 1.59 M | Loại file: ppt
  • bai 18 bien dang cua than - 1
  • bai 18 bien dang cua than - 2
  • bai 18 bien dang cua than - 3
  • bai 18 bien dang cua than - 4
  • bai 18 bien dang cua than - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng bai 18 bien dang cua than, Bai 18 Bien dang cua than. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả bài giảng bai 18 bien dang cua than .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Thư viện bai 18 bien dang cua than thuộc thể loại Bai 18 Bien dang cua than được giới thiệu bởi bạn Quân Trần Công tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào mục Bai 18 Bien dang cua than , có tổng cộng 19 trang, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Sinh học » Sinh học 6 » ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu SINH HỌC 6 GIÁO VIÊN:HOA`NG THI? KIM DUNG BIẾN DẠNG CỦA THÂN Tiết 18 - Bài 18: Dựa vào thông báo SGK, cho biết thế nào là thân biến dạng ? Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN,còn cho biết thêm *Biến dạng của thân là gì ? Một số loại thân biến đổi hình dạng và cấu tạo để làm những chức năng khác của cây gọi là thân biến dạng, tiếp theo là 1/Quan sát và ghi lại các thông báo về 1 số loại thân biến dạng: CỦ https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.tickwq.html

Nội dung

SINH
HỌC
6
GIÁO VIÊN:HOA`NG THI? KIM DUNG
BIẾN DẠNG CỦA THÂN
Tiết 18 - Bài 18:
Dựa vào thông tin SGK, cho biết thế nào là thân biến dạng ?
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
*Biến dạng của thân là gì ?
Một số loại thân biến đổi hình dạng và cấu tạo để làm các chức năng khác của cây gọi là thân biến dạng.
1/Quan sát và ghi lại những thông
tin về 1 số loại thân biến dạng:
CỦ SU HÀO
CỦ DONG TA
CỦ GỪNG
CỦ KHOAI TÂY
QS các loại củ tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân ?
CỦ KHOAI TÂY
CỦ SU HÀO
Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa củ su hào và củ khoai tây ?
Thân củ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân củ đối với cây ?
- THÂN CỦ : Dạng củ ?chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : c? su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : c? khoai tây , củ năng, củ dền .
KHOAI TÂY
CỦ DỀN
CỦ SU HÀO
CỦ NĂN
CỦ CHUỐI
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
*Biến dạng của thân là gì ?
1/Quan sát và ghi lại thông tin về 1 số loại thân
biến dạng:
- THÂN CỦ : Dạng củ ?chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : c? su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : c? khoai tây , củ năng, củ dền .
CỦ GỪNG
CỦ DONG TA
Tìm điểm giống và khác nhau giữa củ gừng và củ dong ta ?
Thân rễ có đặc điểm gì ? Chức năng của thân rễ đối với cây ?
Kể tên 1 số loại thân rễ và nêu công dụng của chúng ?
NGHỆ
GỪNG
GIỀNG
DONG TA
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
*Biến dạng của thân là gì ?
1/Quan sát và ghi lại thông tin về 1 số loại thân
biến dạng:
- THÂN CỦ : Dạng củ ?chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : c? su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : c? khoai tây , củ năng, củ dền .
- THÂN RỄ: Dạng rễ ?chứa chất dự trữ .
Vd : Củ gừng , nghệ , giềng , dong ta , ..
.
XƯƠNG RỒNG
Thân cây xương rồng có đặc điểm gì ? Chức năng c?a nĩ ?
Kể tên 1 số cây có thân mọng nước mà em biết?
NHA ĐAM
CÀNG CUA
CÂY SỐNG ĐỜI
CÀNH GIAO
Tiết 18-Bài 18: BẾN DẠNG CỦA THÂN.
*Biến dạng của thân là gì ?
1/Quan sát và ghi lại thông tin về 1 số loại thân
biến dạng:
- THÂN CỦ : Dạng củ ?chứa chất dự trữ .
+ Thân củ nằm trên mặt đất . Vd : c? su hào .
+ Thân củ nằm dưới mặt đất . Vd : c? khoai tây , củ năng, củ dền .
- THÂN RỄ: Dạng rễ ?chứa chất dự trữ .
Vd : Củ gừng , nghệ , giềng , dong ta , củ chuối ..
- THÂN MỌNG NƯỚC : mọng nước, có màu xanh lục?dự trữ nước , quang hợp .
Vd : Cây xương rồng , cây sống đời ( cây thuốc bỏng) , cây cành giao , nha dam, càng cua ,...
2/Đặc điểm ,chức năng của 1 số loại thân biến dạng:
Stt
Tên cây
Đặc điểm của thân
biến dạng
Chức năng đối
với cây
Tên thân
biến dạng
1
2
3
4
5
Củ su
hào
Củ khoai
tây
Củ gừng
Củ dong
ta
Xương
rồng
2/Đặc điểm ,chức năng của 1 số loại thân biến dạng:
Stt
Tên cây
Đặc điểm của thân
biến dạng
Chức năng đối
với cây
Tên thân
biến dạng
1
2
3
4
5
Củ su
hào
Thân củ phình to,
nằm trên mặt đất
Chứa chất dự
trữ
Thân củ
Củ khoai
tây
Thân củ phình to, nằm
dưới mặt đất
Chứa chất dự
trữ
Chứa chất dự
trữ
Chứa chất dự
trữ
Củ gừng
Thân giống rễ phình
to, nằm trong đất .
Củ dong
ta
Thân giống rễ phình
to, nằm trong đất .
Thân củ
Thân rễ
Thân rễ
Xương
rồng
Thân mọng nước, mọc
trên mặt đất, màu
xanh lục .
Dự trữ nước
và quang hợp
Thân mọng
nước
2/Đặc điểm ,chức năng của 1 số loại thân biến dạng:
CHUẨN BỊ VỀ NHÀ
ÔN BÀI TỪ CHƯƠNG I _ III TI?T SAU ƠN T?P.
XEM L?I C�C C�U H?I SAU M?I B�I.