Bài 18: Biến dạng của thân

Đăng ngày 4/10/2011 7:40:08 AM | Thể loại: Sinh học 6 | Chia sẽ bởi: H� Nguy�?n Quang | Lần tải: 144 | Lần xem: 0 | Page: 20 | Kích thước: 1.34 M | Loại file: ppt
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 1
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 2
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 3
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 4
  • Bài 18: Biến dạng của thân - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân, Sinh học 6. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài 18: Biến dạng của thân .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Bài 18: Biến dạng của thân trong danh mục Sinh học 6 được chia sẽ bởi user H� Nguy�?n Quang tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Sinh học 6 , có 20 page, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Bài giảng Trung học cơ sở Sinh học Sinh học 6 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ HỘI GiẢNG KIỂM TRA BÀI CŨ 1/Nước và muối khoáng được di chuyển trong thân nhờ bộ phận nào? Nước và muối khoáng được di chuyển trong thân nhờ mạch gỗ 2/Chất hữu cơ được di chuyển trong thân nhờ đâu? Chất hữu cơ được di chuyển trong thân nhờ mạch rây TIẾT 18 BIẾN DẠNG CỦA THÂN I/ QUAN SÁT VÀ GHI LẠI NHỮNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI THÂN BIẾN DẠNG CỦ SU HÀO CỦ DONG TA CỦ GỪNG CỦ KHOAI TÂY Quan sát những loại củ trên, tìm https://nslide.com/bai-giang/bai-18-bien-dang-cua-than.ukavwq.html

Nội dung

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ HỘI GiẢNG
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/Nước và muối khoáng được vận
chuyển trong thân nhờ bộ phận nào?
Nước và muối khoáng được vận
chuyển trong thân nhờ mạch gỗ
2/Chất hữu cơ được vận
chuyển trong thân nhờ đâu?
Chất hữu cơ được vận chuyển
trong thân nhờ mạch rây
TIẾT 18
BIẾN DẠNG CỦA THÂN
I/ QUAN SÁT VÀ GHI LẠI NHỮNG THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ LOẠI THÂN BIẾN DẠNG
CỦ SU HÀO
CỦ DONG TA
CỦ GỪNG
CỦ KHOAI TÂY
Quan sát các loại củ trên, tìm những đặc điểm chứng tỏ chúng là thân?
Vì chúng đều có chồi ngọn, chồi nách, láCỦ
KHOAI
TÂY
CỦ
SU
HÀO
Tìm những đặc điểm giống và khác nhau giữa củ su hào và củ khoai tây?
* Giống nhau : có chồi ngọn , chồi nách , lá , dạng củ , chứa chất dự trữ
* Khác nhau :
+ Su hào mọc trên mặt đất.
+ Khoai tây mọc dưới mặt đất .
Thân củ có đặc điểm gì ? C hức năng của thân củ đối với cây ?
K ể tên một số loại thân củ và công d ụng của chúng ?
THẢO LUẬN
*Thân củ có hình dạng to, tròn. Chứa chất dự trữ
* Một số loại thân củ: củ dền,củ khoai mỡ, củ năn,. làm thức ăn
MỘT SỐ THÂN CỦ
KHOAI
TÂY
CỦ DỀN
CỦ SU HÀO
CỦ NĂN
CỦ GỪNG
CỦ DONG TA
Tìm những đặc điểm giống nhau giữa củ gừng và củ d ong ta ?
* Giống nhau :
C ó chồi ngọn, chồi nách, lá, d ạng rễ, chứa chất d ự trữ .
Thân rễ có đặc điểm gì ? C hức năng của thân rễ� đối với cây ?
K ể tên một số loại thân rễ� và công d ụng của chúng ?
THẢO LUẬN
*Thân rễ có hình d ạng giống rễ. C hứa chất d ự trữ.
*M ột số loại thân rễ: cây nghệ, cây riềng,..Làm thuốc,làm gia vị,.
M ỘT SỐ
THÂN RỄ
NGHỆ
GỪNG
RIỀNG
DONG TA
CỦ CHUỐI
XƯƠNG RỒNG
Thân cây xương rồng có đặc điểm gì ? C hức năng của nó ?
K ể tên một số cây có thân mọng nước mà em biết.
*Mọng nước,tác dụng dự trữ nước cho cây.
* C ây nha đam, cây càng cua, cây giá, cành giao,.
M ỘT SỐ THÂN M ỌNG NƯỚC
NHA
ĐAM
CÀNG
CUA
CÂY SỐNG ĐỜI
CÀNH
GIAO
TIẾT 18
BIẾN DẠNG CỦA THÂN
I/Một số loại thân biến dạng:
1 ) Thân củ và thân rễ
Có chức năng chứa chất dự trữ .
2 ) Thân mọng nước:
Có chức năng dự trữ nước , quang hợp .
II/Đặc điểm, chức năng của một số loại thân biến dạng

II. D?C DI?M , CH?C NANG C?A M ?T S? LO?I THÂN BI?N D?NG
D ? tr? ch?t dinh du?ng
Thân c?
Thân c? n?m du?i m?t d?t
D ? tr? ch?t dinh du?ng
Thân c?
Thân r? n?m trong d?t
D ? tr? ch?t dinh du?ng
Thân r?
Thân r? n?m trong d?t
D ? tr? ch?t dinh du?ng
Thân r?
Thân m?ng nu?c, m?c trên m?t d?t
D ? tr? nu?c,quang h?p
Thân m?ng nu?c
GHI NHỚ

Một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như: Thân củ, thân rễ chứa chất dự trữ; Thân mọng nước dự trữ nườc, thường thấy ở các cây sồng ở nơi khô hạn.
CỦNG CỐ
Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào gồm toàn cây có thân rễ ?
a . Su hào , Tỏi , Cà rốt .
b . Dong ta , Riềng , Cải , Gừng .
c . Khoai tây , Cà chua , Củ cải .
d . Riềng , Nghệ , Củ dong .
CỦNG CỐ
Trong những nhóm cây sau đây nhóm nào gồm toàn cây có thân mọng nước ?
a . Xương rồng , Cành giao , Thuốc bỏng .
b . Mít , Nhãn , Cây sống đời .
c . Cây thuốc bỏng , Táo , Xương rồng .
d . Nhãn , Cải , Su hào .
D?N DÒ
H?c bài và ghi nhớ(SGK/Trang 59)
Hoàn thành bài tập vào vở bài tập
Đọc mục " em có biết "
Chuẩn bị bài sau :
Một số loại lá như SGK ( trang 61, 62 )
Một số loại cành : rau đay, hoa hồng, dâm bụt, ổi, trúc đào, dâu ..