bai 18 vat lieu co khi

Đăng ngày 10/13/2011 4:12:06 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Thuc Mai | Lần tải: 245 | Lần xem: 0 | Page: 16 | Kích thước: 3.31 M | Loại file: ppt
  • bai 18 vat lieu co khi - 1
  • bai 18 vat lieu co khi - 2
  • bai 18 vat lieu co khi - 3
  • bai 18 vat lieu co khi - 4
  • bai 18 vat lieu co khi - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng bai 18 vat lieu co khi, Công nghệ 8. . nslide giới thiệu đến mọi người thư viện bai 18 vat lieu co khi .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , bài giảng bai 18 vat lieu co khi trong chủ đề Công nghệ 8 được chia sẽ bởi thành viên Thuc Mai đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào danh mục Công nghệ 8 , có 16 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Công nghệ Công nghệ 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Mục tiêu bài học 1, kế tiếp là Bieát caùch phaân loaïi soá vaät lieäu kim loaïi phoå bieán, nói thêm 2, thêm nữa Bieát ñöôïc tính chaát cô baûn cuûa vaät lieäu cô khí, bên cạnh đó PHẦN II: CƠ KHÍ CHƯƠNG III: GIA CÔNG CƠ KHÍ BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ Như những em đã biết , muốn có một sản phẩm nào ấy đầu tiên phải có nguyên nguyên liệu VD: Muốn chế tạo1 chiếc xe đạp , để những em đi học hằng ngày nhu yếu : nguyên liệu ban đầu là thép, hoặc nhôm, nhựa, nói thêm Vật liệu cơ khí https://nslide.com/bai-giang/bai-18-vat-lieu-co-khi.nlqgxq.html

Nội dung


Mục tiêu bài học
1.Bieát caùch phaân loaïi soá vaät lieäu kim loaïi phoå bieán.
2. Bieát ñöôïc tính chaát cô baûn cuûa vaät lieäu cô khí.
PHẦN II: CƠ KHÍ
CHƯƠNG III: GIA CÔNG CƠ KHÍ
BÀI 18: VẬT LIỆU CƠ KHÍ
Như các em đã biết , muốn có một sản phẩm nào đó đầu tiên phải có nguyên vật liệu
VD: Muốn chế tạo1 chiếc xe đạp , để các em đi học hằng ngày cần phải có : vật liệu ban đầu là thép, hoặc nhôm, nhựa..
Vật liệu cơ khí gồm tất cả các nguyên vật liệu dùng trong ngành cơ khí .
Như vậy , hiểu theo nghĩa rộng vật liệu cơ khí
gồm tất cả các nguyên vật liệu ?
Quan sát chiếc xe đạp, em hãy chỉ ra những chi tiết, bộ phận nào của xe được làm bằng kim loại ?

Gang

I. Các vật liệu cơ khí phổ biến
1. Vật liệu kim loại
Vật liệu cơ khí
Vật liệu kim loại
Vật liệu phi kim loại
Kim loại đen
Kim loại màu

Thép

Nhôm
và hợp kim nhôm
Đồng
và hợp kim đồng

Chất dẽo

Cao su
PHẦN II: CƠ KHÍ
CHƯƠNG III: GIA CÔNG CƠ KHÍ
BÀI 18 VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I. Các vật liệu cơ khí phổ biến
1. Vật liệu kim loại
Vật liệu kim loại
Kim loại đen
Kim loại màu
gang
Đồng và hợp kim đồng
…….
Thép
Nhôm và hợp kim nhôm
a) Kim loại đen
+ Thành phần chủ yếu của kim loại đen là: …..…
và …….
+ Tỉ lệ cacbon trong vật liệu > ………. Thì gọi là …........
+ Tỉ lệ cacbon trong vật liệu ≤ ………. Thì gọi là ………
Cacbon (C)
Sắt (Fe)
2,14%
gang
2,14%
thép
Tìm từ và số thích hợp để điền vào chỗ trống:
- Gang
Gang xám
Gang trắng
Gang dẻo
-Thép
Thép hợp kim
Thép Cacbon
b) Kim loại màu
Nhôm
thép

Nhôm,
đồng
thép
thép
the�p
Kim loại màu chủ yếu là đồng (Cu), nhôm (Al) và hợp kim của chúng.
Phạm vi sử dụng: được dùng nhiều trong công nghiệp như:
+ Sản xuất đồ dùng gia đình
+ Chế tạo chi tiết máy
+ Làm vật liệu dẫn điện…
Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đây thường làm bằng vật liệu gì?
PHẦN II: CƠ KHÍ
CHƯƠNG III: GIA CÔNG CƠ KHÍ
BÀI 18 VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I. Các vật liệu cơ khí phổ biến
1. Vật liệu kim loại
a) Kim loại đen
- Gang
Gang xám
Gang trắng
Gang dẻo
-Thép
Thép hợp kim
Thép Cacbon
b) Kim loại màu
- Tính chất: SGK /61
Kim loại màu chủ yếu là đồng (Cu), nhôm (Al) và hợp kim của chúng.
Phạm vi sử dụng: được dùng nhiều trong công nghiệp như:
+ Sản xuất đồ dùng gia đình
+ Chế tạo chi tiết máy
+ Làm vật liệu dẫn điện…
2. Vật liệu phi kim loại: goàm chaát deõo vaø cao su
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt rắn
1. Có nhiệt độ nóng chảy thấp, nhẹ, dẻo.

2. Hóa rắn ngay sau khi ép dưới áp suất và nhiệt độ gia công

3. Chịu được nhiệt độ cao và có độ bền cao

4. Không bị oxy hóa, dễ phai màu.

5. Có khả năng chế biến lại.

6. Không dẫn điện, dẫn nhiệt
BT: Em hãy nối mỗi cụm từ ở cột A với một số cụm từ ở cột B để có câu trả lời đúng
Cột A
Cột B
a. Chất dẻo
* Chất dẻo nhiệt:
* Chất dẻo nhiệt rắn:
Để sản xuất dụng cụ gia đình
Để làm bánh răng, ổ đỡ, chi tiết máy
b. Cao su
- Gồm 2 loại: Cao su tự nhiên và cao su nhân tạo
CAO SU NHÂN TẠO
CAO SU TỰ NHIÊN
DÂY ĐAI
GIĂNG TAY
ỦNG
LỐP XE HƠI
NỆM
LỐP MÁY BAY
DÂY ĐỒNG HỒ
PHẦN II: CƠ KHÍ
CHƯƠNG III: GIA CÔNG CƠ KHÍ
BÀI 18 VẬT LIỆU CƠ KHÍ
I. Các vật liệu cơ khí phổ biến
1. Vật liệu kim loại
a) Kim loại đen
- Gang
Gang xám
Gang trắng
Gang dẻo
-Thép
Thép hợp kim
Thép Cacbon
b) Kim loại màu
- Cu, hôïp kim Cu;Al,hôïp kim nhoâm.
2. Vật liệu phi kim loại
* Chất dẻo nhiệt:
* Chất dẻo nhiệt rắn:
Để sản xuất dụng cụ gia đình
Để làm bánh răng, ổ đỡ, chi tiết máy
b. Cao su
- Gồm 2 loại: Cao su tự nhiên và cao su nhân tạo
II. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
II. Tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí
1. Tính chất cơ học
Tính chất cơ học gồm: tính cứng, tính dẻo, tính bền
2. Tính chất vật lý
Thể hiện qua: tính dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy...
3. Tính chất hóa học
Thể hiện qua: tính chịu axit và muối, tính chống ăn mòn…
4. Tính chất công nghệ
Th? hi?n qua : tính d�c, tính h�n, tính r�n.
Câu hỏi 1: Bằng các kiến thức đã học, em hãy kể một số tính chất cơ học và tính chất công nghệ của các kim loại thường dùng?
Câu hỏi 2: Qua việc quan sát chiếc xe đạp hãy chỉ ra những chi tiết (hay bộ phận) của xe được làm từ: thép, chất dẻo, cao su, các vật liệu khác?
Câu hỏi 3:So sánh sự khác nhau cơ bản giữa vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại? Kim loại đen và kim loại màu?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Học bài
- Đọc trước bài 20
a. Chất dẻo
Em hãy cho biết vật liệu cơ khí được phân ra làm mấy nhóm?Vật liệu cơ khí được chia làm 2 nhóm: Kim loại và phi kim loại
Vật liệu kim loại được chia làm 2 loại là kim loại đen và kim loại màu.
Kim loại đen gồm có gang và thép,nếu tỉlệ C trong hợp kim lớn hơn 2,14% là gang , còn từ bằng 2,14 trở xuống gọi là thép.
Kim loại màu gồm có : Cu ,hợp kim Cu và Al , hợp kim Al
Vật liệu phi kim loại gồm chất dẽo và cao su.
-Chất dẽo gồm 2 loại: chất dẽo nhiệt và chất dẽo nhiệt rắn
-Cao su gồm 2 loại: là cao su tự nhiên và cao su nhân tạo
Vật liệu kim loại được phân loại như thế nào?
Vật liệu phi kim loại được phân loại như thế nào?
Có bao nhiêu tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí?
Gồm những tính gì?
Có 4 tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí.Gồm :
-Tính chất hoá học.
-Tính chất vật lí.
-Tính chất hoá học.
-Tính chất công nghệ.
GHI NHỚ:
1. Vật liệu cơ khí được chia làm 2 nhóm lớn: Kim loại và phi kim loại, trong đó vật liệu kim loại được sử dụng phổ biến để gia công các chi tiết và bộ phận máy.

2. Vật liệu cơ khí có 4 tính chất cơ bản: cơ tính, lí tính, hoá tính và tính công nghệ. Trong cơ khí đặc biệt quan tâm 2 tính chất là cơ tính và tính công nghệ.
sản phẩm ngành cơ khí
Ngành cơ khí sãn xuất ra ...
MÁY BÀO
MÁY TIỆN
MÁY KHOAN
MÁY PHAY
MÁY CẮT GÓC
CÁC LOẠI MÁY CÔNG CỤ
CÁC LOẠI MÁY GIA DỤNG
MÁY BƠM NƯỚC
MÁY HÚT BỤI
MÁY NƯỚC NÓNG
MÁY RỬA CHÉN
MÁY RỬA RAU CỦ
MÁY XAY SINH TỐ
CÁC LOẠI XE
XE ÔTÔ
XE KHÁCH
XE TẢI
XE ĐẠP ĐIỆN
XE GẮN MÁY
XE ĐẠP
BÀI HỌC CỦA CHÚNG TA ĐẾN ĐÂY ĐÃ KẾT THÚC, CÁC EM ĐỨNG DẬY CHÀO THẦY CÔ