bai 18,Vat lieu co khi

Đăng ngày 1/26/2013 2:48:51 PM | Thể loại: Công nghệ 8 | Chia sẽ bởi: Tiến Bùi Đức | Lần tải: 76 | Lần xem: 0 | Page: 14 | Kích thước: 0.39 M | Loại file: ppt

  • bai 18,Vat lieu co khi - 1
  • bai 18,Vat lieu co khi - 2
  • bai 18,Vat lieu co khi - 3
  • bai 18,Vat lieu co khi - 4
  • bai 18,Vat lieu co khi - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

CHÀO MỪNG THẦY CÔ TỚI DỰ GIỜ TIẾT HỌC
Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi: Em hãy vẽ sơ đồ khái quát quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí?
Em hãy cho biết các bộ phận của xe đạp dưới đây làm bằng vật liệu gì?
Khung xe:
Thép
Lốp xe:
Cao su
Bàn đạp:
Nhựa
1/26/2013
Vật liệu cơ khí là cơ sở vật chất ban đầu
để tạo nên sản phẩm cơ khí.
Có những loại vật liệu cơ khí nào,
tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí đó như thế nào.
Ta tìm hiểu bài hôm nay
CHƯƠNG II: GIA CÔNG CƠ KHÍ
Bài 18: Vật Liệu Cơ Khí
1. Vật liệu kim loại
I.Các vật liệu cơ khí phổ biến
Hãy điền các từ và số vào trong các ô trống:
- Thành phần chủ yếu của kim loại đen là………………..và………..
- Tỉ lệ cacbon có trong vật liệu …………………..gọi là ………………..
- Tỉ lệ cacbon có trong vật liệu …………………..gọi là………………
Sắt( Fe)
cacbon ( C )
Thép
> 2,14%
=<2,14%
Gang
Bài tập
CHƯƠNG II: GIA CÔNG CƠ KHÍ
Bài 18: Vật Liệu Cơ Khí
Vật liệu kim loại
Kim loại đen
Kim loại màu
Thép (%C=<2,14%)
Gang (%C>2,14%)
Đồng (Cu) và hợp kim đồng
Nhôm (Al) và hợp kim nhôm
Thép cacbon
Thép Hợp kim
Gang xám
Gang trắng
Gang dẻo
( Dễ kéo dài, dễ dát mỏng,
có tính dẫn điện dẫn nhiệt)
I.Các vật liệu cơ khí phổ biến
1. Vật liệu kim loại
Em hãy cho biết những sản phẩm dưới đây làm bằng vật liệu gì?
Kl màu
Kl màu
kl đen
Kl đen
Kl đen
Kl den
Kéo cắt giấy
Cuốc
ổ khoá
Chảo rán
Dây dẫn điện
Khung xe đạp
?
CHƯƠNG II: GIA CÔNG CƠ KHÍ
Bài 18: Vật Liệu Cơ Khí
2. vật liệu phi kim loại
Vật liệu phi kim loại
Chất dẻo
Vật liệu khác
Chất dẻo nhiêt
Chất dẻo
nhiêt rắn
Cao su
Cao su nhân tạo
Cao su tự nhiên
Gốm
Sứ
vật liệu phi kim loại có tính chất dễ gia công,
Không bị ôxi hoá.
I.Các vật liệu cơ khí phổ biến
1.Vật liệu kim loại
Em hãy cho biết những vật dụng dưới đây làm bằng vật liệu gì?
Chất dẻo nhiệt rắn
Chất dẻo nhiệt rắn
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt
Chất dẻo nhiệt rắn
Chất dẻo nhiệt
?
CHƯƠNG II: GIA CÔNG CƠ KHÍ
Bài 18: Vật Liệu Cơ Khí
I.Các vật liệu cơ khí phổ biến
II.Tớnh ch?t co b?n c?a v?t li?u co khớ.
Tớnh ch?t co h?c: Tớnh c?ng, tớnh d?o, tớnh b?n.
Vớ d?: Thộp c?ng hon nhụm, d?ng d?o hon thộp.
2. Tớnh ch?t v?t lý: Nhi?t d? núng ch?y, tớnh d?n di?n, d?n nhi?t.
vớ d?: D?ng d?n di?n t?t hon nhụm, nhụm d?n di?n t?y hon thộp.
3. Tớnh ch?t hoỏ h?c: Tớnh ch?u axớt v� mu?i, tớnh ch?ng
an mũn.
Vớ d?: Thộp d?ng nhụm d? b? an mũn khi ti?p xỳc v?i mu?i an;
ch?t d?o khụng b? an mũn ti?p xỳc v?i mu?i an
4. Tớnh ch?t cụng ngh?: Tớnh dỳc, tớnh h�n, tớnh rốn, kh? nang
gia cụng c?t g?t.
Vớ d?: Thộp gia cụng ? nhi?t d? cao, d?ng gia cụng ? nhi?t d? th?p
CÂU HỎI:
1: Hãy phân biệt sự khác nhau giữa kim loại đen và
kim loại màu?
2: Kể tên các vật liệu cơ khí phổ biến và phạm vi ứng
dụng?
-kim loại đen chứa sắt, kim loại màu không chứa sắt hoặc chứa rất ít sắt.
kim lo?i cú tớnh d?n di?n d?n nhi?t t?t, phi kim lo?i khụng cú tớnh d?n di?n.
Gang, thép làm dụng cụ gia đình, chi tiết máy, xây dựng, kết cấu cầu đường…
Đồng nhôm và hợp kim của chúng sản xuất đồ dùng gia đình, chế tạo chi tiêt
máy, vật liệu đẫn điện…
Chất dẻo làm bánh răng, ổ đỡ, vỏ bút bi…
Cao su làm săm lốp, đai truyền, vòng đệm, sản phẩm cách điện…
CHƯƠNG II: GIA CÔNG CƠ KHÍ
Bài 18: Vật Liệu Cơ Khí
Vật liệu cơ khí
Vật liệu kim loại
Vật liệu phi kim loại
Kim loại đen.
Kim loại màu.
Cao su.
Chất dẻo.
Gốm sứ.
Thép.
Gang.
Đồng.
Nhôm.
Tính chất
Cơ học
Hoá học
Lý học.
Công nghệ
Hướng dẫn về nhà
Hãy kể tên các bộ phận của chiếc xe đạp và cho
biết bộ phận đó làm bằng vật liệu gì?

- Đọc trước bài 19. Th?c h�nh: V?t li?u co khớ.