Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 1
Trang 1
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 2
Trang 2
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 3
Trang 3
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 4
Trang 4
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 5
Trang 5
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 6
Trang 6
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 7
Trang 7
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 8
Trang 8
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 9
Trang 9
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 10
Trang 10
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 11
Trang 11
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 12
Trang 12
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 13
Trang 13
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 14
Trang 14
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 15
Trang 15
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 16
Trang 16
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 17
Trang 17
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 18
Trang 18
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 19
Trang 19
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 20
Trang 20
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 21
Trang 21
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 22
Trang 22
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 23
Trang 23
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 24
Trang 24
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 25
Trang 25
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) - 26
Trang 26
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)

Đăng ngày 1/14/2016 8:33:36 PM | Thể loại: Lịch sử 7 | Lần tải: 124 | Lần xem: 0 | Page: 26 | FileSize: 1.22 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527), Lịch sử 7. . nslide giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527) trong chuyên mục Lịch sử 7 được giới thiệu bởi user Quý Đỗ Thị đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục Lịch sử 7 , có 26 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng Lịch sử Lịch sử 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Kiểm tra bài cũ ? Em hãy cho biết quân đội thời Lê sơ được tổ chức như thế nào? Tiết 42 - Bài 20 NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527) II, bên cạnh đó TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 1, nói thêm là Kinh tế: ? Để hồi phục và phát triển kinh tế nông nghiệp, nhà nước Lê sơ đã thực hiện các giải pháp gì? a, kế tiếp là Nông nghiệp : Kinh tế: a, bên cạnh đó Nông nghiệp: * Biện pháp: -

https://nslide.com/bai-giang/bai-20-nuoc-dai-viet-thoi-le-so-1428-1527.14wh0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Lịch sử 7


Kiểm tra bài cũ
? Em hãy cho biết quân đội thời Lê sơ được tổ chức như thế nào?
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Kinh tế:

? Để phục hồi và phát triển kinh tế nông nghiệp, nhà nước Lê sơ đã thực hiện những biện pháp gì?
a. Nông nghiệp :
Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
* Biện pháp:
- Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng, còn 10 vạn chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.
- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.
Tiết 42 Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)

II- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Kinh tế:
? Để chăm lo cho kinh tế nông nghiệp, nhà Lê sơ đã làm gì?
a. Nông nghiệp:
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
- Cho 25 vạn lính về quê làm ruộng, còn 10 vạn chia làm 5 phiên thay nhau về quê sản xuất.
- Kêu gọi dân phiêu tán về quê làm ruộng.
- Đặt các chức quan chuyên lo về nông nghiệp: Khuyến nông sứ, Hà đê sứ, Đồn điền sứ.
- Thực hiện phép quân điền.
- Chú trọng việc khai hoang.
- Cấm giết trâu, bò; điều động dân phu mùa cấy gặt.
Tiết 42 - Bài 20
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI


Em có nhận xét gì về những biện pháp của Nhà nước Lê sơ đối với nền kinh tế nông nghiệp?
Tiết 42- Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI


Nhận xét:
Lực lượng sản xuất đảm bảo, dân có ruộng.
Nông nghiệp đã nhanh chóng phục hồi và phát triển. Đời sống nhân dân ổn định...

“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn.”
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Em hãy cho biết ở nước ta thời kì Lê sơ có những ngành thủ công nào tiêu biểu?
Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b.Thủ công nghiệp:
Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
Nghề làm gốm
Nghề rèn
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b.Thủ công nghiệp:
- Các ngành nghề thủ công truyền thống ở
các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng, làm gốm.
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b.Thủ công nghiệp:

Tiết 42 - Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II -TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Nghề gốm
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
- Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng, làm gốm…
- Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời:
làm gốm Bát Tràng; Làng Vân Chàng rèn sắt…

Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
- Các ngành nghề thủ công truyền thống ở các làng, xã phát triển: Kéo tơ, dệt lụa, đúc đồng, làm gốm…
- Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp ra đời:
làm gốm Bát Tràng; Làng Vân Chàng rèn sắt…
- Các xưởng thủ công do nhà nước quản lý chuyên sản xuất đồ dùng cho nhà vua, vũ khí, đóng thuyền, đúc tiền đồng...
- Nghề khai mỏ được đẩy mạnh: Mỏ đồng, vàng…

Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
-> Quy mô sản xuất của ngành thủ công nghiệp mở rộng, trình độ kỹ thuật cao
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI


? Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ ?
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
c. Thương nghiệp:
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Thời Lê sơ đã có những biện pháp gì để phát triển buôn bán trong và ngoài nước?
1. Kinh tế:
a. Nông nghiệp:
b. Thủ công nghiệp:
c. Thương nghiệp:
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Trong nước:
+ Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới.

1.Kinh tế:
a. Nông nghiệp
b. Thủ công nghiệp
c. Thương nghiệp
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

=> Hàng hóa, tiền tệ dễ dàng lưu thông.

- Trong nước: Khuyến khích họp chợ, mở chợ mới.
- Ngoài nước:
+ Duy trì việc buôn bán với nước ngoài.
+ Một số cửa khẩu được kiểm soát chặt chẽ.
1. Kinh tế:
2. Xã hội :
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Xã hội thời Lê sơ có những giai cấp nào? Quyền lợi của các giai cấp đó?
1. Kinh tế:
2. Xã hội :
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Có hai giai cấp chính:
- Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan và địa chủ): sống xa hoa sung sướng, nắm quyền thống trị đất nước.
1. Kinh tế :
2. Xã hội :
Tiết 42 -Bài 20:
NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (1428-1527)
II-TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

Có hai giai cấp chính:
- Giai cấp địa chủ phong kiến (vua, quan và địa chủ): sống xa hoa sung sướng, nắm quyền thống trị đất nước.
- Giai cấp nông dân: đông, làm thuê và nộp tô thuế, đi phu dịch cho nhà nước =>Cuộc sống nghèo khổ nhất.
ô chữ
Trò chơi
1
2
3
4
5
H

P
C
H

T
H
Ă
N
G
L
O
N
G
Đ

N
Đ
I

N
S

H
À
Đ
Ê
S

D

T
V

I
L

A
Câu 1 .( 9 chữ cái) Đây là nơi tập trung nhiều nghành nghề thủ công nhất.
L
Câu 2 .( 9 chữ cái) đây là chức quan phụ trách công việc khai hoang lúc bấy giờ.
I
Câu 3( 6 chữ cái) đây là điều lệ của nhà vua ban hành để tránh tình trạng tranh giành khách hàng giữa chợ mới và chợ cũ:

Câu 4 ( 6 chữ cái) đây là chức quan phụ trách việc đê điều:
Ê
Câu 5 ( 9 chữ cái) đây là nghề nổi tiếng của phường Nghi Tàm ở Thăng Long:
L
L
Ê
L

I
Củng cố bài học
1. Kinh tế:
Nông nghiệp
Thủ công nghiệp
Thương nghiệp2. Xã hội:
Học thuộc bài và trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Sưu tầm tranh ảnh văn hoá thời Lê Sơ.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ VỀ DỰ
TIẾT HỌC HÔM NAY
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC!

Sponsor Documents