Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch (Tín Kim)

Đăng ngày 3/16/2016 5:36:09 AM | Thể loại: Địa lí 12 | Chia sẽ bởi: Tín Kim | Lần tải: 39 | Lần xem: 1 | Page: 48 | Kích thước: 7.35 M | Loại file: ppt
  • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch - 1
  • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch - 2
  • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch - 3
  • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch - 4
  • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch, Địa lí 12. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn bài giảng Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , bài giảng Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch thuộc chủ đề Địa lí 12 được giới thiệu bởi bạn Tín Kim tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Địa lí 12 , có 48 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Chào mừng quý thầy cô và những em học sinh về dự Hội giảng! 1 2 3 4 5 6 Q U Ả N G T R Ị H Ữ U N G H ị B Ư U C H Í N H Q U Y N H Ơ M I Ề N B Ắ C N Ộ I B À I Đường số 9 nổi tiếng trong kháng chiến chống Mĩ chạy qua tỉnh này Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu này Đây là lĩnh vực thông báo https://nslide.com/bai-giang/bai-31-van-de-phat-trien-thuong-mai-du-lich.hkfj0q.html

Nội dung

Chào mừng quý thầy cô
và các em học sinh
về dự Hội giảng!
1
2
3
4
5
6
Q
U

N
G
T
R

H

U
N
G
H

B
Ư
U
C
H
Í
N
H
Q
U
Y
N
H
Ơ
M
I

N
B

C
N

I
B
À
I
Đường số 9 nổi tiếng trong kháng chiến chống Mĩ chạy qua tỉnh này
Quốc lộ 1 bắt đầu từ cửa khẩu này
Đây là lĩnh vực thông tin liên lạc chủ yếu mang tính phục vụ
Tuyến đường ngang số 19 nối Plâyku với thành phố này
Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung ở miền nào?
Đây là sân bay quốc tế quan trọng nhất miền Bắc
Trò chơi ô chữ
I
T
H
Ư
Ơ
N
G
M

N
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Thương mại
a. Nội thương
b. Ngoại thương
Du lịch
Tài nguyên du lịch
Tình hình phát triển
Các trung tâm du lịch
chủ yếu
1. Thương mại
a. Nội thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Xếp hàng mua thực phẩm tại các hàng mậu dịch trước năm 1986
Một cửa hàng mậu dịch năm 1991
Siêu thị và cửa hàng bán lẻ năm 2011
1. Thương mại
a. Nội thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú.

1. Thương mại
a. Nội thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú, đa dạng.
Nội thương đã thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
1. Thương mại
a. Nội thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Cả nước đã hình thành thị trường thống nhất, hàng hoá phong phú.
Nội thương thu hút sự tham gia của tất cả các thành phần kinh tế

1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
- Giá trị:
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
Năm
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
- Giá trị:
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
Năm
Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng nhanh
- Cán cân:
Cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
- Giá trị:
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
Năm
Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng nhanh
- Cán cân:
Cả giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng
- Cơ cấu:
Nhập siêu
(trừ năm 1992)
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
Giá trị:
Cán cân:
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
- Cơ cấu:
Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:
Cơ cấu mặt hàng:
Biểu đồ cơ cấu hàng xuất nhập khẩu của nước ta năm 1996 và 2009
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
- Cơ cấu:
Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:
Cơ cấu mặt hàng:
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng
Hàng xuất:
Hàng nhập:
Giá trị:
Cán cân:
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
- Cơ cấu:
Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:
Cơ cấu mặt hàng:
Hàng xuất:
Hàng nhập:
Giá trị:
Cán cân:
- Thị trường
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
- Về cơ cấu:
Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:
Cơ cấu mặt hàng:
Hàng xuất:
Hàng nhập:
- Thị trường:
Mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá.
Về giá trị:
Về cán cân:
Quan hệ Việt - Trung
Quan hệ Việt - Pháp
Quan hệ Việt- Mĩ
Quan h? hữu nghị Vi?t Nam- CamPuchia

Về giá trị:
Về cán cân:
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
- Về cơ cấu:
Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:
Cơ cấu mặt hàng:
Hàng xuất:
Hàng nhập:
- Thị trường:
Nhập khẩu: khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Châu Âu
Xuất khẩu: Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc.
Mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá.
Việt Nam là thành viên chính thức của WTO từ tháng 1/2007
1. Thương mại
Nội thương
Ngoại thương
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
- Về giá trị:
* Hoạt động ngoại thương nước ta đã có những chuyển biến rõ rệt:
- Về cơ cấu:
Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu
Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu:
Cơ cấu mặt hàng:
Hàng xuất:
Hàng nhập:
- Thị trường:
Mở rộng theo hướng đa dạng hoá, đa phương hoá.
- Cơ chế quản lí thay đổi:
* Hạn chế:
2. Du lịch
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
* Khái niệm tài nguyên du lịch
a. Tài nguyên du lịch


125 bãi
biển.
2 di sản
thiên
nhiên
thế giới
200
hang
động


a. TÀI NGUYÊN DU LỊCH
TỰ NHIÊN
NHÂN VĂN
Địa hình
Khí hậu
Nước
Sinh vật
Di tích
Lễ hội
Tài nguyên
khác


Đa
dạng

Phân
hóa
Sông,
hồ

Nước
khoáng,

Nước
nóng


Hơn 30
vườn quốc
gia
Động vật
hoang dã,
thủy hai
sản
4 vạn di tích
3 di sản
văn hóa vật
thể và 2
di sản văn
hóa phi vật
thể thế giới
Quanh
năm

Tập
trung
vào
mùa xuân
Làng nghề

Văn nghệ
dân gian

Ẩm thực…
Du lịch
Câu 1: Các di sản văn hoá vật thể thế giới của nước ta tập trung ở miền nào?
Câu 2: Quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng sở hữu mấy kỉ lục?
Câu 3: Nước ta hiện có bao nhiêu di sản văn hoá phi vật thể thế giới?
Câu 4: Bãi biển nào ở nước ta được tạp chí Forbes - Mĩ đánh giá là 1 trong 5 bãi biển đẹp nhất thế giới?
Câu 5: Lễ hội nào dài nhất trong năm?
Câu 6: Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử
Hết giờ

Đội 1
Đội 2
(Miền Trung)
(7)
(6)
(Đà Nẵng)
(Chùa Hương)
(Hoàng thành Thăng Long)
Câu 7: Đây là toà thành bằng đá độc đáo nhất và duy nhất còn lại ở Đông Nam Á và là một trong số các toà thành đá hiếm hoi còn lại trên thế giới
(Thành nhà Hồ)
Câu 8: Đây là một phẩm chất của người Việt Nam, có sức thu hút đối với khách du lịch
(Thân thiện và mến khách)


2. Du lịch
b. Tình hình phát triển:
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
2. Du lịch
b. Tình hình phát triển:

Hình thành từ những năm 60 của thế kỉ XX.
Phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 đến nay nhờ chính sách Đổi mới của Nhà nước.
BÀI 31. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
- Trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia:
+ Hà Nội
+ Huế
+ Đà Nẵng
+ TP Hồ Chí Minh
Trung tâm du lịch có ý nghĩa vùng:
+ Hải Phòng
+Hạ Long
+ Nha trang
+ Đà Lạt
+ Vũng Tàu
+ Cần Thơ
c. Các trung tâm du lịch chủ yếu:
Chúc
các
em
học tốt
Nội thương nước ta từ 1990 trở lại đây ngày càng phát triển do:
Sự gia tăng các mặt hàng sản xuất
Thay đổi cơ chế quản lí
Tác động của thị trường quốc tế
Nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng tăng
Thắng cảnh 2 lần được UNESCO công
nhận là di sản thiên nhiên thế giới ở Việt Nam:
A. Hạ Long
B. Huế
C. Hội An
D. Phong Nha - Kẻ Bàng
Thị trường xuất khẩu
lớn nhất hiện nay của
nước ta là:
A. Hoa Kì
B. Nhật Bản
C. TRung Quốc D. ASEAN
Lần đầu tiên cán cân xuất nhập khẩu nước ta đạt giá trị cân đối là năm:
1990
1992
1995
2010
Bài tập về nhà

- Bài tập 1 trang 143.
- Mỗi nhóm Viết một bài thu hoạch ngắn
+ Nhóm 1: giới thiệu về tuyến du lịch xuyên Việt
+ Nhóm 2: Giới thiệu về tour du lịch vòng quanh thành phố Hải Phòng
Trân trọng cảm ơn quý thầy cô
và tất cả các em!