Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

Đăng ngày 3/6/2013 6:19:40 PM | Thể loại: Địa lí 12 | Chia sẽ bởi: Vđ Tuyết Nga | Lần tải: 457 | Lần xem: 2 | Page: 21 | Kích thước: 3.31 M | Loại file: ppt
  • Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - 1
  • Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - 2
  • Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - 3
  • Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - 4
  • Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch, Địa lí 12. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài 31:Vấn đề phát triển thương mại và du lịch thuộc thể loại Địa lí 12 được chia sẽ bởi thành viên Vđ Tuyết Nga tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào mục Địa lí 12 , có 21 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 12 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo KIỂM TRA BÀI CŨ Câu 1; Quốc lộ 1 A bắt đầu từ cửa khẩu: A, Móng Cái (Quảng Ninh) B, Tân Thanh (Lạng Sơn) C, Hữu Nghị ( Lạng Sơn) D, Thanh Thủy(Hà Giang) Câu 2; Đường số 9 nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ chạy qua tỉnh: A, Quảng Bình B, Hà Tĩnh C, Quảng Trị D, TT-Huế 3; Hãy nêu vai trò của ngành GTVT và TTLL ? Câu 1; Tuyến đường có ý nghĩa tác động sự phát triển kt-vh-xh của dải đất phía Tây nước ta https://nslide.com/bai-giang/bai-31-van-de-phat-trien-thuong-mai-va-du-lich.0afzyq.html

Nội dung

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1; Quốc lộ 1 A bắt đầu từ cửa khẩu:
A, Móng Cái (Quảng Ninh)
B, Tân Thanh (Lạng Sơn)
C, Hữu Nghị ( Lạng Sơn)
D, Thanh Thủy(Hà Giang)
Câu 2; Đường số 9 nổi tiếng trong kháng chiến chống Mỹ chạy qua tỉnh:
A, Quảng Bình B, Hà Tĩnh
C, Quảng Trị D, TT-Huế
3; Hãy nêu vai trò của ngành GTVT và TTLL ?

Câu 1; Tuyến đường có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kt-vh-xh của dải đất phía Tây nước ta là:
A, Quốc lộ 1 A B, Quốc lộ 13
C, Đường Hồ Chí Minh D, Quốc lộ 14
Câu 2; Trong những năm gần đây loại hình GTVT có khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng nhanh nhất là:
A, Đường Ô-tô B, Đường sắt
C, Đường hàng không D, Đường sông
3; Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành viễn thông nước ta ?
KIỂM TRA BÀI CŨ
TIẾT 34-BÀI 31
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG MẠI, DU LỊCH
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH
* Đây là hoạt động kinh tế gì ?
1; THƯƠNG MẠI
Dựa vào mục 1a, biểu đồ-sgk-trang 137 và Átlát Địa lí Việt Nam (trang thương mại), hãy cho biết tình hình phát triển ngành nội thương nước ta trong thời kì đổi mới ?
a, Nội thương:
Phát triển mạnh trong thời kì đổi mới (thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú, đa dạng…)
Nội thương đã thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế ( KV.ngoài nhà nước và KV có vốn đầu tư nước ngoài)
Căn cứ vào mục 1.b và hình 31.2, nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu nước ta 1990-2005 ?
Căn cứ vào mục 1.b và hình 31.3, nhận xét và giải thích tình hình xuất, nhập khẩu của nước ta 1990-2005 ?

1; THƯƠNG MẠI
b, Ngoại thương:
HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU
HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU
-Về cơ cấu: trước 1990 nhập siêu, năm 1992 xuất siêu, hiện nay nhập siêu nhưng bản chất khác trước.Cán cân xuất nhập khẩu đang tiến dần đến thế cân đối
1; THƯƠNG MẠI
b, Ngoại thương:
- Về giá trị: xuất và nhập đều tăng, TGTXNK tăng
-Về cơ cấu hàng hóa: có sự chuyển biến theo hướng tích cực
1; THƯƠNG MẠI
b, Ngoại thương:
-VN là thành viên thứ 150 của WTO, quan hệ thương mại với khoảng 160 nước
1; THƯƠNG MẠI
b, Ngoại thương:
-Cơ chế quản lí có nhiều đổi mới
-Thị trường xuất nhập khẩu đã được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa.
1; THƯƠNG MẠI
b, Ngoại thương:
2; DU LỊCH
Xem các hình ảnh và cho biết
“tài nguyên du lịch” là gì ?
“TNDL là cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, di tích cách mạng, các giá trị nhân văn, công trình lao động sáng tạo của con người có thể được sử dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu du lịch, là yếu tố cơ bản để hình thành các điểm du lịch, khu du lịch nhằm tạo ra sự hấp dẫn du lịch”
Khái niệm:“Tài nguyên du lịch” –(Sgk)
Phân loại:TNDL bao gồm 2 nhóm(tài nguyên tự nhiên và tài nguyên nhân văn)
-TNDL tự nhiên (….)
-TNDL nhân văn (…)
2; DU LỊCH
a, Tài nguyên du lịch
Căn cứ vào Át lát Địa lí Việt Nam, hình 31.5 và sơ đồ-sgk-trang 140-141, hãy trình bày về 2 nhóm tài nguyên du lịch của nước ta ?
-Nhóm 1: tài nguyên du lịch tự nhiên
-Nhóm 2: tài nguyên du lịch nhân văn
2; DU LỊCH
a, Tài nguyên du lịch
2-Di sản văn hóa phi vật thểTG
a, Tài nguyên du lịch
2; DU LỊCH
a, Tài nguyên du lịch
2; DU LỊCH
- 30 vườn quốc gia
2; DU LỊCH
a, Tài nguyên du lịch
4 vạn di tích
Đa dạng về lễ hội(mùa xuân)
Văn hóa-làng nghề
Văn nghẹ dân gian
Ẩm thực
*Dựa vào biểu đồ-H-31.6, nhận xét tình hình phát triển du lịch của nước ta từ 1991-2005?
2; DU LỊCH
b, Tình hình phát triển du lịch
Số lượng khách nội địa và quốc tế đều tăng (số liệu)
Doanh thu du lịch tăng nhanh (số liệu)
3 vùng du lịch chủ yếu
Nhiều trung tâm và điểm du lịch lớn
Nhiều tuyến-tour du lịch trọng điểm
2; DU LỊCH
b, Tình hình phát triển du lịch
* Kể tên một số “Tour” du lịch trọng điểm ? Là một HDV du lịch: hãy giới thiệu Tour du lịch xuyên Việt(Tour Bắc-Nam trong đó có các tài nguyên du lịch và các trung tâm du lịch)
ĐÁNH GIÁ
1; Từ thập niên 90 đến nay, ngành nội thương nước ta phát triển là do:
A, Sản xuất trong nước ngày càng phát triển
B, Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao
C, Sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới
D, Sự thay đổi cơ chế quản lí
2; Lần đầu tiên cán cân xuất nhập khẩu nước ta đạt mức cân đối là năm:
A, 1990 B, 1992 C, 1994 D, 1996
3; Tính hết năm 2007, số di sản vật thể và phi vật thể ở nước ta đã được UNESCO công nhận là
A, 4 và 3 B, 5 và 4
C, 5 và 2 D, 6 và 3
4; Lễ hội có thời gian kéo dài nhất ở nước ta:
A, Đền Hùng Phú Thọ) B, Chùa Hương(Hà Tây)
C, Bà Chúa Xứ (An Giang D, Phủ Giầy (Nam Định)

5; Chứng minh rằng hoạt động xuất-nhập khẩu nước ta trong những năm gần đây co nhiều chuyển biến tích cực ?
ĐÁNH GIÁ
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
Làm bài tập 1 và 4-sgk-trang 143
Chuẩn bị ôn tập (bài 21-bài 31)
-Nông nghiệp
-Công nghiệp
-GTVT-TTLL
-Thương mại và du lịch
(Chú ý các câu hỏi lý thuyết, bài tập thực hành ở giữa bài và cuối bài )