BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH

Đăng ngày 3/16/2011 9:39:26 AM | Thể loại: Địa lí 12 | Chia sẽ bởi: Thuỳ Nguyễn Thị | Lần tải: 308 | Lần xem: 6 | Page: 32 | Kích thước: 11.60 M | Loại file: ppt
  • BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - 1
  • BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - 2
  • BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - 3
  • BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - 4
  • BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH, Địa lí 12. . Chúng tôi giới thiệu tới đọc giả bài giảng BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , bài giảng BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH thuộc danh mục Địa lí 12 được giới thiệu bởi bạn Thuỳ Nguyễn Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục Địa lí 12 , có 32 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Địa lí Địa lí 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem TIẾT 34 – BÀI 31 VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH 1/ THƯƠNG MẠI 2/ DU LỊCH 0,5 22, thêm nữa 6 76,9 3, nói thêm 8 12,9 83,3 Năm 1995 Năm 2005 Khu vực Nhà nước Khu vực ngoài Nhà nước Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài Hình 31, nói thêm là 1, cho biết thêm Cơ cấu tổng mức bán buôn hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%) 1, tiếp theo là https://nslide.com/bai-giang/bai-31-van-de-phat-trien-thuong-mai-va-du-lich.3wdrwq.html

Nội dung

TIẾT 34 – BÀI 31
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DU LỊCH

1/ THƯƠNG MẠI
2/ DU LỊCH
0,5
22.6
76,9
3.8
12,9
83,3
Năm 1995
Năm 2005
Khu vực Nhà nước
Khu vực ngoài Nhà nước
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
Hình 31.1. Cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế (%)
1. Thương mại
a. Nội thương
Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch
Nhóm 1+ nhóm 2
Dựa vào hình 31.2, Atlast (bản đồ thương mại ) nhận xét sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất - nhập khẩu của nước ta theo bảng sau:
Nhóm 2 +nhóm4
N2+ N4: Dựa vào hình 31.3, Atlats (bản đồ thương mại ) nhận xét và giải thích tình hình xuất nhập khẩu của nước ta theo bảng sau:
Nhóm 5+ nhóm 6
Dựa vào Atlats (bản đồ thương mại ) trình bày cơ cấu hàng xuất – nhập khẩu của nước ta
53,4
49,6
46,6
59,9
40,1
50,4
49,6
53,1
46,9
Nhập khẩu
Xuất khẩu
0
20
40
60
80
46,6
1990
1992
1995
1999
2005
Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta giai đoạn
1990 – 2005(%)
Nhóm 1+ nhóm 2
1990
1992
1994
1998
2005
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tỉ USD
1996
2000
2,8
2,4
2,5
2,6
4,1
5,8
7,3
11,1
11,5
9,4
14,5
15,6
36,8
32,4
Xuất khẩu
Nhập khẩu
Năm
Giá trị xuất, nhập khẩu của nước ta, giai đoạn 1990 – 2005 (tỉ USD)
Nhóm 2 +nhóm4
Hàng xuất khẩu
Hàng nhập khẩu
Nhóm 5+ nhóm 6
Các nước quan hệ buôn bán với Việt Nam
Nhận xét thị trường hiện nay của nước ta?
TÀI NGUYÊN DU LỊCH
TỰ NHIÊN
NHÂN VĂN
Địa hình
Khí hậu
Nước
Sinh vật
Di tích
Lễ hội
Tài nguyên
khác


125 bãi
biển.
2 di sản
thiên
nhiên
thế giới
200
hang
động
Đa
dạng

Phân
hóa
Sông,
hồ

Nước
khoáng,

Nước
nóng


Hơn 30
vườn quốc
gia
Động vật
hoang dã,
thủy hai
sản
4 vạn di tích
(hơn 2,6
nghìn được
xếp hạng)
3 di sản
Văn hóa vật
thể và 2
di sản văn
hóa phi vật
thể thế giới
Quanh
năm

Tập
trung
vào
mùa xuân
Làng nghề

Văn nghệ
dân gian

Ẩm thực…
Cỏc lo?i t�i nguyờn du l?ch c?a nu?c ta
Vịnh Hạ Long
Động Phong Nha
Bãi biển Nha Trang
Bãi biển Vũng Tàu
U Minh Hạ
Bạch Mã
Ba Vì
Vườn quốc gia
Hồ Lắc – Tây nguyên
Hồ Ba Bể – Bắc Cạn
Thác Đăm Bri – Tây Nguyên
Thác Bản Giốc – Cao Bằng
Sa pa
Đà lạt
Cố đô Huế
Thánh địa Mỹ Sơn
Phố cổ Hội An
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên
Nhã nhạc cung đình Huế
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương
Lễ hội chùa Hương
Văn hóa dân gian
Làng nghề truyền thống
ẨM THỰC
Khách nội địa
Khách quốc tế
Doanh thu từ du lịch
Nghìn tỉ đồng
Triệu lượt người
Hình 36.1 Số lượt khách và doanh thu từ du lịch của nước ta
1,5
0,3
0,8
5,5
1,4
8.0
10
14
30,3
17
8,5
9,6
11,2
16
3,5
2,1
1,5
1,7
Dựa vào hình 31.1, hãy phân tích tình hình phát triển du lịch nước ta.
Quan sát biểu đồ sau:
- Trung tâm du lịch QG:
+ Hà Nội + Huế + Đà Nẵng + TP Hồ Chí Minh
Trung tâm du lịch vùng:
+ Hải phòng
+ Hạ Long
+ Nha trang
+ Đà Lạt
+ Vũng Tàu
+ Cần Thơ
Xác định trên bản đồ Du lịch, các trung tâm du lịch quốc gia, các trung tâm du lịch vùng?
Câu 1. Lần đầu tiên cán cân xuất, nhập khẩu nước ta đạt giá trị cân đối là năm:
A. 1990
B. 1992
C. 1994
D. 1996
Đáp án
Câu 2. Tính đến năm 2007, số di sản vật thể và phi vật thể ở nước ta được UNESCO công nhận tương ứng là:
A. 3 và 2
B. 4 và 2
C. 5 và 2
D. 6 và 2
CN nặng- ks
CN nhẹ-TTCN
N-L- TS
Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta (đv: %)
1995
1999
2000
2001
2005