Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 6
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 7
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 8
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 9
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 10
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 11
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 12
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 13
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 14
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 15
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 3/25/2015 1:18:44 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: 0.74 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán thuộc thể loại Tin học 7 được chia sẽ bởi thành viên H� Hà Th�? Thu tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được đưa vào chủ đề Tin học 7 , có tổng cộng 15 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tin học » Tin học 7 » ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Kiểm tra bài cũ Câu 1: Nêu cú pháp chung của hàm? Trình bày thao tác nhập hàm vào ô tính Câu 2: Sử dụng công thức để tính tổng số sách cho bảng tính sau: Hoạt động nhóm: Dãy 1+3: Mở bảng tính cap phat sach trên nền màn hình, kế tiếp là Sử dụng công thức thực hiện tính tổng số sách được cấp phát? Nêu nhận xét của em về công thức ? Dãy 2+4: Mở bảng tính gia tri san xuat trên nền màn hình, kế

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.01q7zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. Kiểm tra bài cũ
Câu 1: Nêu cú pháp chung của hàm? Trình bày thao tác nhập hàm vào ô tính
Câu 2: Sử dụng công thức để tính tổng số sách cho bảng tính sau:
Hoạt động nhóm:
Dãy 1+3: Mở bảng tính cap phat sach trên nền màn hình. Sử dụng công thức thực hiện tính tổng số sách được cấp phát? Nêu nhận xét của em về công thức ?
Dãy 2+4: Mở bảng tính gia tri san xuat trên nền màn hình. Sử dụng công thức thực hiện tính giá trị sản xuất trung bình trong 12 năm của ngành nông nghiệp? Nêu nhận xét của em về công thức ?
Đưa ra số lượng
sách lớn nhất hoặc
nhỏ nhất?
Hoạt động nhóm: Hoàn thành bảng sau:
=sum(1,2,3)
cho cho kết quả là 1+2+3=5
=average(1,2,3)
cho kết quả là (1+2+3)/3=2
=max(102,45,60)
cho kết quả 102
=min(102,45,60)
cho kết quả 45
Câu 1: Giả sử cần tính tổng các số trong ba ô B1,C1,D1 cách nhập hàm nào sai trong các cách dưới đây? Vì sao?
a) =Sum(B1+C1+D1)
b) Sum(B1,C1,D1)
c) =Sum(B1:D1)
d) =Sum(B1,C1,D1)
e) =Average(B1,C1,D1)
Câu 2: Cho bảng tính sau:
Để tính trung bình cộng em sử dụng công thức nào trong các công thức sau (Giả sử tất cả các môn đều có hệ số 1)
a) =Average(C5:H10)
b) =Average(C2,D2,E2,F2,G2)
c) =Average(C2:G2)
b) =Average(C2:G2)/5
Câu 3: Cho bảng tính sau:
Hãy cho biết kết quả của các hàm sau đây:
a) =sum(D2:D5)
b) =average(B2:B5)
c) =Max(D2:D5)
d) =Max(D2:D5)
Cho kết quả là 25+30+60+80=195
Cho kết quả là (25+15+20+20)/4=20
Cho kết quả là 80
Cho kết quả là 25
Bài 4: Mở bảng tính cap phat sach trên nền màn hình.
- Sử dụng hàm thích hợp để thực hiện công việc sau:
+ Tính tổng số lượng sách được cấp phát
+ Đưa ra số lượng sách nhỏ nhất
+ Đưa ra số lượng sách lớn nhất
Các nhóm thực hành trên máy
Bài 4: Mở bảng tính cap phat sach trên nền màn hình.
- Sử dụng hàm thích hợp để thực hiện công việc sau:
+ Tính tổng số lượng sách được cấp phát
+ Đưa ra số lượng sách nhỏ nhất
Bài 4: Mở bảng tính cap phat sach trên nền màn hình.
- Sử dụng hàm thích hợp để thực hiện công việc sau:
Hướng dẫn về nhà
- Làm các bài tập 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.7 trong SBT trang 21
- Xem trước nội dung bài thực hành số 4