Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 1
Trang 1
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 2
Trang 2
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 3
Trang 3
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 4
Trang 4
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 5
Trang 5
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 6
Trang 6
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 7
Trang 7
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 8
Trang 8
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 9
Trang 9
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 10
Trang 10
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 11
Trang 11
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 12
Trang 12
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 13
Trang 13
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 14
Trang 14
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 15
Trang 15
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 16
Trang 16
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 17
Trang 17
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 18
Trang 18
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 19
Trang 19
bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán - 20
Trang 20
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 10/10/2013 3:53:18 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 181 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.59 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . Chúng tôi chia sẽ đến mọi người bài giảng bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu bâi 4 sử dụng các hàm để tính toán thuộc danh mục Tin học 7 được giới thiệu bởi thành viên Hằng Lâm Thị tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Tin học 7 , có tổng cộng 20 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Sử dụng những hàm để tính toán Bài 4 1, bên cạnh đó Hàm trong chương trình bảng tính Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây??? Hàm là một số công thức được khái niệm từ trước, nói thêm là Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với những giá trị dữ liệu cụ thể, nói thêm Sử dụng công thức: =(8,còn cho biết thêm 7+8, tiếp theo là 6+7, thêm nữa 9+8, nói thêm 8)/4 Hoặc: =(G4+G5+G6+G7)/4 Sử dụng hàm: =AVERAGE(8, bên cạnh

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.a8kfzq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tin học 7


Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây???
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
=AVERAGE(G3:G11)
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
2. Cách sử dụng hàm
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.
Hàm tính tổng: SUM
Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là số
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.
=SUM(a,b,c…)
với a,b,c… là các biến
a=E4
a=225000
a= giá trị bất kì nào đó
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN

Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:
=MAX(a,b,c,...)
Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:
=MIN(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Chi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất/ ít nhất đây???
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
TRẮC NGHIỆM
=Average(C4:F4)
=average(C4,D4,E4,F4)
=AveRagE(8,D4:F5)
=AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
=average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4)
=average(8,8,8,7,7,8,8)
=average(c4*3,d4*2,e4,e4)
=average(c4,c4,c4,d4,d4:f4)
Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4?

=sum(A1:C3)  24
=sum(A1,C3)  24
=sum(A1,C3)  0
=sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
=average(SUM(A1:B3))
=sum(A1:B3)/3
=average(A1,A3,B2)
=sum(-5,8,10)/3
Câu 4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

Kết thúc

Sponsor Documents