Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán

Đăng ngày 6/14/2013 1:26:34 PM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Thế Đỗ Tế | Lần tải: 92 | Lần xem: 19 | Page: 22 | Kích thước: 2.34 M | Loại file: ppt
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 1
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 2
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 3
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 4
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán, Bài giảng. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán thuộc chủ đề Bài giảng được chia sẽ bởi user Thế Đỗ Tế đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào thể loại Bài giảng , có tổng cộng 22 page, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Giáo viên: Đỗ Tế Thế Tổ: Toán – Lý – KT - Tin KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: Để nhập hàm vào trong ô tính em thực hiện các bước nào? TRẢ LỜI: B1, kế tiếp là Chọn ô cần nhập hàm B2, nói thêm là Gõ dấu = B3, bên cạnh đó Nhập hàm theo đúng cú pháp B4, ngoài ra Nhấn phím Enter, nói thêm là KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 2: Em hãy nêu tên hàm, tác dụng và cú pháp của hàm tính tổng? https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.c4q8yq.html

Nội dung

PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

Giáo viên: Đỗ Tế Thế
Tổ: Toán – Lý – KT - Tin
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Để nhập hàm vào trong ô tính em thực hiện những bước nào?
TRẢ LỜI:

B1. Chọn ô cần nhập hàm
B2. Gõ dấu =
B3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
B4. Nhấn phím Enter.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 2: Em hãy nêu tên hàm, tác dụng và cú pháp của hàm tính tổng?
TRẢ LỜI:

* Tên hàm: SUM
* Tác dụng: Tính tổng một dãy các số
* Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Trong đó:
+ Các biến a,b,c… đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính.
+ Số lượng các biến là không hạn chế.
Hàm trong chương trình bảng tính:
1
Cách sử dụng hàm:
2
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
Tiết 18 - Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (t.t)
Phân nhóm học tập
+ Nhóm 1, 4: Tìm hiểu hàm tính trung bình cộng
+ Nhóm 2, 5: Tìm hiểu hàm xác định giá trị lớn nhất
+ Nhóm 3, 6: Tìm hiểu hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Thời gian hoạt động nhóm là 5 phút.
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
Ta lần lượt cộng từng điểm của từng học sinh rồi chia cho tổng số môn học
b) Hàm tính trung bình cộng
Làm thế nào để tính điểm trung bình của từng học sinh?
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
 Tên hàm: AVERAGE
 Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ 1: Tính trung bình cộng
7.8333
b) Hàm tính trung bình cộng
=AVERAGE(7,6,6,9,9,10)

= AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
=AVERAGE(C4:H4)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
b) Hàm tính trung bình cộng
Tương tự như hàm tính tổng SUM, hàm AVERAGE cũng cho phép sử dụng kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng như địa chỉ các khối trong công thức tính

Ví dụ 2: Giả sử A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27 và 2
Em hãy lập công thức để tính TBC của khối A1:A4, A1 và 9
=AVERAGE(A1:A4,A1,9)
Cho kết quả là (10+7+9+27+10+9)/6=12
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Hãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
 Tên hàm: MAX
 Cú pháp: =MAX(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ 1: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm

= MAX(7,8,9,6,7,8)

=MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)


= MAX (C4:C9)

SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Ví dụ 2 : Giả sử khối B1:B4 lần lượt chứa các số 15, 24, 84 và 58
Em hãy lập công thức để xác định giá trị lớn nhất của ô B1, B3 và 25
=MAX(B1,B3,3)
Cho kết quả là 84
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị nhỏ nhất
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 Tên hàm: MIN
 Cú pháp: =MIN(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm
=MIN(7,8,9,6,7,8)
=MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)
=MIN (C4:C9)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Ví dụ 2 : Giả sử khối B1:B4 lần lượt chứa các số 15, 24, 84 và 58
Em hãy lập công thức để xác định giá trị nhỏ nhất của ô B1, B3 và 3
=MIN(B1,B4,25)
Cho kết quả là 15
CỦNG CỐ
* Hàm tính trung bình cộng:
Tên hàm: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Tác dụng: Tính TBC của một dãy các số.
Tiết 18 - Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
* Hàm xác định giá trị lớn nhất:
Tên hàm: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Tác dụng: Xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số.
CỦNG CỐ
Tiết 18 - Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
* Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:
Tên hàm: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
Tác dụng: Xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy các số.
KQ
? Cỏch nh?p h�m n�o sau dõy khụng dỳng?
Tổ 1:
Tổ 2:
Tổ 3:
Tổ 4:

Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
Chọn công thức và kết quả đúng nếu
tính tổng của khối A1:C3
Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem và học lại nội dung bài học.
Làm bài tập 1, 2, 3 trong SGK (trang 31).
Đọc bài đọc thêm 2: Sự kì diệu của số Pi.
Xem trước bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em.
Cảm ơn
quý thầy giáo,
cô giáo
đã về dự
tiết học
hôm nay!