Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 1
Trang 1
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 2
Trang 2
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 3
Trang 3
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 4
Trang 4
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 5
Trang 5
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 6
Trang 6
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 7
Trang 7
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 8
Trang 8
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 9
Trang 9
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 10
Trang 10
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 11
Trang 11
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 12
Trang 12
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 13
Trang 13
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 14
Trang 14
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 15
Trang 15
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 16
Trang 16
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 17
Trang 17
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 18
Trang 18
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 19
Trang 19
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 20
Trang 20
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 21
Trang 21
Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán - 22
Trang 22
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán

Đăng ngày 6/14/2013 1:26:34 PM | Thể loại: Bài giảng | Lần tải: 92 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: 2.34 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán, Bài giảng. . nslide giới thiệu tới bạn đọc bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tinh toán trong chủ đề Bài giảng được chia sẽ bởi bạn Thế Đỗ Tế tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào thể loại Bài giảng , có 22 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Giáo viên: Đỗ Tế Thế Tổ: Toán – Lý – KT - Tin KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 1: Để nhập hàm vào trong ô tính em thực hiện các bước nào? TRẢ LỜI: B1, bên cạnh đó Chọn ô cần nhập hàm B2, tiếp theo là Gõ dấu = B3, ngoài ra Nhập hàm theo đúng cú pháp B4, tiếp theo là Nhấn phím Enter, bên cạnh đó KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi 2: Em hãy nêu tên hàm, tác dụng và cú pháp của hàm tính tổng?

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.c4q8yq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Bài giảng


PHÒNG GD – ĐT THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO

Giáo viên: Đỗ Tế Thế
Tổ: Toán – Lý – KT - Tin
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 1: Để nhập hàm vào trong ô tính em thực hiện những bước nào?
TRẢ LỜI:

B1. Chọn ô cần nhập hàm
B2. Gõ dấu =
B3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
B4. Nhấn phím Enter.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu hỏi 2: Em hãy nêu tên hàm, tác dụng và cú pháp của hàm tính tổng?
TRẢ LỜI:

* Tên hàm: SUM
* Tác dụng: Tính tổng một dãy các số
* Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Trong đó:
+ Các biến a,b,c… đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính.
+ Số lượng các biến là không hạn chế.
Hàm trong chương trình bảng tính:
1
Cách sử dụng hàm:
2
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
Tiết 18 - Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (t.t)
Phân nhóm học tập
+ Nhóm 1, 4: Tìm hiểu hàm tính trung bình cộng
+ Nhóm 2, 5: Tìm hiểu hàm xác định giá trị lớn nhất
+ Nhóm 3, 6: Tìm hiểu hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Thời gian hoạt động nhóm là 5 phút.
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
Ta lần lượt cộng từng điểm của từng học sinh rồi chia cho tổng số môn học
b) Hàm tính trung bình cộng
Làm thế nào để tính điểm trung bình của từng học sinh?
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
 Tên hàm: AVERAGE
 Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ 1: Tính trung bình cộng
7.8333
b) Hàm tính trung bình cộng
=AVERAGE(7,6,6,9,9,10)

= AVERAGE(C4,D4,E4,F4,G4,H4)
=AVERAGE(C4:H4)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
b) Hàm tính trung bình cộng
Tương tự như hàm tính tổng SUM, hàm AVERAGE cũng cho phép sử dụng kết hợp các số và địa chỉ ô tính cũng như địa chỉ các khối trong công thức tính

Ví dụ 2: Giả sử A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27 và 2
Em hãy lập công thức để tính TBC của khối A1:A4, A1 và 9
=AVERAGE(A1:A4,A1,9)
Cho kết quả là (10+7+9+27+10+9)/6=12
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Hãy tìm giá trị lớn nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị lớn nhất
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
 Tên hàm: MAX
 Cú pháp: =MAX(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ 1: Xác định giá trị lớn nhất cho các cột điểm

= MAX(7,8,9,6,7,8)

=MAX (C4,C5,C6,C7,C8,C9)


= MAX (C4:C9)

SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
c) Hàm xác định giá trị lớn nhất
Ví dụ 2 : Giả sử khối B1:B4 lần lượt chứa các số 15, 24, 84 và 58
Em hãy lập công thức để xác định giá trị lớn nhất của ô B1, B3 và 25
=MAX(B1,B3,3)
Cho kết quả là 84
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Hãy tìm giá trị nhỏ nhất điểm từng môn, tổng điểm và điểm trung bình của các học sinh?
Ta lần lượt so sánh các điểm của học sinh trong cùng một cột để tìm ra giá trị nhỏ nhất
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 Tên hàm: MIN
 Cú pháp: =MIN(a,b,c...)
Trong đó:
- Các biến a,b,c là các số hay địa chỉ của các ô tính.
- Số lượng các biến là không hạn chế
Ví dụ: Xác định giá trị nhỏ nhất cho các cột điểm
=MIN(7,8,9,6,7,8)
=MIN(C4,C5,C6,C7,C8,C9)
=MIN (C4:C9)
SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong CTBT:
3
d) Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Ví dụ 2 : Giả sử khối B1:B4 lần lượt chứa các số 15, 24, 84 và 58
Em hãy lập công thức để xác định giá trị nhỏ nhất của ô B1, B3 và 3
=MIN(B1,B4,25)
Cho kết quả là 15
CỦNG CỐ
* Hàm tính trung bình cộng:
Tên hàm: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Tác dụng: Tính TBC của một dãy các số.
Tiết 18 - Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
* Hàm xác định giá trị lớn nhất:
Tên hàm: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Tác dụng: Xác định giá trị lớn nhất của một dãy các số.
CỦNG CỐ
Tiết 18 - Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
* Hàm xác định giá trị nhỏ nhất:
Tên hàm: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
Tác dụng: Xác định giá trị nhỏ nhất của một dãy các số.
KQ
? Cỏch nh?p h�m n�o sau dõy khụng dỳng?
Tổ 1:
Tổ 2:
Tổ 3:
Tổ 4:

Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
Chọn công thức và kết quả đúng nếu
tính tổng của khối A1:C3
Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Xem và học lại nội dung bài học.
Làm bài tập 1, 2, 3 trong SGK (trang 31).
Đọc bài đọc thêm 2: Sự kì diệu của số Pi.
Xem trước bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em.
Cảm ơn
quý thầy giáo,
cô giáo
đã về dự
tiết học
hôm nay!

Sponsor Documents