Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 10/24/2009 11:25:53 PM | Thể loại: Tin học 7 | Chia sẽ bởi: Huyên Trần Thị | Lần tải: 79 | Lần xem: 4 | Page: 16 | Kích thước: 1.50 M | Loại file: ppt
  • Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán - 1
  • Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán - 2
  • Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán - 3
  • Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán - 4
  • Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài 4- Sử dụng các hàm để tính toán thuộc danh mục Tin học 7 được chia sẽ bởi user Huyên Trần Thị đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào mục Tin học 7 , có tổng cộng 16 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng BÀI GIẢNG Tin học Tin học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập TRƯỜNG THCS VĨNH CHẤP BÀI GIẢNG TỰ CHON TIN HỌC 7 Giáo viên thực hiện: Trần Thị Huyên Tiết 18 : Bài 4 - SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN 3, bên cạnh đó Một số hàm trong chương trinh bảng tính a, ngoài ra Hàm tính tổng b, nói thêm là Hàm tính trung bỡnh cộng c, cho biết thêm Hàm xác định giá trị lớn nhất d, nói thêm Hàm xác định giá trị nhỏ nhất Bài cũ Bài tập cũng cố Bảng tính Excel Chúc những em có một https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.d29zuq.html

Nội dung

TRƯỜNG THCS VĨNH CHẤP
BÀI GIẢNG TỰ CHON TIN HỌC 7
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Huyên
Tiết 18 : Bài 4 - SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Chúc các em có một giờ học bổ ích.
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Câu 1. Nêu các bước nhập hàm trong bảng tính?
Câu 2. Tính các giá trị sau trên trang tính.

144/6-3*5

144/(6-3)*5

(144/6-3)*5

152/4
 kÕt qu¶ lµ 9
 kÕt qu¶ lµ 240
 kÕt qu¶ lµ 105
 kÕt qu¶ lµ 56.25
B1: Chọn ô tính cần nhập hàm
B2: Gõ dấu =
B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
B4: Nhấn Enter
Bài cũ:
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Sử dụng các hàm để tính toán (t2)
Tiết 18 - Bài 4
Một số hàm trong chương TRèNH bảng tính
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Hàm tính tổng
Hàm tính trung bỡnh cộng.
Hàm xác định giá trị lớn nhất.
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
Nhập công thức tính vào ô B4
a. Hàm tính tổng
a. Hàm tính tổng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Nhập công thức tính tổng vào ô B9
Cho kết quả 32
Ví dụ 2: Giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 27. TÝnh tæng cña 2 sè
Ví dụ 3: Tính tổng theo công thức sau:
= SUM(A2,B8,105)
 kÕt qu¶ lµ 140
a. Hàm tính tổng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 4: Tính tổng theo công thức sau

=SUM(A1,B3,C1:C10)
 kÕt qu¶ lµ 272
a. Hàm tính tổng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Trường hợp các biến a, b, c là số
Trường hợp các biến a,b,c là địa chỉ khối
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Tính trung bỡnh cộng các số sau:
a) 15, 24, 45
b) 10, 34, 25, 23, 4, 0
Ví dụ 2: Khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10,7,9,27,2.
Tính trung bỡnh cộng của A1, A5 và 3
Tính trung bỡnh cộng từ A1 đến A5
Tính trung bỡnh cộng từ A1 đến A4 và A1, 9
Tính trung bỡnh cộng từ A1 đến A5 và 5
 28
 16
 5
 11
 12
 10
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Xác định giá trị lớn nhất trong dãy số sau:
47, 5, 64, 4, 13, 56
Ví dụ 2: Khối B1:B6 lần lượt chứa các số : 10,7, 78,9,27 và 2.
Xác định giá trị lớn nhất của B1,B5,13

Xác định giá trị lớn nhất của B1:B6

Xác định giá trị lớn nhất của B1:B4,B4,85.
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
 64
 27
 78
 85
3. Một số hàm trong
chương trinh bảng tính
a. Hàm tính tổng
b. Hàm tính trung bỡnh cộng
c. Hàm xác định giá trị lớn nhất
d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
Bài cũ
Bài tập cũng cố
Bảng tính Excel
Ví dụ 1: Xác định giá trị nhỏ nhất trong dãy số sau:
47, 5, 64, 4, 13, 56
Ví dụ 2: Khối B1:B6 lần lượt chứa các số 10,7, 78,9,27 và 2.
Xác định giá trị nhỏ nhất của B1,B5,13

Xác định giá trị nhỏ nhất của B1:B6

Xác định giá trị lớn nhất của B1:B4,B6,1.

c. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
 4
 10
 2
 1
a) =Average(C4:F4)
b) =average(C4,D4,E4,F4)
c) =AveRagE(8,D4:F5)
d) =AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào
sau đây là không đúng?
Bài tập trắc nghiệm
d) =sum(A1:C3)  24
b) =sum(A1,C3)  24
a) =sum(A1,C3)  0
c) =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 2: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của
khối A1:C3
Bài tập trắc nghiệm
Kết thúc
bcvbvcbbnbnnbbnb