Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 6
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 7
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 8
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 9
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 10
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 11
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 12
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 13
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 14
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 15
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 16
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 17
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 18
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 19
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 20

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 6/23/2010 8:49:55 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 38 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.41 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các bạn bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán thuộc thể loại Tin học 7 được chia sẽ bởi bạn Phương Nguyễn Hoài đến cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Tin học 7 , có tổng cộng 20 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập 1 Sử dụng những hàm để tính toán Bài 4 2 1, bên cạnh đó Hàm trong chương trình bảng tính Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây??? 3 Hàm là một số công thức được khái niệm từ trước, kế tiếp là Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với những giá trị dữ liệu cụ thể, ngoài ra Sử dụng công thức: =(8, thêm nữa 7+8,còn cho biết thêm 6+7, bên cạnh đó 9+8, thêm nữa 8)/4 Hoặc: =(G4+G5+G6+G7)/4 Sử dụng hàm: =AVERAGE(8, cho biết thêm 7,8,

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.ibuqwq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được. 1
Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
2
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây???
3
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
1. Hàm trong chương trình bảng tính
4
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
5
=AVERAGE(G3:G11)
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
2. Cách sử dụng hàm
6
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.
7
Hàm tính tổng: SUM
Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
8
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là số
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
9
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
10
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
11
Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.
=SUM(a,b,c…)
với a,b,c… là các biến
a=E4
a=225000
a= giá trị bất kì nào đó
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
12
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
13
b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN

Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:
=MAX(a,b,c,...)
Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:
=MIN(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Chi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất/ ít nhất đây???
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
14
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
15
TRẮC NGHIỆM
16
=Average(C4:F4)
=average(C4,D4,E4,F4)
=AveRagE(8,D4:F5)
=AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
17
=average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4)
=average(8,8,8,7,7,8,8)
=average(c4*3,d4*2,e4,e4)
=average(c4,c4,c4,d4,d4:f4)
Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4?

18
=sum(A1:C3)  24
=sum(A1,C3)  24
=sum(A1,C3)  0
=sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
19
=average(SUM(A1:B3))
=sum(A1:B3)/3
=average(A1,A3,B2)
=sum(-5,8,10)/3
Câu 4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

20
Kết thúc