Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
Trang 1
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
Trang 2
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
Trang 3
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
Trang 4
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
Trang 5
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 6
Trang 6
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 7
Trang 7
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 8
Trang 8
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 9
Trang 9
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 10
Trang 10
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 11
Trang 11
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 12
Trang 12
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 13
Trang 13
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 14
Trang 14
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 15
Trang 15
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 16
Trang 16
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 17
Trang 17
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 18
Trang 18
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 19
Trang 19
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 20
Trang 20
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 21
Trang 21
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 22
Trang 22
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 11/16/2014 8:45:18 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 19 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: 1.36 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . nslide chia sẽ đến cộng đồng bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán thuộc chủ đề Tin học 7 được giới thiệu bởi bạn Nam Trieu Hoai đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Tin học 7 , có 22 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập KIỂM TRA BÀI CŨ ? Viết công thức tính trung bình cộng của những số sau: 24, 45, 76, 13, bên cạnh đó Công thức: =(24+45+76+13)/4 TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CỦA CÁC SỐ SAU Sử dụng những hàm để tính toán Bài 4 GIÁO VIÊN: TRIỆU HOÀI NAM TRƯỜNG THCS SÔNG CẦU 1, nói thêm là Hàm trong chương trình bảng tính Nêu công thức tính trung bình cộng của ba số trên? Bài 4, tiếp theo là SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN Bài 4, bên cạnh đó SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.oga2zq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tin học 7


KIỂM TRA BÀI CŨ
? Viết công thức tính trung bình cộng của các số sau: 24, 45, 76, 13.
Công thức: =(24+45+76+13)/4
TÍNH TRUNG BÌNH CỘNG CỦA CÁC SỐ SAU
Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
GIÁO VIÊN: TRIỆU HOÀI NAM
TRƯỜNG THCS SÔNG CẦU
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Nêu công thức tính trung bình cộng của ba số trên?
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Em có nhận xét gì về
kết quả giữa hai cách làm trên ?
Sử dụng công thức
=(3+10+2)/3
Sử dụng hàm
=AVERAGE(3,10,2)
Vậy hàm trong chương trình bảng tính có phải là công thức ?
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
5
1. Hàm trong chương trình bảng tính
- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Hàm được sử dụng để làm gì
Lợi ích của việc sử dụng hàm để tính toán
- Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Hàm trong chương trình bảng tính là gì?
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Hàm trong chương trình bảng tính
- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
2. Cách sử dụng hàm
- Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
SUM(2,1,2)
SUM(2,1,2)
4. Nhấn Enter
=
=
2. Cách sử dụng hàm
? So sánh các bước nhập hàm vào ô tính và
các bước nhập công thức vào ô tính.
Nhập hàm vào ô tính tương tự như việc
nhập công thức vào ô tính.
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
Các bước thực hiện :
B1: Chọn ô cần nhập
B2: Gõ dấu =
B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp
B4: Nhấn Enter
Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, dấu “=” là kí tự bắt buộc.
1. Hàm trong chương trình bảng tính
- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
2. Cách sử dụng hàm
- Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a. Hàm tính tổng
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
- Cú pháp:
=SUM(a,b,c,...)
+ SUM
Trong đó:
+ a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy (số hay địa chỉ của ô tính). Số lượng các biến không hạn chế.
Tên hàm
Ví dụ 1:
Hãy dùng hàm tính tổng 3 số 15,24,45 :
=SUM(15,24,45)
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
- Biến có thể là:
+ Các giá trị số
=> Kết quả: 84
- Là hàm tính tổng của một dãy các số
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a. Hàm tính tổng
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
- Cú pháp:
=SUM(a,b,c,...)
+ SUM
Trong đó:
+ a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy (số hay địa chỉ của ô tính). Số lượng các biến không hạn chế.
Tên hàm
- Biến có thể là:
+ Các giá trị số
- Là hàm tính tổng của một dãy các số
Ví dụ 2:
Giả sử trong ô A2 chứa số 5, ô B8 chứa số 27. Khi đó, em hãy cho biết kết quả khi sử dụng các hàm sau:
=sum(5,27)
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
=> Kết quả: 32
=sum(A2,B8)
=> Kết quả: 32
=sum(A2,B8,105)
=> Kết quả: 137
+ Địa chỉ ô
+ Kết hợp các biến số và địa chỉ ô
? Nhận xét về các biến được sử dụng trong hàm.
+ Địa chỉ khối
Ví dụ 3:
Dùng hàm tính tổng các số từ C1 đến C4
=SUM(C1,C2,C3,C4)
=SUM(C1:C4)
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a. Hàm tính tổng
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
- Cú pháp:
=SUM(a,b,c,...)
+ SUM
Trong đó:
+ a,b,c,… là các biến được đặt cách nhau bởi dấu phẩy (số hay địa chỉ của ô tính). Số lượng các biến không hạn chế.
Tên hàm
- Biến có thể là:
+ Các giá trị số
- Là hàm tính tổng của một dãy các số
+ Địa chỉ ô
+ Kết hợp các biến số và địa chỉ ô
=> Kết quả: 16
=> Kết quả: 16
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
EM HÃY DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ CỦA
CÁC HÀM TÍNH TỔNG SAU
=SUM(C1,C2,C3,C4)
=SUM(C1:C3,C4)
=SUM(C1:C3,C4,0)
+ Kết hợp địa chỉ ô và địa chỉ khối
+Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối
=SUM(C1:C3,7)
Các bước thực hiện :
B1: Chọn ô cần nhập
B2: Gõ dấu =
B3: Nhập hàm theo đúng cú pháp
B4: Nhấn Enter
Lưu ý: Khi nhập hàm vào một ô tính, dấu “=” là kí tự bắt buộc.
1. Hàm trong chương trình bảng tính
- Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
- Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
2. Cách sử dụng hàm
- Sử dụng các hàm có sẵn trong chương trình bảng tính giúp cho việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Bài 4. SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
+ Địa chỉ khối
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính
a. Hàm tính tổng:
- Cú pháp:
=SUM(a,b,c,...)
- Biến có thể là:
+ Các giá trị số
- Là hàm tính tổng của một dãy các số
+ Địa chỉ ô
+ Kết hợp các biến số và địa chỉ ô
+ Kết hợp địa chỉ ô và địa chỉ khối
+Kết hợp các giá trị số, địa chỉ ô, địa chỉ khối
Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4 và 3. Em hãy cho biết kết quả khi tính các hàm sau:
= SUM(A1,B1)
A.
Kết quả
= SUM(A1,B1,B1)
B.
= SUM(2,A1:B1)
D.
= SUM(A1,B1,-5)
C.
= SUM(A1;B1;3)
E.
-1
2
1
-6
Sai
CỦNG CỐ
CỦNG CỐ
Câu 1: Hàm tính tổng được viết SUM(a,b,c…).
Câu nào sau đây đúng?
A) SUM(10,5,7)
B) SUM(10+5+7)
C) =SUM(10,5,7)
D) TẤT CẢ SAI
CỦNG CỐ
Câu 2: Cho bảng tính sau:
Để tính cột Tổng cộng, công thức nào đúng?
A) =SUM(A1:A10)
B) =C2+D2+E2+F2+G2+H2
C) =SUM(C8:H5)
D) =(C2:H5)
CỦNG CỐ
Câu 3: Cho bảng tính sau:
Để tính cột tổng cộng cách tính nào sau đây đúng
A) =SUM(C2:G2,10)
C) CÂU A VÀ B ĐÚNG
B) =SUM(C2:H2)
D) KHÔNG CÓ CÂU NÀO ĐÚNG
CỦNG CỐ
=SUM(A1:C3)  24
=SUM(A1,C3)  24
=SUM(A1,C3)  0
=SUM(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 4: Chọn hàm và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
Học thuộc bài.
Luyện tập thực hiện thao tác nhập hàm (nếu có máy)
Làm bài tập 1-3 trong SGK
Xem trước phần còn lại của Bài 4.

Sponsor Documents